INTERNATIONAL DIPLOMA IN BUSINESS ADMINISTRATION

Διεθνές Δίπλωμα Διοικητικού Στελέχους Επιχειρήσεων

Αποκτήστε με ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ και ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ το "International Diploma in Business Administration", μία αναγνωρισμένη πιστοποίηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διάρκεια Προγράμματος

έως 12 μήνες
Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ολοκληρώσει το Πρόγραμμα στο χρονικό διάστημα που επιθυμεί (1 έως 12 μήνες).

Μέθοδος Παρακολούθησης

Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση
Ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πρόσβαση σε πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο, παρουσιάσεις, σημειώσεις) και μελετά μόνος του σε δικό του χρόνο, με δικό του ρυθμό και χωρίς συγκεκριμένο ωράριο.

Οδηγός Προγράμματος

Δείτε τον οδηγό σπουδών εδώ

Δίδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Πιστοποίηση

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (390€)

Αναγνώριση

ΝΑΙ
μέσω Μονάδων ECVET

Μοριοδότηση

ΜΕΓΙΣΤΗ
σύμφωνα με την εκάστοτε προκήρυξη

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα από τον Οδηγό Σπουδών

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

19 Ιουλίου 2024
19 Ιουλίου 2024

31 Ιουλίου 2024
31 Ιουλίου 2024

9 Αυγούστου 2024
9 Αυγούστου 2024

Για το επόμενο πρόγραμμα απομένουν:

Μέρες
Ώρες
Λεπτά
Δευτερόλεπτα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Πρόγραμμα “International Diploma in Business Administration” είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Επαγγελματικής Εξειδίκευσης και απευθύνεται αποκλειστικά σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν στόχο να καταρτιστούν και να εκπαιδευτούν ως δυναμικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, ανεξαρτήτου επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το Πρόγραμμα προσφέρει στους καταρτιζόμενους, στοχευμένες γνώσεις και εφαρμόσιμες τεχνικές στο management, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι να εργαστούν σε θέσεις ευθύνης στην σύγχρονη και απαιτητική αγορά εργασίας.

Το Πρόγραμμα αποτελείται από τρεις (3) κύκλους. Ο κάθε κύκλος πραγματεύεται ένα από τα παρακάτω τρία αντικείμενα:

 • Basic Economics
 • Sales Management
 • Customer Service

Βασική προϋπόθεση για την παρακολούθηση κάθε επόμενου κύκλου, είναι η επιτυχής αξιολόγηση του σπουδαστή στον κύκλο που έχει ολοκληρώσει. Κάθε κύκλος συνδέεται με τη λήψη πιστοποιητικού στο αντικείμενο που καλύπτει. Οι συμμετέχοντες, θα λάβουν 3 πιστοποιητικά – ένα για κάθε επιτυχή αξιολόγηση ανά κύκλο. Στο τέλος αυτού του εξειδικευμένου επιμορφωτικού προγράμματος θα απονεμηθεί στους απόφοιτους το συγκεντρωτικό πιστοποιητικό «International Diploma in Business Administration», καθώς και το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass.

Αναλυτικά η δομή του προγράμματος:

 

1ος ΚΥΚΛΟΣ

Ο πρώτος κύκλος καλύπτει το αντικείμενο Basic Economics, παρέχοντας  λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις βασικές έννοιες και την κατανόηση του οικονομικού κυκλώματος της χώρας μας.

Το πρόγραμμα αρχίζει με την εισαγωγή σας στις βασικές οικονομικές έννοιες, το χρήμα και τα αγαθά.

 • Θα μάθετε για την συμπεριφορά των καταναλωτών και πως αυτή επηρεάζεται αλλά και επηρεάζει την ποσότητα των παραγόμενων αγαθών και την τιμή διάθεσής τους στην αγορά.
 • Θα μάθετε για την παραγωγική διαδικασία, τους συντελεστές που την επηρεάζουν, την προσφορά και την ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών.
 • Θα μάθετε τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, τον ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας στην αγορά  καθώς και το στόχο ίδρυσης της ευρωζώνης.
 • Θα μάθετε σχετικά με τις φάσεις του οικονομικού κύκλου και θα εξοικειωθείτε με τις έννοιες του πληθωρισμού και της ανεργίας.
 • Θα μάθετε για τον κρατικό προϋπολογισμό, τα δημόσια έσοδα και έξοδα, την φορολογική βάση και τους φόρους ενός κράτους.
 • Θα μάθετε να μελετάτε τους τύπους γραφημάτων και να χρησιμοποιείτε τους κατάλληλους αναλόγως παρουσίασης οικονομικών μεγεθών και οικονομικών σχέσεων που επιθυμείτε να παρουσιάσετε.

Τέλος, θα μάθετε να επιλύετε και να απαντάτε σε θέματα βασικού οικονομικού περιεχομένου.

Οφέλη 1ου Κύκλου

Έχοντας ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο θα είστε σε θέση:

 • Να γνωρίζετε την έννοια του οικονομικού κυκλώματος
 • Να ορίζετε τις έννοιες του χρήματος και της αγοράς
 • Να προσδιορίζετε τις κατηγορίες των προϊόντων
 • Να αντιλαμβάνεστε την επιδίωξη ενός νοικοκυριού και μιας επιχείρησης
 • Να ορίζετε τον «Νόμο της Ζήτησης»
 • Να προσδιορίζετε τις κατηγορίες των αγαθών
 • Να κατανοείτε και να ερμηνεύετε την συμπεριφορά των καταναλωτών
 • Να γνωρίζετε τους παραγωγικούς συντελεστές
 • Να ορίζετε τον «Νόμο της Προσφοράς»
 • Να παρατηρείτε πότε υπάρχει έλλειμμα και πότε πλεόνασμα σε ένα προϊόν
 • Να αντιλαμβάνεστε την λειτουργία του τραπεζικού συστήματος
 • Να κατανοείτε τον ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας
 • Να γνωρίζετε πως επηρεάζονται τα επιτόκια σε δάνεια και καταθέσεις
 • Να κατανοείτε τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
 • Να ορίζετε τον σκοπό του ευρωσυστήματος
 • Να κατανοείτε τις διακυμάνσεις του οικονομικού κυκλώματος
 • Να ορίζετε τον πληθωρισμό, τον αντιπληθωρισμό και τον στασιμοπληθωρισμό και να υπολογίζεται τα ποσοστά τους
 • Να ορίζετε την ανεργία και να υπολογίζεται το ποσοστό της
 • Να γνωρίζετε τι περιλαμβάνει ο κρατικός προϋπολογισμός
 • Να προσδιορίζετε τις δημόσιες δαπάνες και τα δημόσια έσοδα
 • Να ορίζετε τους φόρους ενός κράτους και τις κατηγορίες τους
 • Να κατανοείτε την οικονομική σχέση μεγεθών με την μελέτη γραφημάτων
 • Να χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα γραφήματα για την σωστή παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών
 • Να κατανοείτε και να επιλύετε θέματα βασικών οικονομικών ζητημάτων

 

2ος ΚΥΚΛΟΣ

Ο δεύτερος κύκλος καλύπτει το αντικείμενο Sales Management. Σκοπός του είναι η ουσιαστική εκπαίδευση και η επαγγελματική επιμόρφωση των συμμετεχόντων ώστε:

 • Να επανασχεδιάσουν το τμήμα πωλήσεων ώστε να πετύχουν ουσιαστική και αποδοτική διαχείριση στο νευραλγικό αντικείμενο των πωλήσεων
 • Να στηρίζουν, να ενθαρρύνουν και να αξιολογούν τους πωλητές τους
 • Να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στη Διοίκηση τμημάτων Πωλήσεων
 • Να αναβαθμίσουν την ποιότητα και κατά συνέπεια την αποδοτικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους
 • Να διατηρούνται «απασχολήσιμοι» στην αγορά εργασίας εφοδιάζοντας τους με επαγγελματικά μυστικά στη διαχείριση των πωλήσεων
 • Να συμμετέχουν σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο βιογραφικό τους σημείωμα

 

3ος ΚΥΚΛΟΣ

Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος καλύπτει το αντικείμενο Customer Service.

Η παροχή άριστης εξυπηρέτησης στους πελάτες είναι απαραίτητη για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Ο τρίτος κύκλος παρουσιάζει τα θεμελιώδη στοιχεία που αφορούν την εξυπηρέτηση πελατών και εξηγεί πώς μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε επιχείρηση. Επιπλέον, περιγράφει πώς μια επιχείρηση μπορεί να αναπτύξει το πρόγραμμα εξυπηρέτησης των πελατών της στο υψηλότερο επίπεδο. Περιγράφεται ο ρόλος της εξυπηρέτησης πελατών στη βιομηχανία της φιλοξενίας, στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και του δημόσιου τομέα με ειδική αναφορά στα στοιχεία της εξυπηρέτησης πελατών που πρέπει να εστιάσουν σε αυτούς τους τομείς.

Οφέλη 3ου Κύκλου

Μετά την ολοκλήρωση του τρίτου κύκλου ο σπουδαστής θα είναι σε θέση:

 • Να εφαρμόσει τα θεμελιώδη στοιχεία της εξυπηρέτησης πελατών σε μια επιχείρηση.
 • Να προωθήσει ένα πρόγραμμα εξυπηρέτησης πελατών από το βασικό επίπεδο σε προχωρημένο.
 • Να επικοινωνεί και να συνεργάζεται με τους πελάτες του χρησιμοποιώντας αποτελεσματικές μεθόδους επικοινωνίας.
 • Να λαμβάνει σχόλια πελατών για να έχει τη δυνατότητα να βελτιώνει το πρόγραμμα εξυπηρέτησης πελατών του.
 • Να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξυπηρέτησης πελατών στον κλάδο της φιλοξενίας, του λιανικού εμπορίου και του δημόσιου τομέα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

♣ Μέθοδος Παρακολούθησης:  αποκλειστικά μέσω Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης: Ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πρόσβαση σε πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό (βίντεομαθήματα, παρουσιάσεις, σημειώσεις κλπ.) και μελετά μόνος του σε δικό του χρόνο με ελεύθερο ωράριο καθώς δεν χρειάζεται να παρακολουθήσει ζωντανά μαθήματα-τηλεδιασκέψεις.

♣ Διάρκεια: έως 4 μήνες/κύκλο. Ο καταρτιζόμενος αποκτά πρόσβαση στην πλατφόρμα για το παραπάνω διάστημα, μέσα στο οποίο μπορεί να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του.

♣ Πιστοποίηση: Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του κάθε κύκλου, ο καταρτιζόμενος συμμετέχει σε εξετάσεις για την αντίστοιχη αναγνωρισμένη πιστοποίηση. Οι εξετάσεις υλοποιούνται εξ’ αποστάσεως με τηλεεπιτήρηση από το φορέα πιστοποίησης, είναι ατομικές και προγραμματίζονται σε ημέρα και ώρα που εξυπηρετεί τον καταρτιζόμενο. Οι εξετάσεις αποτελούνται από ένα τεστ ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, στις οποίες ο καταρτιζόμενος θα πρέπει να απαντήσει σωστά σε ποσοστό 70% και άνω για να πετύχει. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο καταρτιζόμενος δικαιούται μία επανεξέταση δωρεάν.

♣ Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος και την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης χορηγούνται:

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης των  επιμορφωτικών προγραμμάτων.
 • Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση.
 • Συνοδευτικό έντυπο Europass με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος, του τρόπου υλοποίησής του και τις ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες ECVET.

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1ος Κύκλος: Basic Economics

 • Ενότητα 1: Εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη και βασικές οικονομικές έννοιες
 • Ενότητα 2: Η συμπεριφορά των καταναλωτών και η ζήτηση των αγαθών
 • Ενότητα 3: Η παραγωγική διαδικασία και η προσφορά των αγαθών
 • Ενότητα 4: Το τραπεζικό σύστημα, η προσφορά χρήματος και η νομισματική πολιτική
 • Ενότητα 5: Το φαινόμενο των οικονομικών διακυμάνσεων, ο πληθωρισμός και η ανεργία
 • Ενότητα 6: Τα δημόσια οικονομικά
 • Ενότητα 7: Ανάγνωση και κατανόηση οικονομικών δεδομένων σε γραφήματα
 • Ενότητα 8: Επίλυση θεμάτων οικονομικής φύσης

2ος  Κύκλος: Sales Management

 • Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες  και ορισμοί
 • Ενότητα 2: Προγραμματισμός & Σχεδιασμός Τμήματος Πωλήσεων
 • Ενότητα 3: Προσωπικές πωλήσεις
 • Ενότητα 4: Επιχειρηματική ηθική
 • Ενότητα 5:  Δύναμη Αποτελεσματικής Επικοινωνίας
 • Ενότητα 6: Κατανοώντας τον Πελάτη
 • Ενότητα 7: Εντοπίστε τους πελάτες σας
 • Ενότητα 8: Στρατηγικές προσέγγισης στις πωλήσεις
 • Ενότητα 9: Διαχείριση αντιρρήσεων

3ος  Κύκλος: Customer Service

 • Ενότητα 1: Εξυπηρέτηση πελατών – Βασικά
 • Ενότητα 2: Παρέχοντας άριστη εξυπηρέτηση πελατών
 • Ενότητα 3: Εξυπηρέτηση πελατών στη βιομηχανία της φιλοξενίας
 • Ενότητα 4: Εξυπηρέτηση πελατών στον κλάδο του λιανικού εμπορίου
 • Ενότητα 5: Εξυπηρέτηση πελατών στον δημόσιο τομέα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Picture of Ευάγγελος Γιομπλιάκης

Ευάγγελος Γιομπλιάκης

Ο Ευάγγελος Γιομπλιάκης, Μ.Β.Α(U.S.A), δραστηριοποιείται σ΄ όλη την Ελλάδα ως Εκπαιδευτής, Ομιλητής & Συγγραφέας σε θέματα Πωλήσεων, Εξυπηρέτησης Πελατών, Marketing, καθώς και εξειδικευμένα θέματα Διαχείρισης Επικοινωνίας Ανείσπρακτων Οφειλών. Εχει πιστοποιηθεί από φορείς όπως ΕΚΕΠΙΣ, ΕΚΔΔ, ΙΔΕΚΕ και ΕΟΜΜΕΧ, καθώς επίσης διαθέτει 18χρονη Διδακτική & Συμβουλευτική εμπειρία, σε φορείς όπως ΚΑΕΛΕ, Εμπορικούς Συλλόγους, KEK, ΙΔΕΚΕ (ΗΣΙΟΔΟΣ), Υπουργείο Παιδείας (ΕΡΜΕΙΟΝ, ΤΕΙ), Εθν. Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και εταιρείες Ιδιωτικού Τομέα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.

Πρόγραμμα Κατάρτισης

"*" indicates required fields

*

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιατί να μας επιλέξετε.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Ναουμίδου” αποτελεί ένα boutique εκπαιδευτικό κέντρο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 100 πιο σύγχρονα και καινοτόμα εκπαιδευτήρια της Ελλάδας.