Αυτισμός:

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Ανίχνευση Αυτισμού σε παιδιά μικρής ηλικίας με τη δοκιμασία «Παῖς»

Πού απευθύνεται το Πρόγραμμα;

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ιατρούς, ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς αλλά και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για το αντικείμενο.

Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να καταρτιστούν σε εργαλεία αξιολόγησης για διαταραχές φάσματος αυτισμού σε παιδιά ηλικίας 18 μηνών έως 4 ετών και να εξοικειωθούν με την πρακτική εφαρμογή τους.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι συμμετέχοντες:

 • αποκτούν Βεβαίωση Επάρκειας στη χορήγηση της Δοκιμασίας «Πας»
 • εντάσσονται στο μητρώο πιστοποιημένων ειδικών στη χορήγηση της Δοκιμασίας «ΠΑΙΣ» του Γενικού Νοσοκομείου παίδων Αθηνών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού.

Η ∆οκιμασία «Πας» αναπτύχθηκε από τη Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Αθηνών και αποτελεί μία αναπτυξιακή δοκιμασία ανίχνευσης διαταραχών επικοινωνίας αυτιστικού φάσματος για παιδιά ηλικίας 18 μηνών έως 4 ετών.

Η ∆οκιμασία εξετάζει το επικοινωνιακό προφίλ των παιδιών και ανιχνεύει αξιόπιστα και με ακρίβεια τις επικοινωνιακές δυσκολίες μέσω μίας φιλικής και ευχάριστης διαδικασίας για τα παιδιά. Επίσης, ανιχνεύει διαταραχές επικοινωνίας αυτιστικού φάσματος:

 • Πρώιμα και έγκαιρα
 • Σε παιδιά μικρής ηλικίας (ηλικίας 18 μηνών έως 4 ετών)
 • Με ασφαλή και αντικειμενικό τρόπο
 • Με φιλικό και ευχάριστο τρόπο για το παιδί

Η ∆οκιμασία «Πας» αποτελείται από τρία τμήματα:

 • Ειδικό ερωτηματολόγιο που απευθύνεται αποκλειστικά στους γονείς και συμπληρώνεται από τους ίδιους.
 • Ειδικές ερωτήσεις που θέτει στους γονείς ο εξεταστής με συγκεκριμένο τρόπο.
 • ∆οκιμασία την οποία χορηγεί ο εξεταστής στο ίδιο το παιδί.

Επομένως μέσω της αξιολόγησης με τη Δοκιμασίας «Πας», δίνεται η  δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης σε παιδιά με διαταραχές φάσματος αυτισμού.

Η ∆οκιμασία «Πας» χορηγείται αποκλειστικά από εκπαιδευμένους στη σωστή χορήγηση της δοκιμασίας παιδιάτρους, ειδικούς θεραπευτές και επαγγελματίες υγείας.

Εξ’ αποστάσεως Σύγχρονη τηλεκπαίδευση (e-Learning) – διαδικασία διδασκαλίας με ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων σε πραγματικό χρόνο, όπου όμως δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι να βρίσκονται στον ίδιο χώρο.

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία γίνεται με τη μορφή τηλεδιασκέψεων και η παρακολούθηση των εισηγήσεων γίνεται σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, κάνοντας χρήση μόνο ενός απλού φυλλομετρητή (π.χ. Internet Explorer, Firefox, Chrome), από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Στους συμμετέχοντες επίσης θα αποσταλεί το προσωπικό τους βαλιτσάκι της Δοκιμασίας με:

 1. Το Εγχειρίδιο-βιβλίο εξεταστή με τη στάθμιση και στατιστική ανάλυση της Δοκιμασίας, την αναλυτική διαδικασία εξέτασης και βαθμολόγησης της Δοκιμασίας.
 2. Το υλικό της Δοκιμασίας (παιχνίδια ειδικής κατασκευής).
 3. Φυλλάδιο αναπτυξιακού ιστορικού και εξέτασης.
 4. Ειδικό ερωτηματολόγιο που συμπληρώνεται από τον εξεταστή.
 5. Ειδικό ερωτηματολόγιο που συμπληρώνεται από τον γονέα.
 6. Το ειδικό cd (.exe) για την βαθμολόγηση της Δοκιμασίας στον προσωπικό υπολογιστή του εξεταστή.
 

Κατεβάστε τον Οδηγό Προγράμματος από εδώ

ΕΝΑΡΞΗ: 23/05/2024
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ: 23/05/2024

Διάρκεια: 21 ώρες σε 7 εβδομάδες
Ώρες μαθημάτων: Σάββατο, 18:00-21:00
Μέθοδος: Εξ’ αποστάσεως Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση (όλες οι διαλέξεις βιντεοσκοπούνται ώστε να μπορείτε να τις παρακολουθήσετε σε δικό σας χρόνο)
Τιμή: €430.00*

  *Στην τιμή περιλαμβάνεται και το βαλιτσάκι της Δοκιμασίας «Πας».

Α) Γενικές κατηγορίες

Σε κάθε πρόγραμμα ισχύει η παρακάτω εκπτωτική πολιτική εκτός αν ορίζεται διαφορετικά:

 • Ομάδες εγγραφόμενων: Εκπτωση 25% επί των διδάκτρων σε κάθε εγγραφόμενο μέλος ομάδας τεσσάρων (4) ατόμων και άνω. Η έκπτωση ισχύει με την ταυτόχρονη εγγραφή τεσσάρων ατόμων και δε συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση.

Β) Ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων

Οι παρακάτω ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων ΔΕΝ ισχύουν αθροιστικά.

 • Έκπτωση 50% για εργαζόμενους στο Πανεπιστημίου Μακεδονίας (απαιτείται βεβαίωση εργοδότη).
 • Έκπτωση 20% για φοιτητές ή απόφοιτους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει κάποιο Πρόγραμμα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο παρελθόν (απαιτείται σχετικό αποδεικτικό).
 • Έκπτωση 15% για όσους έχουν ολοκληρώσει κάποιο Πρόγραμμα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο παρελθόν (απαιτείται σχετικό αποδεικτικό).
 • Έκπτωση 15% για φοιτητές ή απόφοιτους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (απαιτείται σχετικό αποδεικτικό).
 • Έκπτωση 15% για την κατηγορία ΑΜΕΑ ή πολυτέκνων (απαιτείται σχετικό αποδεικτικό).
 • Έκπτωση 10% για ανέργους (απαιτείται κάρτα ανεργίας σε ισχύ).

Σε περίπτωση χρήσης κάποιας ειδικής κατηγορίας εκπτώσεων, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισυνάπτει στην αίτησή του πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο των σχετικών δικαιολογητικών πριν την έναρξη του επιλεχθέντος Προγράμματος. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή μη επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της χορηγηθείσας έκπτωσης καθώς και να απαιτήσει την όποια προκύπτουσα χρηματική διαφορά.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα ποσοστά των εκπτώσεων και λοιπών προσφορών επί των αρχικών τιμών των διδάκτρων, καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος Κύκλου Σπουδών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι όποιες αλλαγές δεν αφορούν τους/τις ήδη εγγεγραμμένους/νες.

Μοριοδοτούμενα Προγράμματα.

"*" indicates required fields

1. Επιλογή Προγράμματος

2. Ατομικά στοιχείας

Ονοματεπώνυμο*

3. Στοιχεία Επικοινωνίας

4. Υποβολή δικαιολογητικών

Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 2 MB.
Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 2 MB.
*

Υπεύθυνη Καθηγήτρια

Γιατί να μας επιλέξετε.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Ναουμίδου” αποτελεί ένα boutique εκπαιδευτικό κέντρο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 100 πιο σύγχρονα και καινοτόμα εκπαιδευτήρια της Ελλάδας.