Voucher 150.000 Εργαζομένων.

με επίδομα 500€

Απευθύνεται σε

Εργαζόμενους 18+ ετών ιδιωτικού τομέα

(όλων των ειδικοτήτων)

Ωφελούμενοι

400 διαθέσιμες θέσεις στη Νάουσα

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της κάθε αίτησης.

Επίδομα

500€

Υποβολή Αιτήσεων

ΑΝΟΙΧΤΟ

Διάρκεια

1 μήνας (100 ώρες)

Υλοποίηση

 • Υποβολή Αιτήσεων: Νοέμβριος & Δεκέμβριος 2022
 • Ανακοίνωση Επιτυχόντων: Δεκέμβριος 2022
 • Έναρξη: Ιανουάριος 2023
 • Ολοκλήρωση: Φεβρουάριος 2023

Φορέας Υλοποίησης

Στοιχεία Προγράμματος

ΤΙΤΛΟΣ: «Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων 150.000 εργαζομένων με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους ηλικίας 18+ ετών και οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» δεξιοτήτων με αντίστοιχη πιστοποίηση.

Η δράση περιλαμβάνει:

 • Κατάρτιση 100 ώρες (1 μήνας)
 • Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση στο αντικείμενο Κατάρτισης
 • Επίδομα 500€

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όσοι:

 • Είναι ηλικίας 18+ ετών
 • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνασίου-Λυκείου)
 • Είναι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα (πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου).

Επιλογή Ωφελούμενων

Το Κέντρο μας θα εξυπηρετήσει 400 εργαζόμενους (Νάουσα και γύρω περιοχή).

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει κατά χρονολογική σειρά υποβολής της κάθε αίτησης.

Όσο νωρίτερα υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος την Αίτηση Συμμετοχής του, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες έγκρισης του. Το Πρόγραμμα θα κλείσει μόλις συμπληρωθούν οι διαθέσιμες θέσεις.

Αντικείμενα Κατάρτισης

Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν (μετά την έγκριση της αίτησής τους από τον ΟΑΕΔ) οποιοδήποτε από τα παρακάτω 25 διαθέσιμα Αντικείμενα Κατάρτισης:

 1. Βασικές Δεξιότητες H/Y
 2. Γραμματέας Διοίκησης
 3. Ειδικός στην χρήση τεχνικών και εργαλείων Social Media Marketing
 4. Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
 5. Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-Commerce)
 6. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πληροφορικής και Προστασίας από Ψηφιακές Απάτες
 7. Ειδικός στη Χρήση και ανάπτυξη λογισμικού
 8. Προγραμματισμός Διαδικτυακών Εφαρμογών (HTML, CSS, JavaScript)
 9. Προγραμματισμός Βάσεων Δεδομένων
 10. Προγραμματισμός Βάσεων Δεδομένων Advanced
 11. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων
 12. Βοηθός τεχνικού δικτύων και δεδομένων
 13. Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής
 14. Σύμβουλος Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
 15. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 16. Στέλεχος Διαχείρισης και Διοίκησης Έργου (Project Management)
 17. Digital marketing and online branding
 18. Προώθηση και πώληση προιόντων μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου
 19. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
 20. Ειδικός στις Ανοιχτές Τεχνολογίες (Open Technology Specialist)
 21. Διαχείριση Συγκρούσεων στο Εργασιακό Περιβάλλον
 22. Μηχανογραφημένη λογιστική
 23. Στέλεχος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (εκτιμητής ακίνητης περιουσίας)
 1. Επιχειρηματικές Δεξιότητες για εκμετάλλευση των πράσινων ευκαιριών
 2. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – Ειδικός Εφαρμογών ΑΠΕ για Ενεργειακές ανάγκες κτηρίων

Η επιλογή του Αντικειμένου Κατάρτισης θα γίνει μετά την έγκριση της αίτησής σας από τον ΟΑΕΔ.

Έναρξη Προγράμματος

Το χρονοδιάγραμμα του Προγράμματος θα υλοποιηθεί (όπως ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ) ως εξής:

 • Υποβολή Αιτήσεων: Νοέμβριος & Δεκέμβριος 2022
 • Ανακοίνωση Επιτυχόντων: Δεκέμβριος 2022
 • Έναρξη Προγράμματος: Ιανουάριος 2023
 • Ολοκλήρωση Προγράμματος: Φεβρουάριος 2023

Διάρκεια & Μέθοδος Υλοποίησης

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 1 μήνα (100 ώρες κατάρτισης) και θα υλοποιηθεί ως εξής:

 • 20 ώρες με Δια Ζώσης Εκπαίδευση (στο Κέντρο μας, Δημαρχίας 13 Νάουσα)
 • 50 ώρες με Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Σύγχρονη τηλεκατάρτιση με καθηγητή)
 • 30 ώρες με Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Ασύγχρονη τηλεκατάρτιση χωρίς καθηγητή). Θα λάβετε πρόσβαση σε πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο, παρουσιάσεις, σημειώσεις) και θα μπορείτε να μελετάτε μόνοι σας σε δικό σας χρόνο, χωρίς συγκεκριμένο ωράριο.

Ωράριο Μαθημάτων

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 4ωρα μαθήματα, 3 φορές/εβδομάδα.

Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να διαλέξουν πρωινό, μεσημεριανό ή απογευματινό ωράριο για το Πρόγραμμά τους (θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά εκτός ωραρίου εργασίας).

Η επιλογή Αντικειμένου και ωραρίου θα γίνει ΜΕΤΑ την έγκριση της αίτησής του κάθε ωφελούμενου από τον ΟΑΕΔ.

*Για τους ωφελούμενους που έχουν κυλιόμενο ωράριο (βάρδιες), θα διαμορφωθεί ειδικό ωράριο.

Επίδομα Ωφελούμενων

Το συνολικό επίδομα που λαμβάνει κάθε ωφελούμενος είναι 500€.

Το επίδομα υπολογίζεται ως εξής: 100 ώρες εκπαίδευσης x 5€/ώρα εκπαίδευσης = 500€.

Συχνές Ερωτήσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όσοι:

 • Είναι ηλικίας 18+ ετών
 • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνασίου-Λυκείου)
 • Είναι εργαζόμενοι ιδιωτικού τομέα (πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου)

Όχι. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο εργαζόμενοι/μισθωτοί του Ιδιωτικού Τομέα.

Όχι. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο εργαζόμενοι/μισθωτοί του Ιδιωτικού Τομέα.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα εφόσον έχουν την ιδιότητα του μισθωτού:

 • κατά τη υποβολής της αίτησης και
 • κατά την έναρξη του Προγράμματος.

Επομένως, εάν διακόψετε την εργασία σας ΜΕΤΑ την έναρξη του Προγράμματος, μπορείτε να συνεχίσετε να παρακολουθείτε το Πρόγραμμα.

Το επιτρεπόμενο όριο απουσιών είναι 10 ώρες.

Κατ’ εξαίρεση, το επιτρεπόμενο όριο απουσιών ανέρχεται σε 20 ώρες εάν:

 • Είναι άτομο με αναπηρία, μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον πάροχο κατάρτισης.
 • Εχει νοσηλεία σε νοσοκομείο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος (η οποία αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύτηκε) ή γνωμάτευση Διευθυντή κλινικής Νοσοκομείου με την οποία συνιστάται να παραμείνει κλινήρης. Την ως άνω βεβαίωση ή γνωμάτευση ο ωφελούμενος υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο κατάρτισης.
 • Διανύει περίοδο εγκυμοσύνης ή λοχείας, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, η ωφελούμενη υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο κατάρτισης σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου ή του αρμόδιου ιατρού.
 • Νοσήσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης από COVID-19 και για διάστημα έως 5 ημέρες (απαιτείται η προσκόμιση PCR ή Rapid-test).

Σε περίπτωση που ένας ωφελούμενος υπερβεί το όριο απουσιών, τότε δεν δικαιούται επίδομα και διαγράφεται από Πρόγραμμα.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, ο ωφελούμενος συμμετέχει υποχρεωτικά σε εξετάσεις πιστοποίησης. Εφόσον ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις, τότε λαμβάνει Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση στο αντικείμενο που παρακολούθησε.

Δικαιούστε να συμμετέχετε στο Voucher 150.000 Εργαζομένων, ακόμα και αν έχετε συμμετάσχει σε άλλο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο παρελθόν.

Εάν συμμετέχετε αυτή τη στιγμή σε άλλο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα, τότε θα πρέπει να ολοκληρώσετε πρώτα το Πρόγραμμά σας και μετά μπορείτε να κάνετε αίτηση στο Voucher 150.000 Εργαζομένων.

ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ συμμετοχή στο Πρόγραμμα 150.000 Εργαζομένων όσοι παρακολουθούν / έχουν παρακολουθήσει το Voucher 80.000 Ανέργων.

Εξαρτάται από τους όρους του Προγράμματος Εργασίας σας. Για το δικαίωμα συμμετοχής σας, απευθυνθείτε στον ΟΑΕΔ / λογιστή σας.

Δείτε όλο το αρχείο Συχνών Ερωτήσεων από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ πατώντας εδώ.

Το Κέντρο μας

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Ναουμίδου”:

 • αποτελεί αναγνωρισμένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από τον ΕΟΠΠΕΠ και τη ΓΓΔΒΜ (Αριθ. Αδείας 2101537, ΦΕΚ 2658/30-5-2022).
 • είναι πιστοποιημένο Κέντρο στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης του ΟΑΕΔ (Απόφ. 15-6-2022).
 • διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις 200 τ.μ. με προσβασιμότητα ΑΜΕΑ.
 • διαθέτει πλήρη υλικοτεχνικό εξοπλισμό και ηλεκτρονικά συστήματα υποστήριξης των ωφελούμενων.

Υπεύθυνος Προγράμματος: Τσίτσης Αναστάσιος

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Η Αίτηση Συμμετοχής υποβάλλεται ψηφιακά, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.


1. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣ.


2. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ.

Γιατί να μας επιλέξετε.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Ναουμίδου” αποτελεί ένα boutique εκπαιδευτικό κέντρο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 100 πιο σύγχρονα και καινοτόμα εκπαιδευτήρια της Ελλάδας.