Μουσική Αγωγή Βρεφών & Νηπίων

Πού απευθύνεται το Πρόγραμμα;

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • μουσικούς,
 • μουσικοπαιδαγωγούς,
 • απόφοιτους και φοιτητές / σπουδαστές πανεπιστημιακών μουσικών τμημάτων, ωδείων και μουσικών σχολών,
 • απόφοιτους και φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων,
 • απόφοιτους και φοιτητές τμημάτων βρεφονηπιοκομίας και άλλων σχολών αγωγής και εκπαίδευση,
 • εργαζόμενους σε ωδεία, μουσικές σχολές και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
 • νηπιαγωγούς και βρεφονηπιοκόμους 
 • σε εκπαιδευτικούς ή μουσικούς που ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με τη μουσική εκπαίδευση βρεφών και νηπίων,
 • γενικότερα σε άτομα που ενδιαφέρονται να καταρτιστούν θεωρητικά και να καλλιεργήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες στον κλάδο της βρεφικής και προσχολικής μουσικής εκπαίδευσης.
 • γονείς και άλλους ενδιαφερόμενους.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή θεωρητικής κατάρτισης και η εξειδίκευση των συμμετεχόντων στον κλάδο της βρεφικής και προσχολικής μουσικής απασχόλησης και αγωγής, έτσι ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για τον άρτιο σχεδιασμό μουσικών δράσεων και την αποτελεσματική χρήση και διδασκαλία της μουσικής με βρέφη και νήπια. Επιπλέον, μέσα από την εκπαίδευση σε καλές πρακτικές και πρότυπες προσεγγίσεις στη μουσική απασχόληση κι εκπαίδευση βρεφών και νηπίων, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση των μουσικών και παιδαγωγικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, καθώς και στην επαφή τους με αναπτυξιακά κατάλληλο ρεπερτόριο και μουσικοπαιδαγωγικό υλικό.

 • Βασικό επίπεδο μουσικών γνώσεων/ικανοτήτων (βασικές γνώσεις θεωρίας μουσικής και ικανότητα για σωστό τονικά τραγούδι)
 • Ικανοποιητική κατανόηση της αγγλικής γλώσσας: το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος θα διατίθεται στην ελληνική γλώσσα, ωστόσο κάποια από τα άρθρα που θα συνοδεύουν τις διδακτικές σημειώσεις δύναται να είναι στην αγγλική γλώσσα.
 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο και βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ (χρήση απλού φυλλομετρητή π.χ Chrome, Firefox, Internet Explorer).
 1. Βασικά χαρακτηριστικά της βρεφικής και νηπιακής ηλικίας
 2. Ο ρόλος της μουσικής στην καθημερινή φροντίδα, απασχόληση,
  ψυχαγωγία
  και ανάπτυξη βρεφών και νηπίων
 3. Βασικές θεωρητικές αρχές και ερευνητικά ευρήματα για τη μουσική ανάπτυξη βρεφών και νηπίων
 4. Προσεγγίσεις και μέθοδοι στη μουσική διδασκαλία βρεφών και νηπίων: Θεωρία και εφαρμογές
 5. Μουσική καθοδήγηση και διδασκαλία βρεφών και νηπίων:
  Μεθοδολογία
  διδασκαλίας και καλές πρακτικές
 6. Σχεδιάζοντας πρότυπες μουσικές δραστηριότητες για τη μουσική διδασκαλία βρεφών και νηπίων
 7. Ο ρόλος του γονέα στη μουσική ανάπτυξη και αγωγή βρεφών και νηπίων
 8. Εκμάθηση οργάνου κατά τη νηπιακή ηλικία: η μέθοδος Suzuki

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω μεθόδων εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης (eLearning) κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, όπου δεν απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή εκπαιδευτήεκπαιδευόμενου.
Ωστόσο
θα διενεργηθούν και 2 μαθήματα (6 ώρες) με τη μέθοδο της σύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεδιάσκεψη).
Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού και η συνεργασία εκπαιδευτή
εκπαιδευόμενου
διενεργείται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας μεχρήση απλού φυλλομετρητή (Chrome, Firefox, Internet Explorer κλπ).

Για την απόκτηση του πιστοποιητικού, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν 1 εργασία στο τέλος του προγράμματος.

Μετά την ολοκλήρωση, παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό,
διαφορετικά
λαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κατεβάστε τον Οδηγό Προγράμματος από εδώ

ΕΝΑΡΞΗ: 20/05/2024
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ: 20/05/2024

Διάρκεια: 180 ώρες / 4 Μήνες
Τιμή: €200.00

Α) Γενικές κατηγορίες

Σε κάθε πρόγραμμα ισχύει η παρακάτω εκπτωτική πολιτική εκτός αν ορίζεται διαφορετικά:

 • Ομάδες εγγραφόμενων: Εκπτωση 25% επί των διδάκτρων σε κάθε εγγραφόμενο μέλος ομάδας τεσσάρων (4) ατόμων και άνω. Η έκπτωση ισχύει με την ταυτόχρονη εγγραφή τεσσάρων ατόμων και δε συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση.

Β) Ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων

Οι παρακάτω ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων ΔΕΝ ισχύουν αθροιστικά.

 • Έκπτωση 50% για εργαζόμενους στο Πανεπιστημίου Μακεδονίας (απαιτείται βεβαίωση εργοδότη).
 • Έκπτωση 20% για φοιτητές ή απόφοιτους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει κάποιο Πρόγραμμα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο παρελθόν (απαιτείται σχετικό αποδεικτικό).
 • Έκπτωση 15% για όσους έχουν ολοκληρώσει κάποιο Πρόγραμμα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο παρελθόν (απαιτείται σχετικό αποδεικτικό).
 • Έκπτωση 15% για φοιτητές ή απόφοιτους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (απαιτείται σχετικό αποδεικτικό).
 • Έκπτωση 15% για την κατηγορία ΑΜΕΑ ή πολυτέκνων (απαιτείται σχετικό αποδεικτικό).
 • Έκπτωση 10% για ανέργους (απαιτείται κάρτα ανεργίας σε ισχύ).

Σε περίπτωση χρήσης κάποιας ειδικής κατηγορίας εκπτώσεων, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισυνάπτει στην αίτησή του πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο των σχετικών δικαιολογητικών πριν την έναρξη του επιλεχθέντος Προγράμματος. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή μη επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της χορηγηθείσας έκπτωσης καθώς και να απαιτήσει την όποια προκύπτουσα χρηματική διαφορά.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα ποσοστά των εκπτώσεων και λοιπών προσφορών επί των αρχικών τιμών των διδάκτρων, καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος Κύκλου Σπουδών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι όποιες αλλαγές δεν αφορούν τους/τις ήδη εγγεγραμμένους/νες.

Μοριοδοτούμενα Προγράμματα.

"*" indicates required fields

1. Επιλογή Προγράμματος

2. Ατομικά στοιχείας

Ονοματεπώνυμο*

3. Στοιχεία Επικοινωνίας

4. Υποβολή δικαιολογητικών

Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 2 MB.
Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 2 MB.
*

Υπεύθυνη Καθηγήτρια

Γιατί να μας επιλέξετε.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Ναουμίδου” αποτελεί ένα boutique εκπαιδευτικό κέντρο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 100 πιο σύγχρονα και καινοτόμα εκπαιδευτήρια της Ελλάδας.