Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC), με περισσότερους από 14,000 φοιτητές από 100 χώρες του κόσμου, αποτελεί το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Με έδρα τη Λευκωσία και παρουσία σε άλλες 18 πόλεις σε όλο τον κόσμο, το UNIC καθοδηγείται από την επιδίωξη της αριστείας στη διδασκαλία και τη μάθηση, την καινοτομία, την έρευνα, την τεχνολογία, και ένα συνεχώς εξελισσόμενο ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Γιατί UNIC.

#1

Το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στην Κύπρο με 14.000+ φοιτητές

100+

Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά & Διδακτορικά προγράμματα σπουδών

Top 250

Πρόγραμμα Ιατρικής με το St George U. of London

5 QS stars

Πρώτο Πανεπιστήμιο της Ε.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση

UNIC

Αναγνώριση.

Διαπίστευση

Όλα τα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας πιστοποιούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία και αναγνωρίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον υπόλοιπο κόσμο.

Ισοτιμία και Αντιστοιχία

Όλοι οι τίτλοι του Πανεπιστημίου είναι πλήρως αναγνωρισμένοι μέσα στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Μπολόνια. Το UNIC είναι μέλος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA), του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Διεύθυνσης Ποιότητας (EFQM), του Erasmus και είναι ένα από τα λίγα πανεπιστήμια στην E.E. που έχει λάβει τόσο το σήμα “Παράρτημα Διπλώματος” (Diploma Supplement Label), καθώς και το σήμα ECTS.

Κύπρος και Ελλάδα

Όλοι οι τίτλοι του Πανεπιστημίου αξιολογούνται & πιστοποιούνται από τον Φορέα Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Φορέων Διασφάλισης Ποιότητας (EQAR). Το Πανεπιστήμιο είναι αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ομοταγές Πανεπιστήμιο ως προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. και αντίστοιχα, οι τίτλουι σπουδών έχουν αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Εργοδότηση

Τα προγράμματα του Πανεπιστημίου αναγνωρίζονται τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα για σκοπούς εργοδότησης.

UNIC

Προγράμματα Σπουδών.

Δείτε όλα τα διαθέσιμα Προγράμματα Σπουδών για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Όλα

Δια Ζώσης

Εξ' Αποστάσεως