Επιδοτούμενα Προγράμματα Voucher.

για ανέργους & εργαζόμενους

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Voucher 50.000 Ανέργων & Εργαζομένων

"Πράσινες Δεξιότητες"

Επίδομα 400€

Voucher 80.000 Ανέργων

"Ψηφιακές & Πράσινες Δεξιότητες"

Επίδομα 1.000€

Voucher 150.000 Εργαζομένων

"Ψηφιακές & Πράσινες Δεξιότητες"

Επίδομα 400€

Voucher 20.000 Ανέργων/Εργαζομένων στον κλάδο του Τουρισμού

Επίδομα 1.250€

Voucher 10.000 Ανέργων 25-45 ετών για Κατάρτιση & Απασχόληση

Επίδομα 400€ + 6.132€ αμειβόμενη απασχόληση

Voucher 5.000 Ανέργων 18-50 ετών για Κατάρτιση ως Προσωπικό Ασφαλείας (SECURITY)

Επίδομα 525€

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα 90 Ανέργων Νάουσας

Επίδομα 1.150€

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα 20 Ανέργων (ΑΜΕΑ) Νάουσας

Επίδομα 1.000€

Κοινωφελής Εργασία 2022: Κατάρτιση Συμμετεχόντων

Voucher Ανέργων 30-49 ετών

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Γιατί να μας επιλέξετε.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Ναουμίδου” αποτελεί ένα boutique εκπαιδευτικό κέντρο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 100 πιο σύγχρονα και καινοτόμα εκπαιδευτήρια της Ελλάδας.