Ψηφιακός γραμματισμος για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό:

Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης

Πού απευθύνεται το Πρόγραμμα;

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτές ενηλίκων, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων, σχολικούς συμβούλους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, ανέργους και σε όσους επιθυμούν να επιμορφωθούν στις ψηφιακές δεξιότητες και σε θέματα πολιτιστικής εκπαίδευσης και να ασχοληθούν σε αντίστοιχες εκπαιδευτικές και κοινωνικές δομές.

Σκοπός του Προγράμματος αποτελεί η ευρύτερη επιμόρφωση στις ψηφιακές δεξιότητες μέσω της πολιτιστικής εκπαίδευσης στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Ειδικότερα, επικεντρώνεται στην ευρύτερη επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση εκπαιδευτικών, επιστημόνων-ερευνητών και λοιπών ενδιαφερόμενων στα σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης με άξονα τη σημασία του πολιτισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

 1. Ψηφιακός μετασχηματισμός: έννοιες και εργαλεία
 2. Τεχνολογικός γραμματισμός: περιεχόμενο και δράσεις
 3. Πολιτιστική Κληρονομιά: θεωρητικό πλαίσιο και πρακτικές προστασίας
 4. Πολιτιστική εκπαίδευση: θεωρητικές τάσεις και πρακτική εφαρμογή
 5. Ψηφιακός Πολιτισμός και Παγκόσμιος Ιστός
 6. Εφαρμογές και ψηφιακά έργα για τον Πολιτισμό
 7. Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων για τον πολιτισμό
 8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές
 9. Επεξεργασία-αξιολόγηση τελικών ερευνητικών εργασιών

Το πρόγραμμα υλοποιείται αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως, με μίξη Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ως εξής:

 • 20 ώρες Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (ζωντανές τηλεδιασκέψεις) για την διεξαγωγή βιωματικών εκπαιδευτικών τεχνικών και παραδειγμάτων.
 • 430 ώρες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης: ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πρόσβαση σε εκπαιδευτική πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο, παρουσιάσεις, σημειώσεις) και μελετά μόνος του σε δικό του χρόνο.

Για την απόκτηση του Πιστοποιητικού, οι εκπαιδευόμενοι/ες, υποβάλλονται σε αξιολόγηση με εργασίες και τεστ (προαιρετικού χαρακτήρα) κατά τη διάρκεια του προγράμματος και με την υποβολή τελικής εργασίας (υποχρεωτικού χαρακτήρα) με το πέρας του προγράμματος.

Μετά την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι μοριοδοτούμενο και εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα σε προκηρύξεις των οποίων τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος, καθώς και για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. Για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στους ανάλογους φορείς.

Κατεβάστε τον Οδηγό Προγράμματος από εδώ

ΕΝΑΡΞΗ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Διάρκεια: 450 ώρες / 9 μήνες
Μέθοδος: Εξ’ αποστάσεως Σύγχρονη & Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση
Τιμή: €250.00

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχεται με ιδιαίτερα μεγάλη έκπτωση και είναι με διαφορά το οικονομικότερο πρόγραμμα που προσφέρεται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Για το λόγο αυτό δεν παρέχονται περαιτέρω εκπτώσεις.

Μοριοδοτούμενα Προγράμματα.

"*" indicates required fields

1. Επιλογή Προγράμματος

2. Ατομικά στοιχείας

Ονοματεπώνυμο*

3. Στοιχεία Επικοινωνίας

4. Υποβολή δικαιολογητικών

Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 2 MB.
Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 2 MB.
*

Υπεύθυνος Καθηγητής

Γιατί να μας επιλέξετε.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Ναουμίδου” αποτελεί ένα boutique εκπαιδευτικό κέντρο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 100 πιο σύγχρονα και καινοτόμα εκπαιδευτήρια της Ελλάδας.