Προγράμματα Εξειδίκευσης.

Σε αποκλειστική συνεργασία με το Κε.Δι.Βι.Μ. του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.), το Κέντρο Εκπαίδευσης “Λία Ναουμίδου-Τσίτση” προσφέρει τα παρακάτω εξ΄αποστάσεως Προγράμματα Εξειδίκευσης:

Γραφή & Ανάγνωση της Braille-Μπράιγ

Επιμορφωτικό Σεμινάριο

ΕΝΑΡΞΗ: 20 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: έως 16 Σεπτεμβρίου 2021

90€

Γραφή & Ανάγνωση της Braille-Μπράιγ

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης

ΕΝΑΡΞΗ: Σεπτέμβριος 2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

200€

Ανίχνευση Αυτισμού σε παιδιά με τη Δοκιμασία "ΠΑΙΣ"

ΕΝΑΡΞΗ: 27 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: έως 23 Σεπτεμβρίου 2021

430€

Πρόγραμμα Κατάρτισης για λειτουργούς Παράλληλης Στήριξης σε μαθητές με Αυτισμό

ΕΝΑΡΞΗ: 27 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: έως 23 Σεπτεμβρίου 2021

200€

Αυτισμός: Δράσεις ενημέρωσης & στήριξης της οικογένειας ατόμων με αυτισμό και των επαγγελματιών

ΕΝΑΡΞΗ: 27 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: έως 23 Σεπτεμβρίου 2021

120€

Αυτισμός: Εναλλακτικά Συστήματα Επικοινωνίας & εφαρμογή στην κοινωνική/εκπαιδευτική συμπερίληψη των ατόμων με αυτισμό

ΕΝΑΡΞΗ: 27 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: έως 23 Σεπτεμβρίου 2021

490€

Αυτισμός: Πρώιμη παρέμβαση & Συμβουλευτική γονέων παιδιών με διαταραχές με αυτισμό

ΕΝΑΡΞΗ: 1 Οκτωβρίου 2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: έως 28 Σεπτεμβρίου 2021

400€

Μουσική Αγωγή Βρεφών & Νηπίων

ΕΝΑΡΞΗ: 20 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: έως 16 Σεπτεμβρίου 2021

200€