SECURITY

πρόγραμμα κατάρτισης ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας

Όσοι επιθυμούν πλέον να εργασθούν ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας, είτε σε Ιδιωτικές Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας είτε σε Τμήματα Εσωτερικής Ασφάλειας Οργανισμών και Επιχειρήσεων ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, υποχρεούνται να κατέχουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και τίτλο Πιστοποίησης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διάρκεια Προγράμματος

105 ώρες

Μέθοδος Παρακολούθησης

Σύγχρονη τηλεκατάρτιση

Οδηγός Προγράμματος

Δείτε τον οδηγό σπουδών εδώ

Δίδακτρα

250€

Αναγνώριση

ΝΑΙ
μέσω Μονάδων ECVET

Μοριοδότηση

ΜΕΓΙΣΤΗ
σύμφωνα με την εκάστοτε προκήρυξη

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

20 Οκτωβρίου 2021
20 Οκτωβρίου 2021

30 Οκτωβρίου 2021
30 Οκτωβρίου 2021

10 Νοεμβρίου 2021
10 Νοεμβρίου 2021

Για το επόμενο πρόγραμμα απομένουν:

Μέρες
Ώρες
Λεπτά
Δευτερόλεπτα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όσοι επιθυμούν πλέον να εργασθούν ως:

 • Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας
 • σε Ιδιωτικές Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
 • σε Τμήματα Εσωτερικής Ασφάλειας Οργανισμών και Επιχειρήσεων
 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες

υποχρεούνται να κατέχουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και τίτλο Πιστοποίησης από το ΚE.ME.A. O τίτλος αυτός είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση Αδείας Εργασίας, τύπου Α΄, από την Ελληνική Αστυνομία.

Πιστοποίηση

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης που διενεργούνται από το ΚE.ME.A. σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έχουν οι επαγγελματίες οι οποίοι κατέχουν Βεβαίωση Κατάρτισης που έχουν χορηγηθεί από αδειοδοτημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ύστερα από επιτυχή παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (διάρκειας 105 ωρών) για την ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας».

Πρόγραμμα Κατάρτισης

Το Κέντρο μας παρέχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας, το οποίο καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου. Παράλληλα, παρέχει στους συμμετέχοντες σημαντικές και απαραίτητες γνώσεις προετοιμάζοντας τους κατάλληλα τόσο για το θεωρητικό όσο και για το πρακτικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης τους.

Μεθοδολογία της εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκατάρτισης (ζωντανές τηλεδιασκέψεις) και περιλαμβάνει παρουσιάσεις, ανάλυση μελετών περίπτωσης, προσομοιώσεις, ασκήσεις, προβολή videο, αξιολόγηση παρουσιάσεων σε όλες τις θεματικές ενότητες που απαιτεί το θεσμικό πλαίσιο.

Θεσμικό Πλαίσιο

Το θεσμικό πλαίσιο που ορίζει τη διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, αποτελείται από:

 • Την υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/328 από 08/03/2017, Κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (στο πρώην ΥΔΤ & ΠτΠ) και του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως Φ.Ε.Κ. Β’-1020 / 24.03.2017, όπου μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 2017, οι εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» διεξάγονται κατ’ εξαίρεση με αποκλειστική μέριμνα του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.).
 • Το Κανονιστικό Πλαίσιο Πιστοποίησης Επαγγελματιών (ΦΕΚ Β 2899 και ΦΕΚ Β 25) οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας», που ρυθμίζει και περιλαμβάνει αναλυτικά τους όρους, τις διαδικασίες οργάνωσης και διενέργειας των εξετάσεων, τον φορέα διενέργειας, το δικαίωμα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τη διαδικασία αξιολόγησης των εξεταζόμενων, το πλαίσιο δημοσίευσης των αποτελεσμάτων, τη χορηγούμενη βεβαίωση επάρκειας, καθώς και κάθε λεπτομέρεια που είναι σχετική με τη διαδικασία των εξετάσεων.
 
*Εάν έχετε ήδη αποκτήσει την Βεβαίωση στο παρελθόν και επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το σύντομο πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις, τότε δείτε το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Οι εκπαιδευτικές ενότητες που περιλαμβάνονται σε κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα για την κατάρτιση του προσωπικού ασφαλείας συνοπτικά είναι οι εξής:

 • Ιδιωτική Ασφάλεια: Εργασιακό Περιβάλλον, Διεθνείς Τάσεις και Ελληνική Πραγματικότητα
 • Ποινικός Κώδικας
 • Ποινική Δικονομία
 • Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
 • Εισαγωγή στην Ασφάλεια
 • Το προφίλ του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας
 • Ανταπόκριση σε Περιστατικά
 • Ασφάλεια Εγκαταστάσεων
 • Εξοπλισμός, Μέσα και Τρόποι Προστασίας του Προσωπικού Ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Προστασία Πρόσωπων
 • Πυρασφάλεια & Αντιμετώπιση Τεχνολογικών Ατυχημάτων
 • Παροχή Πρώτων Βοηθειών

Η διδακτέα ύλη, είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του επαγγελματία των υπηρεσιών ασφαλείας και σύμφωνη με το επαγγελματικό περίγραμμα της ειδικότητας με τίτλο “Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας”, όπως έχει εγκριθεί και δημοσιευτεί από τον Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας στον επαγγελματικό χώρο των se