Μοριοδοτούμενα Προγράμματα.

Σε αποκλειστική συνεργασία με το Κε.Δι.Βι.Μ. του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.), το Κέντρο Εκπαίδευσης “Λία Ναουμίδου-Τσίτση” προσφέρει τα παρακάτω Ετήσια Εξ’ Αποστάσεως Μοριοδοτούμενα Προγράμματα:

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

ΕΝΑΡΞΗ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

200€

Ειδική Αγωγή & Αποκατάσταση

ΕΝΑΡΞΗ: 7 Φεβρουαρίου 2022

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: έως 5 Φεβρουαρίου 2022

295€

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

ΕΝΑΡΞΗ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

255€

Εκπαίδευση Ατόμων με Αυτισμό

ΕΝΑΡΞΗ: 17 Φεβρουαρίου 2022

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: έως 15 Φεβρουαρίου 2022

240€

Έμφυλες σχέσεις & Σεξουαλικότητα στην εκπαίδευση

ΕΝΑΡΞΗ: 1 Φεβρουαρίου 2022

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: έως 31 Ιανουαρίου 2022

200€

Μουσική & Τέχνη με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες

ΕΝΑΡΞΗ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: έως ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

590€

Προφορικός λόγος, νέες τεχνολογίες & εκπαίδευση: Δημιουργικές μορφές έκφρασης της προφορικότητας στην εκπαίδευση

ΕΝΑΡΞΗ: 1 Φεβρουαρίου 2022

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: έως 31 Ιανουαρίου 2022

200€

Σχολική Ψυχολογία

ΕΝΑΡΞΗ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

200€