Voucher 18.000 Ανέργων/Εργαζομένων

στον κλάδο του Τουρισμού

με επίδομα 1.250€ - 2.500€

Κατάσταση

ΑΝΟΙΧΤΟ (σε φάση προ-αιτήσεων)

Απευθύνεται σε

Ανέργους / Εργαζόμενους που απασχολούνται ή είχαν απασχοληθεί στον κλάδο του Τουρισμού

Επιλογή Ωφελούμενων

400 διαθέσιμες θέσεις στη Νάουσα

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της κάθε αίτησης.

Επίδομα

1.250€ για 1 Πρόγραμμα
2.500€ για 2 Προγράμματα

Διάρκεια

250 ώρες / Πρόγραμμα

Υποβολή Αιτήσεων

Σε φάση προ-αιτήσεων

Υλοποίηση

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Φορέας Υλοποίησης

Στοιχεία Προγράμματος

ΤΙΤΛΟΣ: «Προγράμματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού, τα οποία χρηματοδοτούνται από πόρους του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της Δράσης 16921».

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους και εργαζόμενους που απασχολούνται ή είχαν απασχοληθεί στον κλάδο του Τουρισμού και οδηγεί σε απόκτηση νέων δεξιοτήτων (upskilling) ή επανακατάρτιση (reskilling) με αντίστοιχη πιστοποίηση.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Κατάρτιση 250 – 500 ωρών
 • Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση στο αντικείμενο Κατάρτισης
 • Eπίδομα 1.250€ – 2.500€

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όσοι πληρούν τα παρακάτω:

 • Είναι ηλικίας 18+ ετών.
 • Είναι Έλληνες υπήκοοι, υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή/και υπήκοοι τρίτων χωρών (χωρών εκτός κρατών – μελών της Ε.Ε.), οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα.
 • Είναι εγγεγραμμένοι στη Δ.Υ.Π.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Είναι εποχικά εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις ή μακροχρόνια ή πρόσκαιρα άνεργοι στον τομέα του τουρισμού ή ήταν εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID.
 • Διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης.

 

Αν έχετε παρακολουθήσει κάποιο άλλο Πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης (π.χ. Voucher 80.000 Ανέργων ή Voucher 150.000 Εργαζομένων):

 • Αναμένονται διευκρινήσεις από τη ΔΥΠΑ-ΟΑΕΔ για το δικαίωμα παρακολούθησης από άτομα που έχουν παρακολουθήσει άλλο Πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
 • Ωστόσο μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση στο νέο Πρόγραμμα ώστε να κρατήσετε θέση και μόλις ανακοινωθούν οι διευκρινήσεις για το δικαίωμα συμμετοχής, το Κέντρο μας θα σας ενημερώσει άμεσα.

Επιλογή Ωφελούμενων

Το Κέντρο μας θα εξυπηρετήσει 400 ωφελούμενους (Νάουσα και γύρω περιοχή).

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της κάθε αίτησης.

Όσο νωρίτερα υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος την Αίτηση Συμμετοχής του, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες έγκρισης του.

Αντικείμενα Κατάρτισης

Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν (μετά την έγκριση της αίτησής τους από το Υπουργείο Τουρισμού) οποιοδήποτε από τα παρακάτω 8 διαθέσιμα Αντικείμενα Κατάρτισης:

 1. Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες.
 2. Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων.
 3. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη.
 4. Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση.
 5. Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής.
 6. Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/Θαλασσοθεραπείας – SPA.
 7. Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων.

Η επιλογή του Αντικειμένου Κατάρτισης θα γίνει μετά την έγκριση της αίτησής σας από το Υπουργείο Τουρισμού.

Έναρξη & Ολοκλήρωση Προγράμματος

Το χρονοδιάγραμμα του Προγράμματος θα υλοποιηθεί (όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού) ως εξής:

 • Υποβολή Αιτήσεων: Σε φάση προ-αιτήσεων
 • Έναρξη Προγράμματος: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Διάρκεια & Μέθοδος Υλοποίησης

Το Πρόγραμμα αποτελείται από 250 – 500 ώρες κατάρτισης και θα υλοποιηθεί:

 • αποκλειστικά με εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Ασύγχρονη τηλεκατάρτιση χωρίς καθηγητή). Θα λάβετε πρόσβαση σε πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο, παρουσιάσεις, σημειώσεις) και θα μπορείτε να μελετάτε μόνοι σας σε δικό σας χρόνο, χωρίς συγκεκριμένο ωράριο.

Επίδομα Ωφελούμενων

Το συνολικό επίδομα που λαμβάνει κάθε ωφελούμενος είναι 1.250€ – 2.500€

Το επίδομα υπολογίζεται ως εξής:

 • Αν ο ωφελούμενος παρακολουθήσει 1 Πρόγραμμα: 250 ώρες εκπαίδευσης x 5€/ώρα εκπαίδευσης = 1.250€.
 • Αν ο ωφελούμενος παρακολουθήσει 2 Προγράμματα: 500 ώρες εκπαίδευσης x 5€/ώρα εκπαίδευσης = 2.500€.

Οι άνεργοι καταρτιζόμενοι καθώς και όσοι βρίσκονται σε αναστολή, εξαιρούνται από την καταβολή του επιδόματος τακτικής ανεργίας, καθώς και κάθε άλλου επιδόματος, το οποίο καταβάλλεται σε αυτούς λόγω της θέσης τους σε αναστολή εργασίας, για όσους μήνες λαμβάνουν το επίδομα κατάρτισης.

Το επίδομα είναι ακατάσχετο, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση, στο δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία ή στα πιστωτικά ιδρύματα.

Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη παρακολούθηση περισσότερων από μίας ειδικοτήτων στον ίδιο κύκλο κατάρτισης.

Είναι δυνατή η συμμετοχή καταρτιζόμενου που παρακολούθησε επιτυχώς προηγούμενο κύκλο του προγράμματος σε επόμενο κύκλο, σε διαφορετική ειδικότητα, σύμφωνα με τους όρους της οικείας Προκήρυξης.

Συχνές Ερωτήσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει όποιος:

 • Είναι ηλικίας 18+ ετών
 • Είναι γραμμένος στον ΟΑΕΔ, έστω και για 1 ημέρα (ανεξαρτήτως αν λαμβάνει επίδομα ανεργίας)
 • Είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνασίου και άνω)

Ένας άνεργος που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, διατηρεί την κάρτα ανεργίας του εφόσον πληρεί τις παρακάτω 2 προϋποθέσεις:

 • Την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος, είναι γραμμένος στον ΟΑΕΔ για τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες κατά τους τελευταίους 12 μήνες (αθροιστικά, όχι αποκλειστικά συνεχόμενα)
 • Έχουν περάσει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από τυχόν προηγούμενη συμμετοχή του σε άλλο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα.

Εάν κάποιος άνεργος δεν πληρεί ΚΑΙ τις 2 παραπάνω προϋποθέσεις, συνεχίζει να δικαιούται συμμετοχή στο Πρόγραμμα αλλά διακόπτεται η κάρτα ανεργίας του για τη χρονική περίοδο που διαρκεί το Πρόγραμμα (π.χ. 2 μήνες). Αμέσως μετά την ολοκλήρωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα, μπορείτε κανονικά να κάνετε έκδοση κάρτας ανεργίας και πάλι (περισσότερες πληροφορίες: dypa.gov.gr)

Το επιτρεπόμενο όριο απουσιών είναι 14 ώρες. Κατ’ εξαίρεση, το επιτρεπόμενο όριο απουσιών ανέρχεται σε 28 ώρες εάν:

 • Είναι άτομο με αναπηρία, μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον πάροχο κατάρτισης.
 • Εχει νοσηλεία σε νοσοκομείο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος (η οποία αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύτηκε) ή γνωμάτευση Διευθυντή κλινικής Νοσοκομείου με την οποία συνιστάται να παραμείνει κλινήρης. Την ως άνω βεβαίωση ή γνωμάτευση ο ωφελούμενος υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο κατάρτισης.
 • Διανύει περίοδο εγκυμοσύνης ή λοχείας, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, η ωφελούμενη υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο κατάρτισης σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου ή του αρμόδιου ιατρού.
 • Νοσήσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης από COVID-19 και για διάστημα έως 5 ημέρες (απαιτείται η προσκόμιση PCR ή Rapid-test).

Σε περίπτωση που ένας ωφελούμενος υπερβεί το όριο απουσιών, τότε δεν δικαιούται επίδομα και διαγράφεται από Πρόγραμμα.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, ο ωφελούμενος συμμετέχει υποχρεωτικά σε εξετάσεις πιστοποίησης. Εφόσον ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις, τότε λαμβάνει «Πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων».

Οι άνεργοι μπορούν να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ:

 • κατά τη υποβολής της αίτησης και
 • κατά την έναρξη του Προγράμματος.

Επομένως, εφόσον ξεκινήσετε να εργάζεστε ΜΕΤΑ την έναρξη του Προγράμματος, μπορείτε να συνεχίσετε να παρακολουθείτε το Πρόγραμμα (εφόσον δεν συμπίπτουν τα ωράρια εργασίας και παρακολούθησης).

Δείτε όλο το αρχείο Συχνών Ερωτήσεων από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ πατώντας εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες: www.voucher.gov.gr

Το Κέντρο μας

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Ναουμίδου”:

 • αποτελεί αναγνωρισμένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από τον ΕΟΠΠΕΠ και τη ΓΓΔΒΜ (Αριθ. Αδείας 2101537, ΦΕΚ 2658/30-5-2022).
 • είναι πιστοποιημένο Κέντρο στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης του ΟΑΕΔ (Απόφ. 15-6-2022).
 • διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις 200 τ.μ. με προσβασιμότητα ΑΜΕΑ.

Υπεύθυνος Προγράμματος: Τσίτσης Αναστάσιος

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Η Αίτηση Συμμετοχής μπορεί να υποβληθεί με 2 τρόπους:

 • ψηφιακά, συμπληρώνοντας παρακάτω την παρακάτω φόρμα.
 • με φυσική παρουσία στο Κέντρο μας (Δευ-Παρ 10:30-20:00), φέρνοντας μαζί σας όλα τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά.

Voucher 18.000 Ανέργων/Εργαζομένων Τουρισμού

"*" indicates required fields

1. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣ.
Max. file size: 3 MB.
Max. file size: 3 MB.
Max. file size: 3 MB.
Max. file size: 3 MB.
2. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ.

Γιατί να μας επιλέξετε.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Ναουμίδου” αποτελεί ένα boutique εκπαιδευτικό κέντρο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 100 πιο σύγχρονα και καινοτόμα εκπαιδευτήρια της Ελλάδας.