Αυτισμός:

Δράσεις ενημέρωσης και στήριξης της οικογένειας ατόμων με αυτισμό και των επαγγελματιών

Πού απευθύνεται το Πρόγραμμα;

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς, αδέρφια και επαγγελματίες
(ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς,
γιατρούς).

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

 • Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση θεμάτων καθημερινής
  διαβίωσης
 • Η ποιότητα ζωής των ατόμων με αυτισμό
 • Η συμπερίληψη των ατόμων με αυτισμό και η ενημέρωση των γονέων
 • Η ψυχολογική στήριξη των γονέων
 • Η διαχείριση ειδικών θεμάτων που απασχολούν τους γονείς και τους
  επαγγελματίες
 • Η ατομική συμβουλευτική
 • Η εκπαίδευση των γονέων σε θέματα αξιολόγησης και εκπαίδευσης των παιδιών του και σε άλλα ειδικότερα θέματα
 • Η δημιουργία δικτύων γονέων
 • Η ενημέρωση επαγγελματιών

Εξ αποστάσεως Σύγχρονη τηλεκπαίδευση (e-Learning): διαδικασία διδασκαλίας με ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων σε πραγματικό χρόνο, όπου όμως δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι να βρίσκονται στον ίδιο χώρο.

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία γίνεται με τη μορφή τηλεδιασκέψεων και η παρακολούθηση των εισηγήσεων γίνεται σε πραγματικό χρόνο έσω διαδικτυακής πλατφόρμας, κάνοντας χρήση μόνο ενός απλού φυλλομετρητή (π.χ. Internet Explorer, Firefox, Chrome), από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Οι γονείς να μπορούν να διαχειριστούν θέματα της καθημερινής ζωής των ατόμων με αυτισμό
 • Να δώσουν απαντήσεις σε θέματα που τους απασχολούν
 • Να αποσαφηνίσουν σημάδια και καταστάσεις που δυσκολεύονται να κατανοήσουν και να διαχειριστούν

Κατεβάστε τον Οδηγό Προγράμματος από εδώ

ΕΝΑΡΞΗ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Διάρκεια: 15 ώρες σε 5 εβδομάδες
Ώρες μαθημάτων: Πέμπτη, 18:00-20:30
Μέθοδος: Εξ’ αποστάσεως Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση (όλες οι διαλέξεις βιντεοσκοπούνται ώστε να μπορείτε να τις παρακολουθήσετε σε δικό σας χρόνο)
Τιμή: €120.00

Μοριοδοτούμενα Προγράμματα.

"*" indicates required fields

1. Επιλογή Προγράμματος

2. Ατομικά στοιχείας

Ονοματεπώνυμο*

3. Στοιχεία Επικοινωνίας

4. Υποβολή δικαιολογητικών

Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 2 MB.
Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 2 MB.
*

Υπεύθυνη Καθηγήτρια

Γιατί να μας επιλέξετε.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Ναουμίδου” αποτελεί ένα boutique εκπαιδευτικό κέντρο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 100 πιο σύγχρονα και καινοτόμα εκπαιδευτήρια της Ελλάδας.