Επιδοτούμενο Πρόγραμμα για 90 Ανέργους

με επίδομα 1.150€

Κατάσταση

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

Απευθύνεται σε

Ανέργους που κατοικούν στην Νάουσα (Περιοχή Εφαρμογής)

Επιλογή Ωφελούμενων

90 διαθέσιμες θέσεις στη Νάουσα

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει με κριτήρια μοριοδότησης.

Επίδομα

1.150€

Διάρκεια

 • Κατάρτιση: 230 ώρες
 • Συμβουλευτική: 25 ώρες

Υποβολή Αιτήσεων

ΑΝΟΙΧΤΟ έως 09/06

Υλοποίηση

Έναρξη: Τέλη Ιουνίου 2023

Φορέας Υλοποίησης

Στοιχεία Προγράμματος

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας», ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5073391.

Η Πράξη περιλαμβάνει ενέργειες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υλοποίησης προγραμμάτων επιδοτούμενης κατάρτισης, μέσω των οποίων επιδιώκεται η προετοιμασία 90 ανέργων ωφελουμένων, που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας, για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων, μέσω της επανακατάρτισης τους. Οιωφελούμενοι του Προγράμματος είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης και εκπαιδεύονται σε θέματα Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ στα πλαίσια του Ε.Π. « Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Ανάδοχος Υλοποίησης των ενεργειών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης της Πράξης είναι η Ένωση Εταιρειών «EASY EDUCATION- ΓΝΩΣΗ».

Περισσότερες Πληροφορίες για το Πρόγραμμα στο www.icci.gr και στο τηλέφωνο 23310 – 24734.

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα στοχεύει:

 • στη προετοιμασία 90 ανέργων για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας,
 • στην αναβάθμιση των προσόντων τους,
 • στην κτήση νέων δεξιοτήτων μέσω της επανακατάρτισης τους.

Τι περιλαμβάνει

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Κατάρτιση 230 ωρών
 • Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση Γνώσεων & Δεξιοτήτων στο αντικείμενο Κατάρτισης
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη 25 ωρών
  • 5 Συνεδρίες Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  • 20 Συνεδρίες Εξειδικευμένης Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας
 • Eπίδομα 1.150€

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όσοι:

 • Έχουν Κάρτα Ανεργίας σε ισχύ (ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή αν παρακολούθησαν άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατά τα 2 προηγούμενα έτη)
 • Είναι κάτοικοι της Περιοχής Παρέμβασης (ΣΒΑΑ) της Δημοτικής Ενότητας Νάουσας, η οποία ορίζεται με χρώμα στον παρακάτω χάρτη:

Αναλυτικά η Περιοχή Παρέμβασης (ΣΒΑΑ) της Δημοτικής Ενότητας Νάουσας:

Είσοδος Πόλης, Περιφερειακός γύρω από το κτίριο Λόγγου Τουρπάλη Σφαγείων Ανοίξεως Σταυρού Χωνού Λάππα Πλατεία Παναγίας 17ης Οκτωβρίου Αλέξανδρου Σβώλου Δημαρχίας Χριστοδούλου Λαναρά Δημητρίου Πεχλιβάνου Απολλωνιάδος Αγ. Νικολάου Κωστή Παλαμά Γρηγορίου Βαρβαρέσσου Κώττα Σαμαρά Στουμπάνων Αριστοτέλη Κόκκινου Αριστοτέλους πρανές Νοσοκομείου, εργοστασίου Βετλανς και Δημοτικού πάρκου πεζόδρομος μεταξύ δημοτικού́ πάρκου και Λ.Α.Φ.Ν.  περιφερειακός.

-> Κατεβάστε το χάρτη της Περιοχής Παρέμβασης (ΣΒΑΑ) πατώντας ΕΔΩ <-

*Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε αν είστε κάτοικος της Περιοχής Παρέμβασης (ΣΒΑΑ) της Δημοτικής Ενότητας Νάουσας, επικοινωνήστε με το Κέντρο μας στο 2332029485, καθημερινά 10:30-20:30 ώστε να ενημερωθείτε.

Επιλογή Ωφελούμενων

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει σύμφωνα με τα 2 παρακάτω κριτήρια μοριοδότησης:

 • Λιγότεροι από 12 μήνες ανεργίας:  0 ΜΟΡΙΑ
 • 12 μήνες συνεχούς ανεργίας:  12 ΜΟΡΙΑ
 • Για κάθε μήνα ανεργίας επιπλέον των 12 μηνών:  1 ΜΟΡΙΟ / μήνα

Μέγιστος αριθμός μορίων: 30 ΜΟΡΙΑ

 • Ατομικό από 0 – 3.500€ ή Οικογενειακό από 0 – 7.000€:   30 ΜΟΡΙΑ
 • Ατομικό από 3.501€ – 5.000€ ή Οικογενειακό από 7.001€ – 10.000€:   20 ΜΟΡΙΑ
 • Ατομικό από 5.001€ – 8.000€ ή Οικογενειακό από 10.001€ – 16.000€:   10 ΜΟΡΙΑ
 • Ατομικό από 8.001€ – 12.000€ ή Οικογενειακό από 16.001€ – 26.000€:   5 ΜΟΡΙΑ

Μέγιστος αριθμός μορίων: 30 ΜΟΡΙΑ

Η μέγιστη μοριοδότηση για έναν ωφελούμενο είναι: 60 ΜΟΡΙΑ.

Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν το μεγαλύτερο απόλυτο αριθμό μηνών ανεργίας. Αν προκύπτει πάλι ισοβαθμία, προηγείται ο ωφελούμενος με το χαμηλότερο κατ’ απόλυτο νούμερο εισοδήματος.

Αντικείμενο Κατάρτισης

Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε από τα παρακάτω 3 διαθέσιμα Αντικείμενα Κατάρτισης:

 1. Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα στον Πολιτισμό
 2. Ίδρυση, Οργάνωση και Διοίκηση Μικρών & πολύ μικρών Τουριστικών Επιχειρήσεων
 3. Στέλεχος Επισιτιστικού Τομέα

Έναρξη Προγράμματος

Το χρονοδιάγραμμα του Προγράμματος θα υλοποιηθεί ως εξής:

 • Έναρξη Προγράμματος: Τέλη Ιουνίου 2023
 • Υποβολή Αιτήσεων: ΑΝΟΙΧΤΟ έως 09 Ιουνίου 2023

Διάρκεια & Μέθοδος Υλοποίησης

Το Πρόγραμμα αποτελείται από:

 • 230 ώρες κατάρτισης με Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Ζωντανή Σύγχρονη τηλεκατάρτιση με καθηγητή),
 • 25 συνεδρίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης με Εξ’ Αποστάσεως Υλοποίηση (Ζωντανή συνεδρία με σύμβουλο).

Επίδομα Ωφελούμενων

Το συνολικό επίδομα που λαμβάνει κάθε ωφελούμενος είναι 1.150€.

Το επίδομα υπολογίζεται ως εξής: 230 ώρες εκπαίδευσης x 5€/ώρα εκπαίδευσης = 1.150€.

Συχνές Ερωτήσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όσοι:

 • Έχουν Κάρτα Ανεργίας σε ισχύ (ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή αν παρακολούθησαν άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατά τα 2 προηγούμενα έτη)
 • Είναι κάτοικοι της Περιοχής Παρέμβασης (ΣΒΑΑ) της Δημοτικής Ενότητας Νάουσας, όπως αναγράφεται παραπάνω.

Ένας άνεργος που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, διατηρεί την κάρτα ανεργίας του εφόσον πληρεί τις παρακάτω 2 προϋποθέσεις:

 • Την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος, είναι γραμμένος στον ΟΑΕΔ για τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες κατά τους τελευταίους 12 μήνες (αθροιστικά, όχι αποκλειστικά συνεχόμενα)
 • Έχουν περάσει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από τυχόν προηγούμενη συμμετοχή του σε άλλο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα.

Εάν κάποιος άνεργος δεν πληρεί ΚΑΙ τις 2 παραπάνω προϋποθέσεις, συνεχίζει να δικαιούται συμμετοχή στο Πρόγραμμα αλλά διακόπτεται η κάρτα ανεργίας του για τη χρονική περίοδο που διαρκεί το Πρόγραμμα (π.χ. 2 μήνες). Αμέσως μετά την ολοκλήρωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα, μπορείτε κανονικά να κάνετε έκδοση κάρτας ανεργίας και πάλι (περισσότερες πληροφορίες: dypa.gov.gr)

Το επιτρεπόμενο όριο απουσιών είναι 23 ώρες. Κατ’ εξαίρεση, το επιτρεπόμενο όριο απουσιών ανέρχεται σε 46 ώρες εάν:

 • Είναι άτομο με αναπηρία, μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον πάροχο κατάρτισης.
 • Εχει νοσηλεία σε νοσοκομείο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος (η οποία αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύτηκε) ή γνωμάτευση Διευθυντή κλινικής Νοσοκομείου με την οποία συνιστάται να παραμείνει κλινήρης. Την ως άνω βεβαίωση ή γνωμάτευση ο ωφελούμενος υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο κατάρτισης.
 • Διανύει περίοδο εγκυμοσύνης ή λοχείας, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, η ωφελούμενη υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο κατάρτισης σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου ή του αρμόδιου ιατρού.
 • Νοσήσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης από COVID-19 και για διάστημα έως 5 ημέρες (απαιτείται η προσκόμιση PCR ή Rapid-test).

Σε περίπτωση που ένας ωφελούμενος υπερβεί το όριο απουσιών, τότε δεν δικαιούται επίδομα και διαγράφεται από Πρόγραμμα.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, ο ωφελούμενος συμμετέχει υποχρεωτικά σε εξετάσεις πιστοποίησης. Εφόσον ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις, τότε λαμβάνει «Πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων».

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Η Αίτηση Συμμετοχής μπορεί να υποβληθεί με φυσική παρουσία στο Κέντρο μας (Δευ-Παρ 10:30-20:00), φέρνοντας μαζί σας τα παρακάτω δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά

 1. Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 2. Αποδεικτικό IBAN (Φωτοτυπία ή Φωτογραφία από πρώτη σελίδα βιβλιαρίου ή εκτυπωση ΙΒΑΝ από e-banking)
 3. Κωδικούς TAXIS
 4. Αίτηση Συμμετοχής (κατεβάστε την πατώντας εδώ)

 

ΣΕ 2η ΦΑΣΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ:

 1. Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται:
  • ΑΦΜ
  • ΑΜΚΑ
  • ΑΜΑ ή ΑΜΙΚΑ ή Αριθμός Μητρώου ΕΦΚΑ
 2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας μέσω gov.gr
 3. Εκκαθαριστικό (Ε1) έτους 2021
 4. Εκτύπωση του ενεργού Δελτίου Ανεργίας
 5. Εκτύπωση του Αποδεικτικού Ανανέωσης του Δελτίου Ανεργίας
 6. Βεβαίωση Ανεργίας
 7. Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr (Στο πεδίο «Παραλήπτης» πληκτρολογείτε: προς ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ), αναγράφοντας τα παρακάτω: Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: δεν είμαι Μαθητής, Σπουδαστής ή Φοιτητής και τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Γιατί να μας επιλέξετε.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Ναουμίδου” αποτελεί ένα boutique εκπαιδευτικό κέντρο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 100 πιο σύγχρονα και καινοτόμα εκπαιδευτήρια της Ελλάδας.