SECURITY

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – YAΛΕ

Αποκτήστε με ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ αναγνωρισμένη & πιστοποιημένη άδεια "SECURITY Υπεύθυνου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων".

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διάρκεια Προγράμματος

24 ώρες

Μέθοδος Παρακολούθησης

Ασύγχρονη τηλεκατάρτιση

Οδηγός Προγράμματος

Δείτε τον οδηγό σπουδών εδώ

Δίδακτρα

150€

Αναγνώριση

ΝΑΙ
μέσω Μονάδων ECVET

Μοριοδότηση

ΜΕΓΙΣΤΗ
σύμφωνα με την εκάστοτε προκήρυξη

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα από τον Οδηγό Σπουδών

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

19 Ιουλίου 2024
19 Ιουλίου 2024

31 Ιουλίου 2024
31 Ιουλίου 2024

9 Αυγούστου 2024
9 Αυγούστου 2024

Για το επόμενο πρόγραμμα απομένουν:

Μέρες
Ώρες
Λεπτά
Δευτερόλεπτα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία για να αναλάβει κάποιος καθήκοντα ως υπεύθυνος ή αναπληρωτής υπεύθυνος ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων πρέπει να διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις του Κώδικα ISPS (Κεφ. 18.1 του Β΄ Μέρους), πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τριετή εμπειρία στον τομέα ασφάλειας εμπορικών λιμενικών εγκαταστάσεων ή εμπορικών πλοίων.

Το εν λόγω επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι βασισμένο στις σχετικές κατευθύνσεις του International Maritime Organization (ΙΜΟ) και τις προβλέψεις της εθνικής μας νομοθεσίας κατά τις οποίες τα πρόσωπα που θα κληθούν να εργαστούν ως ΥΑΛΕ και αναπληρωτές ΥΑΛΕ σε μια λιμενική εγκατάσταση πρέπει να διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες γνώσεις όπως αυτές περιγράφονται στο Κεφ. 18.1 του Β΄ Μέρους του Κώδικα ISPS προς εκτέλεση των καθηκόντων και των ευθυνών που προβλέπονται στις διατάξεις του Κεφ. 17.2 του Α΄ Μέρους του Κώδικα ISPS.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη ασφαλείας που επιθυμούν να ασχοληθούν με την ασφάλεια της ναυτιλιακής βιομηχανίας, Υπευθύνους Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους ή και να καλύψουν την απαίτηση του Κώδικα ISPS για επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση, προσωπικό και μέλη της Διοίκησης Δημόσιων ή Ιδιωτικών φορέων Διαχείρισης Λιμενικών Εγκαταστάσεων, προσωπικό του Α/Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς σε προσωπικό και στελέχη ΙΕΠΥΑ που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην ασφάλεια Λιμενικών Εγκαταστάσεων.

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εκπονήσουν Αξιολόγηση Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΑΑΛΕ), να αναπτύξουν, να εφαρμόσουν και να διατηρήσουν ένα Σχέδιο Ασφαλείας της Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) και όλα αυτά να εκτελεστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα ISPS και άλλων σχετικών διατάξεων.

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση για Υπεύθυνους Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ), υλοποιείται όπως ορίζεται στο τμήμα A/2.1.8 και A/17.1 του κώδικα ISPS Code ή βοηθούς ΥΑΛΕ. Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με το Model Course 3.21 του International Maritime Organization.

Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με τη μέθοδο της Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης και περιλαμβάνει παρουσιάσεις, ανάλυση μελετών περίπτωσης, προσομοιώσεις, ασκήσεις, προβολή videο, αξιολόγηση. Οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται εξ ολοκλήρου online.

Οι εκπαιδευτές του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ειδικοί επιστήμονες στον χώρο της ασφάλειας, διαθέτουν πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, συγγραφικό έργο και πιστοποιήσεις ως εισηγητές-εκπαιδευτές από τον ΕΟΠΠΕΠ, το ΚΕΜΕΑ και άλλους φορείς.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Εισαγωγή
 • Πολιτική Ναυτιλιακής Ασφάλειας
 • Καθήκοντα Ασφαλείας
 • Αξιολόγηση Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης
 • Εξοπλισμός Ασφαλείας
 • Σχέδιο Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης
 • Προσδιορισμός, Αναγνώριση και Αντιμετώπιση Απειλών
 • Ενέργειες Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης
 • Ετοιμότητα, Γυμνάσια και Ασκήσεις
 • Διοίκηση Ασφαλείας
 • Εκπαίδευση Ασφαλείας

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Picture of Ευάγγελος Χαϊνάς

Ευάγγελος Χαϊνάς

Ο κ. Ευάγγελος Ι. Χαϊνάς είναι Κοινωνιολόγος, κάτοχος Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης στην Εγκληματολογία, την Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου. Επίσης, είναι Υπ. Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Σύμβουλος Ασφάλειας, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και Εκπαιδευτής Ενηλίκων ευρύτερα (Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ.). Διαθέτει δεκαπενταετή επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της έρευνας και της συμβουλευτικής. Έχει πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία, που ανέρχεται στις 10.000 ώρες σε όλες τις δομές εκπαίδευσης (σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, σχολές γονέων, δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, Σχολή Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστική Ακαδημία, Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού κ.λπ.).

Ειδικότερα, τα τελευταία έξι χρόνια διδάσκει Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης καταγράφοντας τουλάχιστον 4.000 ώρες διδασκαλίας. Είναι εκπαιδευτής σε εξειδικευμένα σεμινάρια όπως: Ασφάλεια Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS Code), Υπεύθυνος Ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων – YAΛΕ, Εκπαίδευση Αρχιφυλάκων-Εποπτών και Υπευθύνων Ασφάλειας, Ασφάλεια Τουριστικών Μονάδων, Ασφάλεια Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Γλώσσα Σώματος και Ασφάλεια, Εγκληματολογία και Ιδιωτική Ασφάλεια, Ασφάλεια Κρίσιμων Υποδομών, Ασφάλεια Κέντρων Κράτησης Μεταναστών και Προσφύγων, Ασφάλεια Εμπορικών Κέντρων και Πολυκαταστημάτων, Διαχείριση Κρίσεων κ.λπ.

Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής με ανακοινώσεις (πάνω από 50) σε επιστημονικά συνέδρια και εκδηλώσεις εν γένει και έχει πλούσιο συγγραφικό έργο (4 βιβλία και 15 επιστημονικά άρθρα) στα επιστημονικά πεδία της εγκληματολογίας, της ιδιωτικής ασφάλειας, της κοινωνιολογίας, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της επαγγελματικής συμβουλευτικής. Τέλος, έχει παρακολουθήσει πλήθος επιμορφωτικών σεμιναρίων και ειδικών εκπαιδεύσεων στον τομέα της ασφάλειας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.

Πρόγραμμα Κατάρτισης

"*" indicates required fields

*

Γιατί να μας επιλέξετε.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Ναουμίδου” αποτελεί ένα boutique εκπαιδευτικό κέντρο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 100 πιο σύγχρονα και καινοτόμα εκπαιδευτήρια της Ελλάδας.