ΔΩΡΕΑΝ Προγράμματα Κατάρτισης​.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Ναουμίδου” σε συνεργασία με αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, ανακοινώνει ΔΩΡΕΑΝ Προγράμματα Κατάρτισης.

Τα Προγράμματα περιλαμβάνουν Κατάρτιση & Πιστοποίηση και απευθύνονται σε:

  • Εργαζόμενους
  • Σπουδαστές/Φοιτητές
  • Αυτοαπασχολούμενους/Ελ. επαγγελματίες
  • Εκπαιδευτικούς
  • Ανέργους

Όλα τα Προγράμματα υλοποιούνται αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως μεσω τηλεκατάρτισης (e-learning) και η παρακολούθησή τους παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ στους καταρτιζόμενους που θα συμμετέχουν σε εξετάσεις για αναγνωρισμένη πιστοποίηση. Μοναδική συμμετοχή για τον καταρτιζόμενο αποτελεί η καταβολή των εξετάστρων της πιστοποίησης, ενώ οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως.

Επίσης, όλα τα Προγράμματα παρέχουν βεβαίωση παρακολούθησης για μοριοδότηση σε διαγωνισμούς Δημοσίου, καθώς και πιστοποιητικό Europass με απόδοση μονάδων ECVET.

*Ορισμένα προγράμματα περιλαμβάνουν δίδακτρα και παρέχουν δωρεάν πιστοποίηση.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διοίκηση και Οικονομία

Ψηφιακές Δεξιότητες

Τουρισμός & Εστίαση

Παιδαγωγικά

Εκπαίδευση Ενηλίκων

Υγεία & Ομορφιά