Ναυτική Ακαδημία Βάρνας 1
Εδώ ζεις το Παρόν και χτίζεις το Μέλλον σου στα Ναυτιλιακά
Ναυτική Ακαδημία Βάρνας 1
Εδώ ζεις το Παρόν και χτίζεις το Μέλλον σου στα Ναυτιλιακά
Previous
Next

ΑΕΝ ΒΑΡΝΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ναυτική Ακαδημία Βάρνας: “Η ΑΕΝ Βάρνας δίπλα στον Φοιτητή από τις εγγραφές μέχρι και την αποκατάσταση!”

Η Ναυτική Ακαδημία Βάρνας στηρίζει έμπρακτα τον φοιτητή της και στέκεται δίπλα του σε κάθε του βήμα! Αντιμετωπίζει τον κάθε σπουδαστή ξεχωριστά, ως μεμονωμένο άτομο δίνοντας του την απαραίτητη προσοχή.

Σπουδές στα Ναυτιλιακά στην Βουλγαρία Γνωρίστε τις Σχολές μας

Η ΑΕΝ Βάρνας ακαδημία εμπορικού ναυτικού στελεχώνει τους μεγαλύτερους στόλους προσφέροντας αναγνώριση πτυχίου αεν από τα ΔΟΑΤΑΠ. Με τις σπουδές στη Βάρνα αποκτάτε μέλλον, με την καλύτερη οικονομική αποκατάσταση, με υψηλές αποδοχές και με προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης. ΑΕΝ Πρόγραμμα Σπουδών: Γνωρίστε το πρόγραμμα και τα μαθήματα ανά εξάμηνο πριν εισέλθετε στην σχολή μας. Η Ναυτική Ακαδημία Βάρνας έχει το ιδανικό πρόγραμμα σπουδών που αντιστοιχεί στην κάθε σχολή. Τα μαθήματα της γίνονται υπεύθυνα και με πλήρης επαγγελματισμό απο τους αρμόδιους καθηγητές. Τα καινοτόμα μηχανήματα και οι εξοπλισμοί της ΑΕΝ Βουλγαρίας προσδίδουν ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον στους φοιτητές-μαθητές μας. Οι σχολές εμπορικού ναυτικού είναι τέσσερις. Κάθε τομέας προσδίδει ξεχωριστές γνώσεις στον μελλοντικό σπουδαστή.

Απέκτησε πτυχίο Αξιωματικού Γέφυρας σύμφωνα με τα θεσπισμένα πρότυπα (STCW) του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας(I.M.O.).
Απέκτησε πτυχίο Αξιωματικού Μηχανικού για τον ναυτικό εμπορικό στόλο με την σφραγίδα του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (Ι.Μ.Ο.).
Απέκτησε πτυχίο Ναυπηγoύ Μηχανολόγου Μηχανικού και ασχολήσου με την μελέτη το σχεδιασμό, την κατασκευή και την ναυτιλιακή οικονομία.
Απέκτησε πτυχίο Αξιωματικού-Ηλεκτρολόγου που θα στελεχώνει τον ναυτικό εμπορικό στόλο σύμφωνα με τα θεσπισμένα πρότυπα (STCW).