Περιβάλλον, αειφορία και πολιτιστική κληρονομιά:

Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Πρακτικές

Πού απευθύνεται το Πρόγραμμα;

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτές ενηλίκων, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων, σχολικούς συμβούλους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, ανέργους και σε όσους επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα περιβάλλοντος και πολιτισμού στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και να ασχοληθούν σε αντίστοιχες εκπαιδευτικές και κοινωνικές δομές.

Σκοπός του Προγράμματος αποτελεί η διερεύνηση των σύγχρονων εκπαιδευτικών πρακτικών στους τομείς του περιβάλλοντος, της αειφορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο των θεματικών ενοτήτων που εντάσσονται στο νέο σχολικό πρόγραμμα.

Ειδικότερα, εστιάζει στην ευρύτερη επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική επιμόρφωση εκπαιδευτικών, επιστημόνων-ερευνητών και λοιπών ενδιαφερόμενων σε θέματα που άπτονται των Επιστημών της Εκπαίδευσης, του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού.

 1. Παγκόσμια και Τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά: θεωρητικό πλαίσιο και πρακτικές προστασίας
 2. Οικολογία-Παγκόσμια και Τοπική Φυσική Κληρονομιά: περιεχόμενο, σημασία και παραδείγματα
 3. Αειφορία και βιώσιμη ανάπτυξη: έννοιες και προοπτικές
 4. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Βασικές αρχές, θεωρητικές τάσεις και πρακτική εφαρμογή
 5. Πολιτιστική κληρονομιά, προστασία και διαχείριση για μια αειφόρο ανάπτυξη
 6. Σύγχρονες πρακτικές διδασκαλίας στον τομέα του περιβάλλοντος και της αειφορίας
 7. Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων για την πολιτιστική κληρονομιά
 8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές
 9. Επεξεργασία- αξιολόγηση τελικών ερευνητικών εργασιών

Το πρόγραμμα υλοποιείται αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως, με μίξη Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ως εξής:

 • 20 ώρες Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (ζωντανές τηλεδιασκέψεις) για την διεξαγωγή βιωματικών εκπαιδευτικών τεχνικών και παραδειγμάτων.
 • 430 ώρες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης: ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πρόσβαση σε εκπαιδευτική πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο, παρουσιάσεις, σημειώσεις) και μελετά μόνος του σε δικό του χρόνο.

Για την απόκτηση του Πιστοποιητικού, οι εκπαιδευόμενοι/ες, υποβάλλονται σε αξιολόγηση με εργασίες και τεστ (προαιρετικού χαρακτήρα) κατά τη διάρκεια του προγράμματος και με την υποβολή τελικής εργασίας (υποχρεωτικού χαρακτήρα) με το πέρας του προγράμματος.

Μετά την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το πρόγραμμα είναι μοριοδοτούμενο και εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα σε προκηρύξεις των οποίων τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος, καθώς και για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. Συγκεκριμένα, εξασφαλίζει:

 • Δύο (2) μόρια για το σύστημα διορισμών-προσλήψεων εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση (Ν. 4589/2019 – άρθρο 57&58)
 • Μισό (0,5) μόριο για στελέχη εκπαίδευσης σε εξέλιξη (Ν. 4547/2018, όπως αυτός επικαιροποιήθηκε με το Ν. 4623/2019-άρθρο 24).
 • Δύο (2) μόρια για Ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς σε ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ (5697/336/02.08.2018)
 • Έως Δύο (2) μόρια για Εκπαιδευτικό προσωπικό με μίσθωση έργου στα Σ.Δ.Ε. (απόφαση 6341/380/02.08.2019)
 • Δέκα (10) Μόρια για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ 2 Απριλίου 2019)

Κατεβάστε τον Οδηγό Προγράμματος από εδώ

ΕΝΑΡΞΗ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Διάρκεια: 450 ώρες / 9 μήνες
Μέθοδος: Εξ’ αποστάσεως Σύγχρονη & Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση
Τιμή: €250.00

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχεται με ιδιαίτερα μεγάλη έκπτωση και είναι με διαφορά το οικονομικότερο πρόγραμμα που προσφέρεται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Για το λόγο αυτό δεν παρέχονται περαιτέρω εκπτώσεις.

Μοριοδοτούμενα Προγράμματα.

"*" indicates required fields

1. Επιλογή Προγράμματος

2. Ατομικά στοιχείας

Ονοματεπώνυμο*

3. Στοιχεία Επικοινωνίας

4. Υποβολή δικαιολογητικών

Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 2 MB.
Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 2 MB.
*

Υπεύθυνος Καθηγητής

Γιατί να μας επιλέξετε.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Ναουμίδου” αποτελεί ένα boutique εκπαιδευτικό κέντρο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 100 πιο σύγχρονα και καινοτόμα εκπαιδευτήρια της Ελλάδας.