Μοριοδοτούμενα Προγράμματα.

Σε αποκλειστική συνεργασία με το Κε.Δι.Βι.Μ. του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.), το Κέντρο Εκπαίδευσης “Ναουμίδου” προσφέρει τα παρακάτω Εξ’ Αποστάσεως Μοριοδοτούμενα Προγράμματα.

Τα Προγράμματα απευθύνονται σε Εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ενδιαφέρονται να μοριοδοτηθούν για προσλήψεις, διορισμούς, κρίσεις, πίνακες, ΑΣΕΠ.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

ΕΝΑΡΞΗ: 22/03/2024

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ: 21/03/2024

200€

Ειδική Αγωγή & Αποκατάσταση

ΕΝΑΡΞΗ: 08/03/2024

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ: 07/03/2024

295€

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

ΕΝΑΡΞΗ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ​

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

255€

Εκπαίδευση Ατόμων με Αυτισμό

ΕΝΑΡΞΗ: 11/03/2024

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ: 10/03/2024

240€

Έμφυλες σχέσεις & Σεξουαλικότητα στην εκπαίδευση

ΕΝΑΡΞΗ: 01/03/2024

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ: 29/02/2024

200€

Καλλιέργεια Επιχειρηματικών Ικανοτήτων στη Σχολική Τάξη

ΕΝΑΡΞΗ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

300€

Μουσική & Τέχνη με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες

ΕΝΑΡΞΗ: 04/03/2024

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ: 03/03/2024

290€

Περιβάλλον, αειφορία και πολιτιστική κληρονομιά

ΕΝΑΡΞΗ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

250€

Προφορικός λόγος, νέες τεχνολογίες & εκπαίδευση: Δημιουργικές μορφές έκφρασης της προφορικότητας στην εκπαίδευση

ΕΝΑΡΞΗ: 01/03/2024

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ: 29/02/2024

200€

Σχολική Ψυχολογία

ΕΝΑΡΞΗ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ​

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

200€

Ψηφιακός γραμματισμος για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό

ΕΝΑΡΞΗ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

250€