Προγράμματα Εξειδίκευσης

Σε αποκλειστική συνεργασία με το Κε.Δι.Βι.Μ. του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.), το Κέντρο Εκπαίδευσης “Λία Ναουμίδου-Τσίτση” προσφέρει τα παρακάτω εξ΄αποστάσεως Προγράμματα Εξειδίκευσης:

Γραφή και ανάγνωση της Μπράιγ (Braille)

Έναρξη: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ/ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

Εγγραφές έως: ΑNAMENETAI​

90€

Ανίχνευση Αυτισμού σε παιδιά με τη Δοκιμασία "ΠΑΙΣ"

Έναρξη: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ/ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

Εγγραφές έως: ΑNAMENETAI​

430€

Πρόγραμμα Κατάρτισης για λειτουργούς Παράλληλης Στήριξης σε μαθητές με Αυτισμό

Έναρξη: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ/ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

Εγγραφές έως: ΑNAMENETAI​

200€

Αυτισμός: Δράσεις ενημέρωσης & στήριξης της οικογένειας ατόμων με αυτισμό και των επαγγελματιών

Έναρξη: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ/ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

Εγγραφές έως: ΑNAMENETAI​

120€

Αυτισμός: Εναλλακτικά Συστήματα Επικοινωνίας & εφαρμογή στην κοινωνική/εκπαιδευτική συμπερίληψη των ατόμων με αυτισμό

Έναρξη: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ/ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

Εγγραφές έως: ΑNAMENETAI​

490€