Πληροφορική με Ειδικεύσεις: Ασφάλεια Κυβερνοχώρου, Κινητά Συστήματα & Τεχνολογίες Blockchain (MSc)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Διάρκεια Σπουδών

3 εξάμηνα

Μέθοδος Φοίτησης

Εξ Αποστάσεως

Τίτλος Σπουδών

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Πληροφορική

Κόστος

12.060€

Γλώσσα Διδασκαλίας

Αγγλική

Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

90

Περιγραφή

Περιγραφή Προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Πληροφορική προωθεί τις γνώσεις των φοιτητών σε βασικούς τομείς της επιστήμης των υπολογιστών πέρα ​​από το προπτυχιακό επίπεδο και τους φέρνει σ’ επαφή με τις τρέχουσες και τις αναδυόμενες τάσεις. Το πρόγραμμα παρέχει μια εισαγωγή στην υπάρχουσα έρευνα στον τομέα, ενισχύοντας παράλληλα την αποτελεσματική κατάκτηση της γνώσης από τους υποψηφίους στις εφαρμογές των μεθόδων της επιστήμης των υπολογιστών μέσα από κριτική σκέψη. Το προτεινόμενο μεταπτυχιακό στην Πληροφορική έχει σχεδιαστεί για να αποδώσει τα μαθησιακά αποτελέσματα που σχετίζονται με: τη γνώση και την κατανόηση, εφαρμογή της γνώσης και της κατανόησης για την ανάλυση, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των συστημάτων πληροφορικής.

Το πρόγραμμα σπουδών προετοιμάζει το φοιτητή για μια ευρεία επιλογή καριέρας στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όπως η έρευνα, ανάπτυξη και  διαχείριση συστημάτων πληροφορικής, και τη διδασκαλία. Το μεταπτυχιακό αποτελεί μια ανεξάρτητη σπουδή με τελικό τίτλο σπουδών αλλά και παρέχει τη βάση για την εισδοχή και συνέχεια σπουδών  για διδακτορικό δίπλωμα στην επιστήμη της Πληροφορικής.

Οι στόχοι  της κατεύθυνσης στην Ασφάλεια Κυβερνοχώρου επικεντρώνονται στις επιπτώσεις του πολέμου στον κυβερνοχώρο στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή και την ανάλυση των απειλών, των τρωτών σημείων και των κινδύνων σε ένα περιβάλλον δικτύου. Επικεντρώνεται επίσης στις αρχές δοκιμών διείσδυσης και μεθόδους για τον περιορισμό πιθανών επιθέσεων δικτύου.

Οι στόχοι της κατεύθυνσης στα Κινητά Συστήματα επικεντρώνεται στις θεμελιώδεις του Κινητού Υπολογισμού (Mobile Computing) της ασύρματης τεχνολογίας, καθώς και στην ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών για κινητές πλατφόρμες.

Οι στόχοι του προγράμματος της κατεύθυνσης στις Τεχνολογίες Blockchain επικεντρώνονται στις βασικές αρχές των Ψηφιακών Νομισμάτων και την υποκείμενη τεχνολογία blockchain. Επικεντρώνεται επίσης στα προγραμματιζόμενα έξυπνα συμβόλαια και στις αρχιτεκτονικές αυτών, όπως το Ethereum. Έχει ως στόχο να προετοιμάσει τους φοιτητές για τις πιθανές επιρροές των τεχνολογιών αυτών σε διάφορες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βασίζονται σε Τεχνητή Νοημοσύνη, Μηχανική Μάθηση και Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT).

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος θα είναι σε θέση να:

 • κατέχουν διευθυντικές θέσεις στον κλάδο της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας (ICT) στη βιομηχανία ή σε  κυβερνητικούς οργανισμούς.
 • γίνουν ανώτεροι τεχνικοί προγραμματιστές ή διαχειριστές
 • γίνουν επιχειρηματίες και να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις.
 • συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Επιπλέον, οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Ασφάλεια Κυβερνοχώρου θα είναι κατάλληλοι για θέσεις εντός κυβερνητικής και ιδιωτικής βιομηχανίας και θα είναι σε θέση να:

 • εργάζονται ως διευθυντές ασφάλειας πληροφοριών και υπολογιστικών συστημάτων
 • εργάζονται ως ελεγκτές διείσδυσης (penetration testers) συστήματος, δικτύου ή/και διαδικτύου
 • κατέχουν θέσεις συμβούλων ασφάλειας  και προγραμματιστών συστημάτων και εφαρμογών

Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης  Κινητών Συστημάτων θα είναι σε θέση να:

 • γίνουν ανώτεροι προγραμματιστές και εμπειρογνώμονες κινητών συστημάτων που παρέχουν λύσεις λογισμικού για κινητές συσκευές
 • κατέχουν διευθυντικές θέσεις στον κλάδο των κινητών υπολογιστικών συστημάτων
 • αναλαμβάνουν θέσεις υψηλής ευθύνης στη βιομηχανία παροχής κινητών υπηρεσιών

Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης  Τεχνολογίες Blockchain θα είναι σε θέση να:

 • εργαστούν ως ανώτεροι μηχανικοί Blockchain αναπτύσσοντας νέες αποκεντρωμένες λύσεις
 • εργαστούν ως αρχιτέκτονες Blockchain σχεδιάζοντας νέα συστήματα Blockchain
 • κατέχουν θέσεις όπως σύμβουλοι σε τεχνολογίες και εφαρμογές Blockchain

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτοί σε σπουδές τρίτου κύκλου (Διδακτορικές Σπουδές)

Εισδοχή

Γενικά Κριτήρια Εισδοχής:

 • Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν πτυχίο Πληροφορικής ή πτυχίο σε συναφή κλάδο, που χορηγείται από ίδρυμα αναγνωρισμένο στη χώρα όπου δραστηριοποιείται, με βαθμό (CPA) τουλάχιστον 2.0/4.0 σε προπτυχιακό επίπεδο.
 • Σε ειδικές περιπτώσεις, οι αιτητές με οριακά χαμηλότερο CPA μπορούν να αιτηθούν εισδοχή από την επιτροπή αξιολόγησης μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος.
 • Υποψήφιοι που δεν κατέχουν πτυχίο Πληροφορικής αλλά είναι σε συναφή κλάδο μπορούν να γίνουν δεχτοί στο πρόγραμμα αν παρακολουθήσουν και ολοκληρώσουν επιτυχώς μια σειρά από μέχρι και 5 προπαρασκευαστικά  μαθήματα Πληροφορικής, τα οποία ορίζονται αναλόγως του πτυχίου του αιτητή.  Τα μαθήματα είναι:
  • 4 μαθήματα τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν επιτυχώς πριν την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος: COMP-113 Programming Principles II, COMP-201 Systems Analysis and Design, COMP-302 Database Management Systems, COMP-358 Networks and Data Communications
  • 1 μάθημα κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του μεταπτυχιακού προγράμματος: COMP-211 Data Structures
 • Απαίτηση γνώσης αγγλικής γλώσσα: Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας σε περίπτωση που η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών δεν ήταν η Αγγλική (τουλάχιστον βαθμολογία TOEFL 550 (paper based) ή 213 computer-based ή GCSE “O” Level με “C” ή IELTS με βαθμολογία 5.5 ή επιτυχία στο ENGL-100 του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (University of Nicosia Placement Test).

Ειδικά κριτήρια:

Κάθε αίτηση εισδοχής πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Συμπληρωμένη αίτηση
 • Βιογραφικό Σημείωμα αναφέροντας τις σπουδές του αιτητή, ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία, δημοσιεύσεις, βραβεία, κλπ.
 • Σύντομη δήλωση αναφέροντας τους λόγους που ο υποψήφιος επιθυμεί να  ακολουθήσει το εν λόγω πρόγραμμα, την επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου, τους μελλοντικούς του στόχους, κλπ.
 • Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς ή επαγγελματικούς συμβούλους.
Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του μαθήματος αποτελείται συνήθως από μια τελική εξέταση και συνεχή αξιολόγηση. Η συνεχής αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ενδιάμεση εξέταση, μελέτες κτλ.

Η βαθμολογία υπολογίζεται βάσει του βάρους της τελικής εξέτασης, της συνεχούς αξιολόγησης και της αριθμητικής βαθμολογίας που λήφθηκε σε αυτές τις δύο αξιολογήσεις. Με βάση την βαθμολογία των μαθημάτων υπολογίζεται ο μέσος βαθμός του εξάμηνου (GPA) ενός φοιτητή καθώς και ο γενικός μέσος όρος (CPA).

Αποφοίτηση

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 90 ECTS καθώς και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) είναι 2.0. Παρά το γεγονός ότι με το βαθμό ‘D-‘ το μάθημα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς, ο απαιτούμενος μέσος όρος είναι το ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή συμπλήρωση των απαιτήσεων του προγράμματος, οι φοιτητές θα μπορούν:

 1. Να αναπτύξουν κατάλληλες θεωρίες, πρακτικές και εργαλεία για τον προσδιορισμό, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συντήρηση, καθώς και την αξιολόγηση των συστημάτων που βασίζονται σε συστήματα υπολογιστών, υπολογιστικές διαδικασίες και προγράμματα
 1. Να αναλύσουν και να αξιολογήσουν προγραμματιστικές λύσεις από τη σκοπιά της αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού λογισμικού
 1. Να καθορίσουν, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν πληροφοριακά συστήματα, διαδικασίες και προγράμματα, καθώς και να εφαρμόσουν τεχνικές διαχείρισης έργου λογισμικού για την κάλυψη των επιθυμητών λειτουργιών  και ποιοτικών προδιαγραφών του συστήματος.
 1. Να προσδιορίσουν τους κινδύνους ασφάλειας που μπορεί να εμπλέκονται στη λειτουργία του υπολογιστικού εξοπλισμού σε ένα δεδομένο πλαίσιο
 1. Να αναπτύξουν αποτελεσματικά τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και την τεκμηρίωση του λογισμικού, και ιδίως στη διαδικασία που εμπλέκεται στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων
 1. Να επικοινωνούν με σαφήνεια και με αναλυτικό τρόπο, χρησιμοποιώντας τεχνικές που προέρχονται από την επιστημονική πρακτική, σε ομαδικές συναντήσεις, παρουσιάσεις, διαλέξεις, γραπτές εκθέσεις και ερευνητικές εργασίες
 1. Να επιδεικνύουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να συμμετέχουν στην έρευνα και ανάπτυξη ή να εργάζονται ανεξάρτητα, σε άλλους εξειδικευμένους τομείς, και να είναι επίσης σε θέση να συνεχίσουν τις σπουδές τους προς απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα για κάθε κατεύθυνση

Ασφάλεια Κυβερνοχώρου 

Με την επιτυχή συμπλήρωση των απαιτήσεων αυτής της κατεύθυνσης, οι φοιτητές θα μπορούν να:

 1. διενεργούν επιθέσεις σε δίκτυα και συστήματα σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον για να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία με τις μεθόδους επίθεσης,
 1. συνδυάζουν σύνθετες τεχνολογίες για τη διαμόρφωση ενός συνόλου στρατηγικών προσεγγίσεων για την υπεράσπιση και τις επιθέσεις αντίμετρων σε δίκτυα και συστήματα,
 1. αναλύσουν το πεδίο του κυβερνοπολέμου, συμπεριλαμβανομένων των στόχων, εργαλείων και τεχνικών επίθεσης, τις τακτικές άμυνας, νομοθεσίες, και ηθικά διλήμματα,
 1. εφαρμόσουν την ασφάλεια ως ένα αναπόσπαστο μέρος της ανάπτυξης του κύκλου ζωής του συστήματος και όχι ως ένα προσθετό χαρακτηριστικό.

Κινητά Συστήματα 

Με την επιτυχή συμπλήρωση των απαιτήσεων αυτής της κατεύθυνσης, οι φοιτητές θα μπορούν να:

 1. αναλύουν και κάνουν κριτική αξιολόγηση στις υπάρχουσες υπηρεσίες και τα πρωτόκολλα σε κινητά περιβάλλοντα,
 1. προσδιορίζουν τις τεχνικές πτυχές για τις υπάρχουσες κινητές πλατφόρμες, καθώς και τα ζητήματα κλειδιά για το σχεδιασμό των εφαρμογών σε δια-αρχιτεκτονικά λειτουργικά συστήματα (cross-platform OS) αλλά και σε ετερογενή συστήματα και πλατφόρμες,
 1. προτείνουν μια αυστηρή πολιτική σχετικά με την αξιοποίηση των στοιχείων σε όλες τις πλατφόρμες, το οποίο διευκολύνει την επεκτασιμότητα όλων των μηχανισμών και εφαρμογών σε ετερογενή συστήματα και πλατφόρμες,
 1. αναλύουν και παρέχουν αξιολόγηση της απόδοσης μέσω βασικών μεθοδολογιών για τις Μονάδες Κινητών Συστημάτων,
 1. αναπτύσσουν και να σχεδιάζουν όπως και να εφαρμόζουν συγκριτική αξιολόγηση για ανάπτυξη λύσεων λογισμικού σε Μονάδες Κινητών Συστημάτων συνεργατικά (ομαδικά), προκειμένου να αναπτυχθούν ολοκληρωμένες αλλά και καινοτόμες σχεδιαστικές λύσεις στον τομέα των Κινητών Συστημάτων.

Τεχνολογίες Blockchain  

Με την επιτυχή συμπλήρωση των απαιτήσεων αυτής της κατεύθυνσης, οι φοιτητές θα μπορούν να:

 1. κατέχουν μια βαθιά κατανόηση των αποκεντρωμένων ψηφιακών νομισμάτων και την υποκείμενη  τεχνολογία blockchain,
 1. κατέχουν βαθιά γνώση της αρχιτεκτονικής του συστήματος Bitcoin, συμπεριλαμβανομένων των δομών δεδομένων που χρησιμοποιούνται για το Bitcoin blockchain,
 1. κατέχουν τη γλώσσα Bitcoin Script και να μπορούν να αναπτύξουν διάφορα  είδη scripts χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο API,
 1. αναλύουν συστηματικά τις οριζόντιες και κάθετες περιοχές εφαρμογής του blockchain, πέρα ​​από τα ψηφιακή νομίσματα,
 1. αναπτύξουν το πώς τα blockchains, σε συνδυασμό με άλλες τεχνολογικές εξελίξεις (IoT, AI, κ.λπ.), θα διαταράξουν το σημερινό status quo στο χρήμα και το εμπόριο,
 1. κατέχουν μια βαθιά κατανόηση των έξυπνων συμβολαίων και το ρόλο τους στην ανάδειξη των αποκεντρωμένων εφαρμογών,
 1. αξιολογήσουν και να  αναπτύξουν DApps (Αποκεντρωμένη ανάπτυξη εφαρμογών).
Δομή Προγράμματος
Section: A – Major Requirements
Min. ECTS Credits: 36  Max. ECTS Credits: 36
Notes:
 
Course IDCourse TitleECTS Credits
COMP-500DLResearch Seminars and Methodology6
COMP-513DLCyber-Physical Systems and the Internet of Things10
COMP-514DLCryptography and Network Security10
COMP-515DLDistributed Systems10
 
Section: B – Concentration 1: Cyber Security
Min. ECTS Credits: 34  Max. ECTS Credits: 34
Notes:
 
Course IDCourse TitleECTS Credits
COMP-527DLCyber Warfare10
COMP-529DLNetwork Defence and Countermeasures10
COMP-535DLEthical Hacking10
COMP-595DLProject in Cyber Security4
 
Section: C – Concentration 2: Mobile Systems
Min. ECTS Credits: 34  Max. ECTS Credits: 34
Notes:
 
Course IDCourse TitleECTS Credits
COMP-525DLMobile Computing10
COMP-528DLMobile Platforms and Software Development10
COMP-531DLMobile and Wireless Networks10
COMP-596DLProject in Mobile Systems4
 
Section: D – Concentration 3: Blockchain Technologies
Min. ECTS Credits: 34  Max. ECTS Credits: 34
Notes:
 
Course IDCourse TitleECTS Credits
COMP-537DLDigital Currencies10
COMP-538DLBlockchain Applications10
COMP-539DLSmart Contracts10
COMP-594DLProject in Blockchain Technologies4
 
Section: E – Electives
Min. ECTS Credits: 0  Max. ECTS Credits: 20
Notes:
 
Course IDCourse TitleECTS Credits
COMP-511DLDatabase Systems10
COMP-512DLSoftware Engineering10
COMP-521DLCloud Computing10
COMP-522DLMachine Learning and Data Mining10
COMP-523DLGame Programming10
COMP-524DLVisual Software Development10
COMP-597DLProject4
COMP-598DLSpecial Topics in Computer Science10
 
Section: F – Thesis
Min. ECTS Credits: 0  Max. ECTS Credits: 20
Notes: Students who choose the postgraduate thesis (COMP-599DL) are exempted from two elective courses. In order to conduct a Thesis a student has to have all major requirements completed and a minimum CPA of 2.7/4.0.
 
Course IDCourse TitleECTS Credits
COMP-599DLThesis20
Μαθήματα ανά εξάμηνο

ΚΥΠΡΟΣ

"*" indicates required fields

*

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC), με περισσότερους από 14,000 φοιτητές από 100 χώρες του κόσμου, αποτελεί το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Κλεισιμο Μενου
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!!
×
×

Cart