Προγράμματα Αγγλικών.

για μαθητές 5-17 ετών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στόχος

Τάξεις Junior έως E: Εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας με ευχάριστο & βιωματικό τρόπο

Τάξεις Lower-Proficiency: Απόκτηση αναγνωρισμένου πτυχίου

 

Διάρκεια Προγράμματος

8,5 μήνες
(Σεπτέμβριος – Μάιος)

Μέθοδος Παρακολούθησης

Δια Ζώσης

Μέθοδος Υλοποίησης

Ολιγομελή τμήματα

Μαθήματα

2-3 φορές την εβδομάδα
(αναλόγως του επιπέδου)

Χρήση Τεχνολογίας

ΝΑΙ

Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

χαρακτηρίζεται ως η πρώτη παγκόσμια “lingua franca” (κοινή γλώσσα) και κατέχει κυρίαρχη θέση ως διεθνής γλώσσα.

Η γνώση της κρίνεται άκρως απαραίτητη καθώς στις περισσότερες χώρες του πλανήτη θεωρείται απαραίτητο προσόν για εξεύρεση εργασίας. Ως αποτέλεσμα αυτού, πάνω από 1.000.000.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο κατέχουν τουλάχιστον βασικό επίπεδο Αγγλικών.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.

για μαθητές 5-17 ετών.

Μαθητές: Μεγάλα Νήπια και μαθητές Α’ Δημοτικού (5 & 6 ετών)

Διάρκεια Προγράμματος: 1 σχολικό έτος (8,5 μήνες)

Μαθήματα: 1 φορά/εβδομάδα

Εκπαιδευτικοί στόχοι: Το Πρόγραμμα Primaries (για Μεγάλα Νήπια και μαθητές Α’ Δημοτικού) αποτελεί ένα πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, στο οποίο οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την Αγγλική γλώσσα αποκλειστικά μέσω παιχνιδιών και βιωματικών δραστηριοτήτων!

Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, οι μαθητές θα μάθουν να τραγουδούν, να ακούν σύντομες ιστορίες και να παίζουν παιχνίδια μέσα από μια σειρά από δραστηριότητες (όπως το γνωστό παιχνίδι “Simon Says”). Με αυτό τον τρόπο, θα καταφέρουμε να αναπτύξουμε τη δημιουργικότητα, την προσαρμοστικότητα και την κριτική τους σκέψη, χρησιμοποιώντας την Αγγλική γλώσσα!

Μαθητές: Β’ Δημοτικού (7 ετών)

Διάρκεια Προγράμματος: 1 σχολικό έτος (8,5 μήνες)

Μαθήματα: 2 φορές/εβδομάδα

Εκπαιδευτικοί στόχοι: Το Πρόγραμμα Junior είναι σχεδιασμένο για μαθητές Β’ Δημοτικού και στοχεύει στη γνωριμία τους με την Αγγλική Γλώσσα. Η διδακτέα ύλη και η μεθοδολογία εκπαίδευσης είναι απολύτως προσαρμοσμένη σε αυτή την ηλικία, έτσι ώστε μέσα από ένα χαλαρό και ενθαρρυντικό περιβάλλον να έρθουν σε επαφή με την Αγγλική Γλώσσα με ευχάριστο και βιωματικό τρόπο.

Μαθητές: Γ’ Δημοτικού έως και Α’ Γυμνασίου (7 ετών)

Διάρκεια Προγράμματος: 1 σχολικό έτος ανά τάξη A, B, C, D και E (8,5 μήνες)

Μαθήματα: 2 φορές/εβδομάδα

Εκπαιδευτικοί στόχοι: Το Πρόγραμμα Senior αποτελεί τον κορμό του Προγράμματος Σπουδών Αγγλικών για παιδιά. Το Πρόγραμμα καλύπτει τις ηλικίες 8-12 ετών (τάξεις A, B, C, D, E) και βάζει τις θεμελιώδεις βάσεις που θα αξιοποιήσει ένα παιδί για να επικοινωνήσει αποτελεσματικά (γραπτά & προφορικά) στην Αγγλική γλώσσα.

Σε όλες τις τάξεις του Προγράμματος, οι μαθητές θα κατανοήσουν τις βασικές δομές της γλώσσας, θα μάθουν να εφαρμόζουν γραμματικούς και ορθογραφικούς κανόνες και θα εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα τις βασικές τους δεξιότητες επικοινωνίας.

Μαθητές: Β’ Γυμνασίου (13 ετών)

Διάρκεια Προγράμματος: 1 σχολικό έτος (8,5 μήνες)

Μαθήματα: 3 φορές/εβδομάδα

Εκπαιδευτικοί στόχοι: Το Πρόγραμμα Lower αποτελεί την τάξη όπου ο μαθητής φτάνει στο επίπεδο να κατανοεί τις κεντρικές ιδέες ενός σύνθετου κειμένου, είτε αφορά συγκεκριμένα είτε αφηρημένα θέματα. Μπορεί πλέον να επικοινωνεί αποτελεσματικά με έναν φυσικό ομιλητή της Αγγλικής γλώσσας, αλλά και να παράγει κείμενα σε ένα ευρύ φάσμα από θέματα. Επίσης, ο μαθητής πλέον μπορεί να εκφράζει τις απόψεις του σε διάφορα θέματα, επιχειρηματολογώντας με πλεονεκτήματα και μειονέκτημα.

Με την ολοκλήρωση της τάξης ο μαθητής είναι έτοιμος να πάρει μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποίησης Lower B2.

Μαθητές: Γ’ Γυμνασίου (14 ετών)

Διάρκεια Προγράμματος: 1,5 – 2 σχολικά έτη (8,5 μήνες / έτος)

Μαθήματα: 3 φορές/εβδομάδα

Εκπαιδευτικοί στόχοι: 

1. Με την ολοκλήρωση του 1ου έτους (επίπεδο Advanced):

 • Ο μαθητής μπορεί να κατανοήσει ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακροσκελών κειμένων και να αναγνωρίσει σημασίες που υπονοούνται.
 • Ο μαθητής μπορεί να εκφραστεί άνετα και αυθόρμητα χωρίς να φαίνεται συχνά πως αναζητά εκφράσεις.
 • Ο μαθητής μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς.
 • Ο μαθητής μπορεί να παράγει σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα, επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών σχημάτων, συνδετικών στοιχείων και μηχανισμών συνοχής.

2. Με την ολοκλήρωση του 2ου έτους (επίπεδο Proficiency):

 • Ο μαθητής μπορεί να μπορεί να καταλαβαίνει ουσιαστικά οτιδήποτε ακούει και διαβάζει.
 • Ο μαθητής μπορεί να συνοψίζει πληροφορίες από διαφορετικές προφορικές και γραπτές πηγές.
 • Ο μαθητής μπορεί να ανακατασκευάζει επιχειρήματα και αφηγήσεις σε μία προσεκτικά μελετημένη παρουσίαση.
 • Ο μαθητής μπορεί να παρουσιάζει το εαυτό του αυθόρμητα και με πολύ μεγάλη ευχέρεια και ακρίβεια, να διακρίνει τις αποχρώσεις των νοημάτων ακόμη και σε πολύ σύνθετες καταστάσεις.
 • Ο μαθητής είναι έτοιμος να πάρει μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποίησης Proficiency C2.

Τα Μαθήματα

Προσαρμοσμένο μάθημα

Ο κάθε μαθητής λαμβάνει εξατομικευμένη διδακτική εμπειρία, “κομμένη και ραμμένη” στα μέτρα του. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ειδικής διαχείρισης του κάθε μαθητή, πετυχαίνοντας έτσι μία μοναδική εμπειρία μάθησης.

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών προσαρμόζεται & αναβαθμίζεται κάθε σχολική χρονιά έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις προσωπικές ανάγκες και δυνατότητες του κάθε τμήματος και όχι στην απαιτούμενη ύλη που πρέπει να καλυφθεί.

Χρήση τεχνολογίας

Η χρήση της τεχνολογίας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας μας. Το διαδραστικό περιβάλλον μάθησης, σε συνδυασμό με τη χρήση της τεχνολογίας & τις πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες, συνθέτουν ένα μοναδικό & ευχάριστο περιβάλλον μάθησης.

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Μέσα στη σχολική χρονιά οι μαθητές μας αναλαμβάνουν εργασίες με θέμα της επιλογής τους, στις οποίες καλούνται να αναζητήσουν πληροφορίες και να τις παρουσιάσουν στην τάξη (Project-based Learning). Έτσι, το μάθημα γίνεται εμπειρικό και οι μαθητές ανακαλύπτουν τη γνώση χωρίς να το καταλαβαίνουν.

Υλοποίηση μαθημάτων

Τα μαθήματα υλοποιούνται σε ολιγομελή τμήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και σε ευέλικτα ωράρια που καθορίζονται στην αρχή του σχολικού έτους. Η συνολική διάρκεια των μαθημάτων αγγίζει τους 8,5 μήνες (Σεπτέμβριο – Μάιο).

Καινοτομία στο homework

Οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας που εφαρμόζουμε μας επιτρέπουν να καλύπτουμε την περισσότερη δουλειά στην τάξη. Αυτό ευνοεί τους μαθητές μας, αφήνοντάς τους με λιγότερο διάβασμα για το σπίτι (homework) και περισσότερο ελεύθερο χρόνο.

Ευέλικτο ωράριο μαθημάτων

Κατά τη διάρκεια των εγγραφών, μαθητές, γονείς και ενήλικες έχουν την δυνατότητα να προσαρμόσουν το ωράριο των μαθημάτων τους σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες και απαιτήσεις.

Ενημέρωση Γονέων & Βαθμοί Τριμήνων

Γνωρίζοντας πόσο αγχωτική μπορεί να είναι η διαδικασία των βαθμών, το σύστημα βαθμολόγησης που χρησιμοποιούμε βασίζεται περισσότερο στην ενημέρωση του γονέα/κηδεμόνα και όχι σε μία απλή αριθμητική αποτύπωση των ικανοτήτων του μαθητή. Οι ενημερώσεις και η παράδοση βαθμολογίας γίνονται κάθε τρίμηνο.

Βιβλία

Στην έναρξη της χρονιάς σας ενημερώνουμε για την επιλογή των βιβλίων και του εκπαιδευτικού υλικού της κάθε τάξης. Στη συνέχεια, σας ενημερώνουμε για τους οικονομικότερους τρόπους αγοράς των βιβλίων.

Πληροφορική για τους μαθητές μας

Ο κάθε μαθητής λαμβάνει υποχρεωτικά ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα Πληροφορικής. Ο λόγος της υποχρεωτικής Πληροφορικής αποσκοπεί στην εξοικείωση των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες, καθώς επίσης και στην υποστήριξη του μαθήματος Αγγλικών σε ψηφιακή μορφή. Έτσι, δημιουργούμε ένα σύγχρονο & διαδραστικό μάθημα, ενώ οι μαθητές εκπαιδεύονται για τον σύγχρονο κόσμο του αύριο.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η επιλογή των εξετάσεων πιστοποίησης είναι σημαντική για κάθε εκπαιδευτήριο. Η επιλογή πιστοποιητικού πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα διάφορα κριτήρια του κάθε φορέα πιστοποίησης, όπως η αξιοπιστία του, το σύστημα εξετάσεων, οι δυνατότητες ευελιξίας κλπ. Συνεργαζόμαστε με όλους τους εξεταστικούς φορείς έτσι ώστε να προσφέρουμε την ιδανική λύση σε κάθε μαθητή.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς διοργανώνουμε συνεχώς εκδηλώσεις για μαθητές & γονείς όπως η Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση, Πασχαλινές δράσεις, αποκριάτικα events, συναρπαστικά movie nights με αποκορύφωση την Ετήσια Τελετή Αποφοίτησης. Επίσης, διοργανώνουμε εκδρομές για μαθητές & γονείς, όπως στο Bowling City Club, στο Magic Park, στο ΝΟΗΣΙΣ κ.α.

MY_CLASS

Μέσα από τη πρωτοποριακή online υπηρεσία «myClass», μαθητές & γονείς έχουν 24ώρες/24ωρο άμεση ενημέρωση για τη διδακτέα ύλη & το homework του κάθε μαθήματος. Επίσης, για την καλύτερη ενημέρωσή σας, αποστέλλουμε ενημερωτικά SMS σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρακολουθείτε καθώς και νέες δράσεις.

Δίπλα στην οικογένεια

Στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες της πόλης μας προσφέροντας:

 • 25% έκπτωση στο δεύτερο παιδί
 • 50% έκπτωση στο τρίτο παιδί
 • 100% – δωρεάν το τέταρτο παιδί

Γιατί να μας επιλέξετε.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Ναουμίδου” αποτελεί ένα boutique εκπαιδευτικό κέντρο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 100 πιο σύγχρονα και καινοτόμα εκπαιδευτήρια της Ελλάδας.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.

Φόρμα Footer Υπηρεσίες

"*" indicates required fields

*
*