Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) – Εξ Αποστάσεως

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Διάρκεια Σπουδών

3 Εξάμηνα

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών

Μεταπτυχιακό (2ος Κύκλος Σπουδών)

Τίτλος Σπουδών

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνικά

Μέθοδος Φοίτησης

Εξ Αποστάσεως

Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

90

Επισκόπηση

Περιγραφή Προγράμματος

Η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Η καλλιέργεια και ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Oι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών θα μπορούν να κάνουν καριέρα σε παγκόσμιο επίπεδο ως διδάσκοντες της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσα και σχεδιαστές γλωσσικών προγραμμάτων προς την κατεύθυνση αυτή. Όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα θα μπορούν να απασχοληθούν σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε όλο τον κόσμο (εστίες διδασκαλίας, σχολεία, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα) που εξειδικεύονται στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτοί σε σπουδές τρίτου κύκλου (Διδακτορικές Σπουδές).

Εισδοχή

Για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης της αίτησής σας, θα χρειαστεί να υποβάλετε τα ακόλουθα έγγραφα:

  1. Αίτηση Εισδοχής: Όλα τα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν, συμπεριλαμβανομένου και του πεδίου 9 με τα στοιχεία των δύο συστάσεων.
  2. Βιογραφικό Σημείωμα (CV).
  3. Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου: Προπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφή κλάδο. Η συνάφεια του πτυχίου με το αντικείμενο του Προγράμματος θα αξιολογηθεί αναλόγως. Ο τίτλος πρέπει να συμπεριλαμβάνει ημερομηνία ορκωμοσίας και τελικό βαθμό πτυχίου.
  4. Επικυρωμένο Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας: Η Αναλυτική Βαθμολογία πρέπει να είναι η τελική, η οποία καταχωρίστηκε μετά την έκδοση του τίτλου σπουδών και συμπεριλαμβάνει ημερομηνία ορκωμοσίας και τελικό βαθμό πτυχίου.
  5. Έκθεση Προσωπικών Στόχων και Ερευνητικών Ενδιαφερόντων (περίπου 2 σελίδες): Μία επιστολή στην οποία θα αναφέρονται οι επιμέρους ικανότητες και δυνατότητέςσας, οι προσδοκίες σας από το Πρόγραμμα, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αναμένετε η απόκτηση του πτυχίου να βοηθήσει στην προσωπική ανέλιξη και στην ανάπτυξη της καριέρας σας.

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά αποστέλλοντας τα πιο πάνω έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συμβούλου εισδοχής σας ή στη γενική ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας: dl.admissions@unic.ac.cy

Αξιολόγηση

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν διαλέξεις, εργασίες, τηλεδιασκέψεις μέσω WebEx και την τελική εξέταση στο τέλος κάθε εξαμήνου.

Η αξιολόγηση των μαθημάτων συνήθως περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη τελική εξέταση και συνεχή αξιολόγηση.

Η συνεχής αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενδιάμεσες εξετάσεις και εργασίες.

Οι βαθμολογίες υπολογίζονται με βάση την τελική εξέταση, τη συνεχή αξιολόγηση.

Με βάση τους βαθμούς μαθημάτων υπολογίζονται ο μέσος όρος βαθμού εξαμήνου του μαθητή (GRA) και ο σωρευτικός μέσος όρος πόντων (CPA).

Αποφοίτηση

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Δομή Προγράμματος

Section: A – Υποχρεωτικά Μαθήματα
Min. ECTS Credits: 60  Max. ECTS Credits: 60
Notes:
Course CodeCourse TitleECTS Credits
TGSOL-511DΘεωρίες Κατάκτησης της Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας10
TGSOL-512DΣχεδιασμός Μαθήματος και Διαχείριση Τάξης10
TGSOL-513DΜεθοδολογία της Έρευνας10
TGSOL-521DΗ Διδασκαλία της Γραμματικής10
TGSOL-522DΔιδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας σε Παιδιά10
TGSOL-523DΗ Αξιολόγηση στην Ελληνική ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα10
 
Section: B – Επιλεγόμενα Μαθήματα
Min. ECTS Credits: 30  Max. ECTS Credits: 30
Notes:
Course CodeCourse TitleECTS Credits
TGSOL-531DΤεχνολογία και Εκπαίδευση10
TGSOL-532DΔιδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας10
TGSOL-533DΔιαπολιτισμική Εκπαίδευση10
TGSOL-534DΘέματα Ειδικής Αγωγής στην Εκμάθηση της Γλώσσας10
TGSOL-535DΗ Διδασκαλία του Λεξιλογίου και η Χρήση Λεξικών10
TGSOL-590DΜεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία20

×
×

Cart