Μεταφράσεις

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Λία Ναουμίδου – Τσίτση” παρέχει την πιο αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επιχειρήσεις αναλαμβάνοντας, μεταφράσεις εγγράφων όπως:

 • Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
 • Τίτλοι σπουδών πανεπιστημίων 
 • Ακαδημαϊκά έγγραφα
 • Δημόσια έγγραφα
 • Τεχνικά έγγραφα
 • Οικονομικά και φορολογικά έγγραφα
 • Γνωματεύσεις ιατρικών εξετάσεων
 • Νομικά αρχεία και πιστοποιητικά
 • Διαφημιστικά και ιστοσελίδες
 • Εμπορικά και τουριστικά κείμενα
 • Λογοτεχνικά και φιλολογικά κείμενα
 • Εγχειρίδια χρήσης κλπ.

Γιατί να μας επιλέξετε.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Ναουμίδου” αποτελεί ένα boutique εκπαιδευτικό κέντρο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 100 πιο σύγχρονα και καινοτόμα εκπαιδευτήρια της Ελλάδας.