Voucher 80.000 Ανέργων.

"Ψηφιακές & Πράσινες Δεξιότητες"

με επίδομα 1.000€

Κατάσταση

ΑΝΟΙΧΤΟ

Απευθύνεται σε

Ανέργους 18+ ετών

Επιλογή Ωφελούμενων

720 διαθέσιμες θέσεις στη Νάουσα

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της κάθε αίτησης.

Επίδομα

1.000€

Διάρκεια

1 μήνας (200 ώρες)

Υποβολή Αιτήσεων

 • Θ’ φάση: ΑΝΟΙΧΤΟ (Γ κύκλος)
 • Η’ φάση: έως 24/10/2023 (B κύκλος)
 • Ζ’ φάση: έως 23/03/2023
 • ΣΤ’ φάση: έως 25/01/2023
 • Ε’ φάση: έως 13/12/2022
 • Δ’ φάση: έως 08/11/2022
 • Γ’ φάση: έως 20/10/2022
 • Β’ φάση: έως 02/10/2022
 • Α’ φάση: έως 04/09/2022

Έναρξη

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Φορέας Υλοποίησης

Στοιχεία Προγράμματος

ΤΙΤΛΟΣ: «Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων 80.000 ανέργων με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες γνώσεις».

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους και οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» δεξιοτήτων με αντίστοιχη πιστοποίηση.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Κατάρτιση 200 ωρών (1 μήνας)
 • Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση στο αντικείμενο Κατάρτισης
 • Eπίδομα 1.000€

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όσοι:

 • Είναι ηλικίας 18+ ετών
 • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνασίου και άνω)
 • Είναι σε ανεργία έστω και 1 ημέρα (ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας)
 • Δεν έχουν παρακολουθήσει ξανά το Πρόγραμμα «Voucher 80.000 Ανέργων» ή το Πρόγραμμα «Voucher 150.000 Εργαζομένων»

Επιλογή Ωφελούμενων

Το Κέντρο μας θα εξυπηρετήσει 720 ανέργους (Νάουσα και γύρω περιοχή).

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της κάθε αίτησης.

Όσο νωρίτερα υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος την Αίτηση Συμμετοχής του, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες έγκρισης του.

Αντικείμενα Κατάρτισης

Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν (μετά την έγκριση της αίτησής τους από τον ΟΑΕΔ) οποιοδήποτε από τα παρακάτω 3 διαθέσιμα Αντικείμενα Κατάρτισης:

 1. Βασικές Δεξιότητες H/Y
 2. Γραμματέας Διοίκησης
 3. Social Media Marketing

Η επιλογή του Αντικειμένου Κατάρτισης θα γίνει μετά την έγκριση της αίτησής σας από τον ΟΑΕΔ.

Έναρξη & Ολοκλήρωση Προγράμματος

Το χρονοδιάγραμμα του Προγράμματος θα υλοποιηθεί (όπως ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ) ως εξής:

 • Υποβολή Αιτήσεων: ΑΝΟΙΧΤΟ
 • Επόμενη Έναρξη Προγράμματος: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Διάρκεια & Μέθοδος Υλοποίησης

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 1 μήνα (200 ώρες κατάρτισης) και θα υλοποιηθεί ως εξής:

 • 70 ώρες με Δια Ζώσης Εκπαίδευση (στο Κέντρο μας, Δημαρχίας 13 Νάουσα)
 • 70 ώρες με Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Σύγχρονη τηλεκατάρτιση με καθηγητή)
 • 60 ώρες με Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Ασύγχρονη τηλεκατάρτιση χωρίς καθηγητή). Θα λάβετε πρόσβαση σε πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο, παρουσιάσεις, σημειώσεις) και θα μπορείτε να μελετάτε μόνοι σας σε δικό σας χρόνο, χωρίς συγκεκριμένο ωράριο.

*Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να διαλέξουν πρωινό ή απογευματινό ωράριο για το Πρόγραμμά τους.

Επίδομα Ωφελούμενων

Το συνολικό επίδομα που λαμβάνει κάθε ωφελούμενος είναι 1.000€.

Το επίδομα υπολογίζεται ως εξής: 200 ώρες εκπαίδευσης x 5€/ώρα εκπαίδευσης = 1.000€.

Συχνές Ερωτήσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει όποιος:

 • Είναι ηλικίας 18+ ετών
 • Είναι γραμμένος στον ΟΑΕΔ, έστω και για 1 ημέρα (ανεξαρτήτως αν λαμβάνει επίδομα ανεργίας)
 • Είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνασίου και άνω)

Ένας άνεργος που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, διατηρεί την κάρτα ανεργίας του εφόσον πληρεί τις παρακάτω 2 προϋποθέσεις:

 • Την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος, είναι γραμμένος στον ΟΑΕΔ για τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες κατά τους τελευταίους 12 μήνες (αθροιστικά, όχι αποκλειστικά συνεχόμενα)
 • Έχουν περάσει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από τυχόν προηγούμενη συμμετοχή του σε άλλο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα.

Εάν κάποιος άνεργος δεν πληρεί ΚΑΙ τις 2 παραπάνω προϋποθέσεις, συνεχίζει να δικαιούται συμμετοχή στο Πρόγραμμα αλλά διακόπτεται η κάρτα ανεργίας του για τη χρονική περίοδο που διαρκεί το Πρόγραμμα (π.χ. 2 μήνες). Αμέσως μετά την ολοκλήρωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα, μπορείτε κανονικά να κάνετε έκδοση κάρτας ανεργίας και πάλι (περισσότερες πληροφορίες: dypa.gov.gr)

Το επιτρεπόμενο όριο απουσιών είναι 14 ώρες. Κατ’ εξαίρεση, το επιτρεπόμενο όριο απουσιών ανέρχεται σε 28 ώρες εάν:

 • Είναι άτομο με αναπηρία, μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον πάροχο κατάρτισης.
 • Εχει νοσηλεία σε νοσοκομείο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος (η οποία αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύτηκε) ή γνωμάτευση Διευθυντή κλινικής Νοσοκομείου με την οποία συνιστάται να παραμείνει κλινήρης. Την ως άνω βεβαίωση ή γνωμάτευση ο ωφελούμενος υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο κατάρτισης.
 • Διανύει περίοδο εγκυμοσύνης ή λοχείας, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, η ωφελούμενη υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο κατάρτισης σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου ή του αρμόδιου ιατρού.
 • Νοσήσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης από COVID-19 και για διάστημα έως 5 ημέρες (απαιτείται η προσκόμιση PCR ή Rapid-test).

Σε περίπτωση που ένας ωφελούμενος υπερβεί το όριο απουσιών, τότε δεν δικαιούται επίδομα και διαγράφεται από Πρόγραμμα.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, ο ωφελούμενος συμμετέχει υποχρεωτικά σε εξετάσεις πιστοποίησης. Εφόσον ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις, τότε λαμβάνει «Πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων».

Οι άνεργοι μπορούν να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ:

 • κατά τη υποβολής της αίτησης και
 • κατά την έναρξη του Προγράμματος.

Επομένως, εφόσον ξεκινήσετε να εργάζεστε ΜΕΤΑ την έναρξη του Προγράμματος, μπορείτε να συνεχίσετε να παρακολουθείτε το Πρόγραμμα (εφόσον δεν συμπίπτουν τα ωράρια εργασίας και παρακολούθησης).

Δείτε όλο το αρχείο Συχνών Ερωτήσεων από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ πατώντας εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες: www.voucher.gov.gr

Το Κέντρο μας

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Ναουμίδου”:

 • αποτελεί αναγνωρισμένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από τον ΕΟΠΠΕΠ και τη ΓΓΔΒΜ (Αριθ. Αδείας 2101537, ΦΕΚ 2658/30-5-2022).
 • είναι πιστοποιημένο Κέντρο στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης του ΟΑΕΔ (Απόφ. 15-6-2022).
 • διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις 200 τ.μ. με προσβασιμότητα ΑΜΕΑ.

Υπεύθυνος Προγράμματος: Τσίτσης Αναστάσιος

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Η Αίτηση Συμμετοχής μπορεί να υποβληθεί με 2 τρόπους:

 • ψηφιακά, συμπληρώνοντας παρακάτω την παρακάτω φόρμα.
 • με φυσική παρουσία στο Κέντρο μας (Δευ-Παρ 10:30-20:00), φέρνοντας μαζί σας όλα τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά.

Voucher 80.000 Ανέργων

"*" indicates required fields

1. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣ.
Max. file size: 3 MB.
Max. file size: 3 MB.
Max. file size: 3 MB.
Max. file size: 3 MB.
2. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ.

Γιατί να μας επιλέξετε.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Ναουμίδου” αποτελεί ένα boutique εκπαιδευτικό κέντρο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 100 πιο σύγχρονα και καινοτόμα εκπαιδευτήρια της Ελλάδας.