Διαπολιτισμική Eκπαίδευση

Προσεγγίζοντας την πολυπολιτισμικότητα στο εκπαιδευτικό σύστημα

Πού απευθύνεται το Πρόγραμμα;

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτές ενηλίκων, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων, σχολικούς συμβούλους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, ανέργους και σε όσους επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και να ασχοληθούν σε αντίστοιχες εκπαιδευτικές και κοινωνικές δομές (διαπολιτισμικά σχολεία και σχολεία ειδικής αγωγής, δήμους, υπηρεσίες και δομές Υποδοχής, Ασύλου Προσφυγικών ροών και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων).

Σκοπός του προγράμματος αποτελεί η ευρύτερη επιστημονική κατάρτιση & επαγγελματική επιμόρφωση των εκπαιδευομένων σε θέματα πολυπολιτισμικότητας στον χώρο της εκπαίδευσης, όπως επίσης και σε θέματα διευκόλυνσης πρόσβασης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Επίσης, στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Ο εφοδιασμός με γνώσεις και δεξιότητες ενδιαφερόμενων για την στελέχωση αντίστοιχων δομών, φορέων κ.λ.π.
 • Η εμβάθυνση σε θέματα και δεδομένα που αφορούν γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες ευπαθών ομάδων πληθυσμού (Ρομά, Αλλοδαπών, Παλιννοστούντων, Προσφύγων, μουσουλμάνων της Θράκης, ομογενών κτλ.).
 • Η εφαρμογή νέων εκπαιδευτικών πρακτικών για την προσέγγιση και ένταξη των διαφορετικών μαθητικών ομάδων.

Το πρόγραμμα είναι μοριοδοτούμενο και εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα σε προκηρύξεις των οποίων τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος, καθώς και για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. Συγκεκριμένα, εξασφαλίζει:

 • Δύο (2) μόρια για το σύστημα διορισμών-προσλήψεων εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση (Ν. 4589/2019 – άρθρο 57&58)
 • Μισό (0,5) μόριο για στελέχη εκπαίδευσης σε εξέλιξη (Ν. 4547/2018, όπως αυτός επικαιροποιήθηκε με το Ν. 4623/2019-άρθρο 24).
 • Δύο (2) μόρια για Ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς σε ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ (5697/336/02.08.2018)
 • Έως Δύο (2) μόρια για Εκπαιδευτικό προσωπικό με μίσθωση έργου στα Σ.Δ.Ε. (απόφαση 6341/380/02.08.2019)
 • Δέκα (10) Μόρια για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ 2 Απριλίου 2019)

Το πρόγραμμα υλοποιείται αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως με μίξη σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ως εξής:

 • 150 ώρες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (ζωντανές τηλεδιασκέψεις)
 • 280 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πρόσβαση σε εκπαιδευτική πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο, παρουσιάσεις, σημειώσεις) και μελετά μόνος του σε χρόνο που αποφασίζει ο ίδιος)
 • Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να ολοκληρώνουν σύντομες εργασίες (μελέτες περιπτώσεων)
 • Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να παρουσιάσουν μία τελική εργασία σε μορφή project.

Κατεβάστε τον Οδηγό Προγράμματος από εδώ

 

Έναρξη: 26 Απριλίου 2021
Εγγραφές: έως 26 Απριλίου 2021
Διάρκεια: 452 ώρες / 9 Μήνες
Τιμή: €200.00

 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχεται με ιδιαίτερα μεγάλη έκπτωση και είναι με διαφορά το οικονομικότερο πρόγραμμα που προσφέρεται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Για το λόγο αυτό δεν παρέχονται περαιτέρω εκπτώσεις.

Υπεύθυνος Καθηγητής