Χειριστής Κλάρκ.

Πρόγραμμα Απόκτησης Άδειας Επαγγέλματος

Αποκτήστε επίσημη άδεια και εργαστείτε ως πιστοποιημένος Χειριστής ΚΛΑΡΚ, μηχανημάτων έργων και ανυψωτικών περονοφόρων!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Απευθύνεται σε

Επιχειρήσεις &
Ιδιώτες

Περιλαμβάνει

ΘΕΩΡΙΑ: 12 ώρες (2 μαθήματα)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ: 60 ώρες

Διάρκεια Προγράμματος

2 εβδομάδες

Μέθοδος Παρακολούθησης

Δια Ζώσης
(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ)

Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

NAI

Έναρξη Προγράμματος

Κάθε μήνα

Κόστος Προγράμματος

Επικοινωνήστε μαζί μας

Άδειες Χειριστών ΚΛΑΡΚ: Νέος Νόμος

Σύμφωνα με την πρόσφατη αλλαγή του νόμου σχετικά με τις άδειες Χειριστών ΚΛΑΡΚ (ΦΕΚ: 3350/Β/12-06-2024), η διαδικασία έκδοσης άδειας απλοποιείται ως εξής:

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Χειριστή Ανυψωτικών Περονοφόρων Μηχανημάτων Έργων (τύπου ΚΛΑΡΚ) 10+ ΚW και ανυψωτικής ικανότητας έως 2.500 kg, παρακολουθώντας ειδικό Πρόγραμμα Κατάρτισης από αδειοδοτημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης.
 2. Οι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν Χειριστή ΚΛΑΡΚ δεν χρειάζεται να λάβουν σχετική άδεια, ούτε απαιτείται να προβούν σε αναγγελία εργασίας.

Επομένως, το Κέντρο Εκπαίδευσης «Ναουμίδου» ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος «Χειριστής ΚΛΑΡΚ: Πρόγραμμα Απόκτησης Άδειας Επαγγέλματος».

Σε ποιούς απευθύνεται

Το Πρόγραμμα “Χειριστής ΚΛΑΡΚ” του Κέντρου μας απευθύνεται:

 • Σε Βιομηχανίες και Επιχειρήσεις που διαθέτουν περονοφόρα οχήματα.
 • Σε εργαζόμενους σε βιομηχανικό περιβάλλον.
 • Σε χειριστές και συντηρητές μηχανημάτων έργου.
 • Σε τεχνικούς και μηχανικούς ασφαλείας.
 • Σε υπεύθυνους αποθηκών και εργοδηγούς.
 • Σε ενδιαφερόμενους που θέλουν να εργαστούν ως χειριστές ΚΛΑΡΚ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εύρεση εργαζόμενου ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΛΑΡΚ σε επιχείρηση από την Επιθεώρηση Εργασίας, επιφέρει μεγάλα πρόστιμα στην επιχείρηση αλλά και στον ίδιο τον εργαζόμενο.

Διάρκεια & Μέθοδος Υλοποίησης

Το Πρόγραμμα αποτελείται από 72 ώρες (διάρκεια: 2 εβδομάδες) και υλοποιείται ως εξής:

 • Θεωρητική Κατάρτιση 12 ωρών (2 μαθήματα) με Δια Ζώσης Εκπαίδευση (στο Κέντρο μας, Δημαρχίας 13 Νάουσα).
 • Πρακτική άσκηση 60 ωρών σε επιχείρηση:
  • Αν ο ενδιαφερόμενος εργάζεται ήδη σε σχετική επιχείρηση, τότε μπορεί να κάνει την Πρακτική Άσκηση στην επιχείρηση όπου ήδη απασχολείται.
  • Αν ο ενδιαφερόμενος ΔΕΝ εργάζεται σε σχετική επιχείρηση, τότε η Πρακτική Άσκηση θα υλοποιηθεί σε επιχείρηση που θα υποδειχθεί από το Κέντρο μας.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όσοι:

 • Είναι 18+ ετών.
 • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνασίου και άνω).
 • Είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Οι ενδιαφερόμενοι ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να κατέχουν προϋπηρεσία ή σχετική άδεια.

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι συμμετέχοντες αποκτούν:

 • Αναγνωρισμένη Βεβαίωση Παρακολούθησης Προγράμματος Χειριστή ΚΛΑΡΚ.
 • Άδεια χειριστή ανυψωτικών περονοφόρων μηχανημάτων έργων που κατατάσσονται στην «ειδικότητα 2».
 • Δικαίωμα άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος ως χειριστής μηχανημάτων έργων (10+ KW και ανυψωτικής ικανότητας έως 2.500 kg).
 • Ένταξη του καταρτιζόμενου στο Ενιαίο Μητρώο Προσώπων που ασκούν Τεχνικά Επαγγέλματα.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι του Προγράμματος

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:

 • Η εκπαίδευση των καταρτιζόμενων με τις βασικές γνώσεις, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν άμεσα, σωστά και παραγωγικά τα μηχανήματα έργου 10+ΚW και μέγιστη ανυψωτική ικανότητα έως 2,5 τόνους,
 • Η αποδοτική και ασφαλής εκτέλεση των εργασιών που εκτελούνται με τα παραπάνω μηχανήματα έργου σε βιομηχανικούς χώρους και γενικότερα σε χώρους εργασίας όπου απαιτείται η διαχείριση φορτίων,
 • Η μείωση των ατυχημάτων που οφείλεται στην έλλειψη της κατάλληλης εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας από το προσωπικό – χειριστές μηχανήματα έργου,
 • Η ενίσχυση της αξιοπιστίας και ανταγωνιστικότητας στο τομέα της χρήσης των μηχανήματα έργου.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 • Ενότητα 1:  Νομοθεσία
 • Ενότητα 2: Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
 • Ενότητα 3: Δομή και Λειτουργία Μ.Ε.
 • Ενότητα 4: Τύποι Κίνησης 
 • Ενότητα 5: Σταθερότητα Μ.Ε.
 • Ενότητα 6: Διαδικασίες Χειρισμού.
 • Ενότητα 7: Τακτικός Έλεγχος.
 • Ενότητα 8: Χειρισμός Φορτίου.
 • Ενότητα 9: Ειδικά Φορτία
 • Ενότητα 10: Ασφαλής Οδήγηση 
 • Ενότητα 11: Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 • Ενότητα 1: Οδηγίες Χρήσης Μ.Ε.
 • Ενότητα 2: Καθημερινή Λειτουργία
 • Ενότητα 3: Κατανόηση Φορτίου
 • Ενότητα 4: Επικίνδυνα σημεία 
 • Ενότητα 5: Εξοικείωση με το Μ.Ε.
 • Ενότητα 6: Επιβίβαση, Αποβίβαση και Στάθμευση 
 • Ενότητα 7: Ασκήσεις Οδήγησης και Στοίβαξης

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Χειριστής Κλάρκ

"*" indicates required fields

Γιατί να μας επιλέξετε.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Ναουμίδου” αποτελεί ένα boutique εκπαιδευτικό κέντρο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 100 πιο σύγχρονα και καινοτόμα εκπαιδευτήρια της Ελλάδας.