Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία (ΑΜΕΑ)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πληροφορίες

Σύμφωνα με το Άρθρο 34, του πρόσφατα δημοσιευμένου νόμου 4837/2021 (ΦΕΚ 178/Α/1-10-2021), κάθε άτομο με αναπηρία δικαιούται «Προσωπικό Βοηθό», ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας και τόπου διαβίωσης.

Το πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με Αναπηρία», σύντομα θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλοτικά στο σύνολο της χώρας και προβλέπεται να ενταχθούν αρχικά σε αυτό 2.000 ωφελούμενοι (άτομα με αναπηρία), ενώ έχει εξασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα για τη μετέπειτα καθολική πανελλαδική εφαρμογή του.

«Προσωπικός Βοηθός» είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο υποστηρίζει τα άτομα με αναπηρία.
Η υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού παρέχεται στη βάση των εξατομικευμένων αναγκών και συνθηκών ζωής των ατόμων με αναπηρία και σύμφωνα με τις ατομικές επιλογές και τα ενδιαφέροντά τους, προς διευκόλυνση, ιδίως, των καθημερινών δραστηριοτήτων τους, για την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης και τη συμπερίληψή τους στην κοινωνία, συμβάλλοντας στην αποτροπή της περιθωριοποίησης και ιδρυματοποίησής τους. Αποδέκτες της υπηρεσίας είναι τα άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας και τόπου διαβίωσης. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ίδιου νόμου, επιλέξιμοι ωφελούμενοι, κατά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, είναι άτομα ηλικίας 16 έως 65 ετών με πιστοποιημένη αναπηρία (κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή).

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κάλυψη των ιδιαίτερων απαιτήσεων που θέτει η υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία και ειδικότερα από τη θέση του «Προσωπικού Βοηθού για Άτομα με Αναπηρία».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτές ενηλίκων, αλλά και γενικότερα (χωρίς περιορισμούς) σε ειδικούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων (απόφοιτους δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), που επιθυμούν να εργαστούν ως προσωπικοί βοηθοί των ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4837/2021 (ΦΕΚ 178/Α/1-10-2021) που ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε πρόσφατα.

Συμπερίληψη στο «Μητρώο Προσωπικών Βοηθών για Άτομα των Αναπηρία» που δημιουργείται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από τα εργαστήρια:

  1. Εργαστήριο Προσβασιμότητας και Υποστήριξης των Ατόμων με Αναπηρία,
  2. Εργαστήριο εφαρμογών Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Συμπερίληψης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως, με μίξη σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ως εξής:

  • 100 ώρες Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (ζωντανές τηλεδιασκέψεις) για την διεξαγωγή βιωματικών εκπαιδευτικών τεχνικών και παραδειγμάτων.
  • 400 ώρες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης: ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πρόσβαση σε εκπαιδευτική πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο, παρουσιάσεις, σημειώσεις) και μελετά μόνος του σε δικό του χρόνο.
ΕΝΑΡΞΗ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ​
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Διάρκεια: 500 ώρες / 9 μήνες
Μέθοδος: Εξ’ αποστάσεως Σύγχρονη & Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση
Τιμή: €590.00*

Μοριοδοτούμενα Προγράμματα.

"*" indicates required fields

1. Επιλογή Προγράμματος

2. Ατομικά στοιχείας

Ονοματεπώνυμο*

3. Στοιχεία Επικοινωνίας

4. Υποβολή δικαιολογητικών

Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 2 MB.
Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 2 MB.
*

Υπεύθυνος Καθηγητής

Γιατί να μας επιλέξετε.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Ναουμίδου” αποτελεί ένα boutique εκπαιδευτικό κέντρο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 100 πιο σύγχρονα και καινοτόμα εκπαιδευτήρια της Ελλάδας.