Ναυτική Ακαδημία Βάρνας.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Η ΑΕΝ Βάρνας.

Η Ναυτική Ακαδημία Βάρνας (ΑΕΝ Βάρνας) αποτελεί το πιο διάσημο ιδιωτικό κέντρο εκπαίδευσης Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού στα Βαλκάνια.

Με έδρα στη Βάρνα της Βουλγαρίας, η σχολή προσφέρει προγράμματα φοίτησης για προπτυχιακά & μεταπτυχιακά διπλώματα. Οι απόφοιτοι της σχολής αποκτούν τη δυνατότητα να εργασθούν σε όλες τις διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες ανά τον κόσμο.

naval
academy

Γιατί ΑΕΝ Βάρνας.

Πανεπιστημιακός Τίτλος Σπουδών με κύρος

Αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ σε Ελλάδα & Ευρώπη

Άμεση απορρόφηση με υψηλό 1ο μισθό

Χαμηλά Δίδακτρα & Κόστος Διαμονής

naval
academy

Οι Σχολές μας.

Σχολή Εμποροπλοιάρχων.

Απέκτησε πτυχίο Αξιωματικού Γέφυρας σύμφωνα με τα θεσπισμένα πρότυπα (STCW) του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (I.M.O.).

Σχολή Μηχανικών.

Απέκτησε πτυχίο Αξιωματικού Μηχανικού για τον ναυτικό εμπορικό στόλο με την σφραγίδα του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (Ι.Μ.Ο.).

Σχολή Ναυπηγών.

Απέκτησε πτυχίο Ναυπηγoύ Μηχανολόγου Μηχανικού και ασχολήσου με την μελέτη το σχεδιασμό, την κατασκευή και την ναυτιλιακή οικονομία.

Σχολή Ηλεκτρολόγων.

Απέκτησε πτυχίο Αξιωματικού-Ηλεκτρολόγου που θα στελεχώνει τον ναυτικό εμπορικό στόλο σύμφωνα με τα θεσπισμένα πρότυπα (STCW).