Μοριοδοτούμενα Προγράμματα.

Σε αποκλειστική συνεργασία με το Κε.Δι.Βι.Μ. του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.), το Κέντρο Εκπαίδευσης “Ναουμίδου” προσφέρει τα παρακάτω Ετήσια Εξ’ Αποστάσεως Μοριοδοτούμενα Προγράμματα:

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

ΕΝΑΡΞΗ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

200€

Ειδική Αγωγή & Αποκατάσταση

ΕΝΑΡΞΗ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

295€

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

ΕΝΑΡΞΗ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ​

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

255€

Εκπαίδευση Ατόμων με Αυτισμό

ΕΝΑΡΞΗ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

240€

Έμφυλες σχέσεις & Σεξουαλικότητα στην εκπαίδευση

ΕΝΑΡΞΗ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

200€

Καλλιέργεια Επιχειρηματικών Ικανοτήτων στη Σχολική Τάξη

ΕΝΑΡΞΗ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

300€

Μουσική & Τέχνη με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες

ΕΝΑΡΞΗ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

590€

Περιβάλλον, αειφορία και πολιτιστική κληρονομιά

ΕΝΑΡΞΗ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

250€

Προφορικός λόγος, νέες τεχνολογίες & εκπαίδευση: Δημιουργικές μορφές έκφρασης της προφορικότητας στην εκπαίδευση

ΕΝΑΡΞΗ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

200€

Σχολική Ψυχολογία

ΕΝΑΡΞΗ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ​

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

200€

Ψηφιακός γραμματισμος για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό

ΕΝΑΡΞΗ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

250€