Σχετικά με εμάς

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Λία Ναουμίδου – Τσίτση” αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα και καινοτόμα εκπαιδευτήρια της Ελλάδας.

Από το 1984, χιλιάδες μαθητές & ενήλικες έχουν εκπαιδευτεί & καταρτιστεί σε προγράμματα:
  • Ξένων Γλωσσών
  • Πληροφορικής
  • Ρομποτικής
  • Επαγγελματικής Κατάρτισης
  • και πολλά άλλα
Με υψηλού επίπεδου εκπαιδευτικό προσωπικό, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, το Κέντρο Εκπαίδευσης “Λία Ναουμίδου – Τσίτση” αποτελεί πρότυπο Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Αριθμός Αδείας ΕΟΠΠΕΠ Κ.Ξ.Γ.: 2308176
Αριθμός Αδείας ΕΟΠΠΕΠ Κ.Δ.Β.Μ.1: 2101537