Προγράμματα Voucher.

για ανέργους & εργαζόμενους

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Ναουμίδου”, ως αδειοδοτημένο ΚΔΒΜ από τη ΓΓΔΒΜ (ΦΕΚ 2658/30-5-2022) και εγκεκριμένο Κέντρο-Πάροχος Κατάρτισης του ΟΑΕΔ (Απόφ. 15-6-2022), υλοποιεί τα παρακάτω Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων και Εργαζομένων.

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Voucher 80.000 Ανέργων

Κοινωφελής Εργασία 2022: Κατάρτιση Ωφελούμενων

Voucher 150.000 Εργαζομένων

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Voucher Ανέργων 30-49

Γιατί να μας επιλέξετε.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Ναουμίδου” αποτελεί ένα boutique εκπαιδευτικό κέντρο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 100 πιο σύγχρονα και καινοτόμα εκπαιδευτήρια της Ελλάδας.