Μοριοδοτούμενα Προγράμματα.

Σε αποκλειστική συνεργασία με το Κε.Δι.Βι.Μ. του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.), το Κέντρο Εκπαίδευσης “Λία Ναουμίδου-Τσίτση” προσφέρει τα παρακάτω Ετήσια Εξ’ Αποστάσεως Μοριοδοτούμενα Προγράμματα:

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

ΕΝΑΡΞΗ: 25 Οκτωβρίου 2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: έως 22 Οκτωβρίου 2021

200€

Ειδική Αγωγή & Αποκατάσταση

ΕΝΑΡΞΗ: 20 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: έως 16 Σεπτεμβρίου 2021

295€

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

ΕΝΑΡΞΗ: 4 Οκτωβρίου 2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: έως 1 Οκτωβρίου 2021

255€

Εκπαίδευση Ατόμων με Αυτισμό

ΕΝΑΡΞΗ: 27 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: έως 23 Σεπτεμβρίου 2021

295€

Έμφυλες σχέσεις & Σεξουαλικότητα στην εκπαίδευση

ΕΝΑΡΞΗ: 4 Οκτωβρίου 2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: έως 1 Οκτωβρίου 2021

200€

Μουσική & Τέχνη με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες

ΕΝΑΡΞΗ: 4 Οκτωβρίου 2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: έως 1 Οκτωβρίου 2021

590€

Προφορικός λόγος, νέες τεχνολογίες & εκπαίδευση: Δημιουργικές μορφές έκφρασης της προφορικότητας στην εκπαίδευση

ΕΝΑΡΞΗ: 4 Οκτωβρίου 2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: έως 1 Οκτωβρίου 2021

200€

Σχολική Ψυχολογία

ΕΝΑΡΞΗ: 4 Οκτωβρίου 2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: έως 1 Οκτωβρίου 2021

200€