Μεταφράσεις

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Λία Ναουμίδου – Τσίτση” παρέχει την πιο γρήγορη & αξιόπιστη λύση για ιδιώτες ή/και επιχειρήσεις αναλαμβάνοντας μεταφράσεις αρχείων, τίτλων, κειμένων, εγχειριδίων & εργασιών σε όλες τις ξένες γλώσσες.

Η υπηρεσία μετάφρασης καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εγγράφων, όπως:

 • Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
 • Τίτλοι σπουδών πανεπιστημίων 
 • Ακαδημαϊκά έγγραφα
 • Δημόσια έγγραφα
 • Τεχνικά έγγραφα
 • Οικονομικά και φορολογικά έγγραφα
 • Γνωματεύσεις ιατρικών εξετάσεων
 • Νομικά αρχεία και πιστοποιητικά
 • Διαφημιστικά και ιστοσελίδες
 • Εμπορικά και τουριστικά κείμενα
 • Λογοτεχνικά και φιλολογικά κείμενα
 • Εγχειρίδια χρήσης κλπ.

Δήλωσε συμμετοχή τώρα!

ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά μαζί μας.