Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Διάρκεια Σπουδών

3 εξάμηνα

Μέθοδος Φοίτησης

Εξ Αποστάσεως

Τίτλος Σπουδών

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Κόστος

6.300€

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνικά

Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

90

Περιγραφή

Περιγραφή Προγράμματος

Η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Η καλλιέργεια και ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Oι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών θα μπορούν να κάνουν καριέρα σε παγκόσμιο επίπεδο ως διδάσκοντες της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσα και σχεδιαστές γλωσσικών προγραμμάτων προς την κατεύθυνση αυτή. Όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα θα μπορούν να απασχοληθούν σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε όλο τον κόσμο (εστίες διδασκαλίας, σχολεία, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα) που εξειδικεύονται στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτοί σε σπουδές τρίτου κύκλου (Διδακτορικές Σπουδές).

Εισδοχή

Για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης της αίτησής σας, θα χρειαστεί να υποβάλετε τα ακόλουθα έγγραφα:

  1. Αίτηση Εισδοχής: Όλα τα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν, συμπεριλαμβανομένου και του πεδίου 9 με τα στοιχεία των δύο συστάσεων.
  2. Βιογραφικό Σημείωμα (CV).
  3. Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου: Προπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφή κλάδο. Η συνάφεια του πτυχίου με το αντικείμενο του Προγράμματος θα αξιολογηθεί αναλόγως. Ο τίτλος πρέπει να συμπεριλαμβάνει ημερομηνία ορκωμοσίας και τελικό βαθμό πτυχίου.
  4. Επικυρωμένο Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας: Η Αναλυτική Βαθμολογία πρέπει να είναι η τελική, η οποία καταχωρίστηκε μετά την έκδοση του τίτλου σπουδών και συμπεριλαμβάνει ημερομηνία ορκωμοσίας και τελικό βαθμό πτυχίου.
  5. Έκθεση Προσωπικών Στόχων και Ερευνητικών Ενδιαφερόντων (περίπου 2 σελίδες): Μία επιστολή στην οποία θα αναφέρονται οι επιμέρους ικανότητες και δυνατότητές σας, οι προσδοκίες σας από το Πρόγραμμα, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αναμένετε η απόκτηση του πτυχίου να βοηθήσει στην προσωπική ανέλιξη και στην ανάπτυξη της καριέρας σας.
Αξιολόγηση

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν διαλέξεις, εργασίες, τηλεδιασκέψεις μέσω WebEx και την τελική εξέταση στο τέλος κάθε εξαμήνου.

Η αξιολόγηση των μαθημάτων συνήθως περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη τελική εξέταση και συνεχή αξιολόγηση.

Η συνεχής αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενδιάμεσες εξετάσεις και εργασίες.

Οι βαθμολογίες υπολογίζονται με βάση την τελική εξέταση, τη συνεχή αξιολόγηση.

Με βάση τους βαθμούς μαθημάτων υπολογίζονται ο μέσος όρος βαθμού εξαμήνου του μαθητή (GRA) και ο σωρευτικός μέσος όρος πόντων (CPA).

Αποφοίτηση

Οι φοιτητές καλούνται να ολοκληρώσουν επιτυχώς 90 ECTS και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
  1. Οι απόφοιτοι θα εμβαθύνουν στην κατανόηση της προσέγγισης για την εκμάθηση δεύτερης γλώσσας με ιδιαίτερη έμφαση στη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας.
  2. Θα εξασκηθούν στη διδασκαλία των Ελληνικών βασιζόμενοι στους τρείς πυλώνες της εκμάθησης γλωσσών (διδασκαλία, εκμάθηση και αξιολόγηση) με έμφαση στις δεξιότητες επικοινωνίας.
  3. Θα μάθουν πώς να διαχειρίζονται την τάξη και να σχεδιάζουν μαθήματα κατάλληλα για τη διδασκαλία ελληνικών.
  4. Οι απόφοιτοι θα εξοικειωθούν με εξαιρετικά εξειδικευμένες πτυχές της διδασκαλίας γλωσσών.
  5. Θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία γλωσσών.
Δομή Προγράμματος
Section: A – Υποχρεωτικά Μαθήματα
Min. ECTS Credits: 60  Max. ECTS Credits: 60
Notes:
Course CodeCourse TitleECTS Credits
TGSOL-511DΘεωρίες Κατάκτησης της Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας10
TGSOL-512DΣχεδιασμός Μαθήματος και Διαχείριση Τάξης10
TGSOL-513DΜεθοδολογία της Έρευνας10
TGSOL-521DΗ Διδασκαλία της Γραμματικής10
TGSOL-522DΔιδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας σε Παιδιά10
TGSOL-523DΗ Αξιολόγηση στην Ελληνική ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα10
 
Section: B – Επιλεγόμενα Μαθήματα
Min. ECTS Credits: 30  Max. ECTS Credits: 30
Notes:
Course CodeCourse TitleECTS Credits
TGSOL-531DΤεχνολογία και Εκπαίδευση10
TGSOL-532DΔιδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας10
TGSOL-533DΔιαπολιτισμική Εκπαίδευση10
TGSOL-534DΘέματα Ειδικής Αγωγής στην Εκμάθηση της Γλώσσας10
TGSOL-535DΗ Διδασκαλία του Λεξιλογίου και η Χρήση Λεξικών10
TGSOL-590DΜεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία20
Μαθήματα ανά εξάμηνο

Semester 1

Course IDCourse TitleECTS Credits
TGSOL-511DΘεωρίες Κατάκτησης της Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας10
TGSOL-512DΣχεδιασμός Μαθήματος και Διαχείριση Τάξης10
TGSOL-513DΜεθοδολογία της Έρευνας10

Semester 2

Course IDCourse TitleECTS Credits
TGSOL-521DΗ Διδασκαλία της Γραμματικής10
TGSOL-522DΔιδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας σε Παιδιά10
TGSOL-523DΗ Αξιολόγηση στην Ελληνική ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα10

Semester 3

Course IDCourse TitleECTS Credits
TGSOL-531DΤεχνολογία και Εκπαίδευση10
TGSOL-532DΔιδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας10
TGSOL-533DΔιαπολιτισμική Εκπαίδευση10
Το πιο πάνω πρόγραμμα ανά εξάμηνο είναι ενδεικτικό. Μερικά από τα μαθήματα είναι επιλογής και μπορούν να αντικατασταθούν με άλλα.

ΚΥΠΡΟΣ

"*" indicates required fields

*

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC), με περισσότερους από 14,000 φοιτητές από 100 χώρες του κόσμου, αποτελεί το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Κύπρου.