Έμφυλες σχέσεις, εξουσία & σεξουαλικότητα στην εκπαίδευση

Πού απευθύνεται το Πρόγραμμα;

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πτυχιούχους Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επίσης είναι κατάλληλο για όσους/ες εργάζονται ή αναζητούν εργασία σε εκπαιδευτικούς φορείς, Δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικούς φορείς και Ιδρύματα, Πολιτιστικά σωματεία, Προγράμματα επιμόρφωσης, Μουσεία και Βιβλιοθήκες.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική επιμόρφωση των συμμετεχόντων/ουσών σε ζητήματα σχετικά με το κοινωνικό φύλο, το σώμα και τη σεξουαλικότητα, τα στερεότυπα, την έμφυλη βία και το σχολικό εκφοβισμό στο χώρο της εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα είναι μοριοδοτούμενο και εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα σε προκηρύξεις των οποίων τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος, καθώς και για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. Συγκεκριμένα, εξασφαλίζει:

 • Δύο (2) μόρια για το σύστημα διορισμών-προσλήψεων εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση (Ν. 4589/2019 – άρθρο 57&58)
 • Μισό (0,5) μόριο για στελέχη εκπαίδευσης σε εξέλιξη (Ν. 4547/2018, όπως αυτός επικαιροποιήθηκε με το Ν. 4623/2019-άρθρο 24).
 • Δύο (2) μόρια για Ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς σε ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ (5697/336/02.08.2018)
 • Έως Δύο (2) μόρια για Εκπαιδευτικό προσωπικό με μίσθωση έργου στα Σ.Δ.Ε. (απόφαση 6341/380/02.08.2019)
 • Δέκα (10) Μόρια για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ 2 Απριλίου 2019)

Για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στους ανάλογους φορείς.

 1. Ενότητα 1: «Ανθρωπολογία και σπουδές φύλου: Αρσενικά και θηλυκά σώματα»
 2. Ενότητα 2: «Γυναικοκτονίες στην Ελλάδα και την Ευρώπη: Ζητήματα ορισμού,
  καταγραφής και πρόληψης»
 3. Ενότητα 3: «Η σχολική βία ως στρατηγική αστυνόμευσης της έμφυλης τάξης»
 4. Ενότητα 4: «Η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμου, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου. Διεθνές και εθνικό νομικό πλαίσιο»
 5. Ενότητα 5: «Σεξουαλικότητες στην κινηματογραφική αφήγηση & τηλεόραση»
 6. Ενότητα 6: «Οι έμφυλες σχέσεις και η σεξουαλικότητα στη νεότερη και σύγχρονη ευρωπαϊκή λογοτεχνία»
 7. Ενότητα 7: «Σεξουαλική αγωγή και ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα στο ελληνικό σχολείο.
  Φυτεύοντας σπόρους»
 8. Ενότητα 8: «Έμφυλες σχέσεις στη σχολική καθημερινότητα: Η εθνογραφική μέθοδος ως εργαλείο κατανόησης και συνεργατικής μάθησης»
 9. Ενότητα 9: «Φύλο, σεξουαλικότητα και Τέχνη: Η διδακτική προσέγγιση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση»
 10. Ενότητα 10: «Προαγωγή της ισότητας φύλων και του σεξουαλικού προσανατολισμού στη σχολική εκπαίδευση – ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιώματα του παιδιού»
 11. Ενότητα 11: «Γνωρίζω το σώμα μου και ανακαλύπτω τον εαυτό μου στο σπίτι και το σχολείο: Διδακτικές προτάσεις, παιδαγωγικά παραδείγματα και εμψυχωτικές εφαρμογές»

Οι εισηγητές/τριες του προγράμματος είναι μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού ( Δ. Ε. Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άλλων Πανεπιστημίων και στελέχη της Εκπαίδευσης με πολύχρονη εμπειρία και εξειδικευμένη θεωρητική γνώση στα θέματα Κοινωνικού Φύλου, Έμφυλων Ταυτοτήτων και Σεξουαλικότητας.

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ιωάννης Μάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής – Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εκπαιδευτές/τριες του Προγράμματος είναι:

 • Φωτεινή Τσιμπιρίδου, Καθηγήτρια, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, Καθηγήτρια Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Νίκος Ζάϊκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Βαλκανικών,Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Σταυρούλα Μαυρογένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Ελένη Σιδέρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Στάθης Παπασταθόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Αθηνά Πεγκλίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ.
 • Μαρία Χιόνη, Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α ́Αθήνας
 • Μαρία Χατζηνικολάου, Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνη εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας
 • Γεωργία Τσαμαδιά, Εκπαιδευτικός, ΜΑ στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία – Λαογραφία, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 504 ώρες (9 μήνες) και υλοποιείται αποκλειστικά εξ αποστάσεως (e-Learning) ως εξής:

 • 460 ώρες Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης, όπου ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πρόσβαση σε πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο, παρουσιάσεις, σημειώσεις) και μελετά ατομικά σε δικό του χρόνο.
 • 44 ώρες Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης (Ζωντανές τηλεδιασκέψεις) για την διεξαγωγή βιωματικών εκπαιδευτικών τεχνικών και παραδειγμάτων, σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες.

Για την απόκτηση του Πιστοποιητικού, οι εκπαιδευόμενοι/ες αξιολογούνται με εργασίες και τεστ κατά τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και με την υποβολή τελικής εργασίας με το πέρας του προγράμματος.

Μετά την επιτυχή αξιολόγηση, παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Κατεβάστε τον Οδηγό Προγράμματος από εδώ

ΕΝΑΡΞΗ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Διάρκεια: 504 ώρες / 9 μήνες
Τιμή: €200.00

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχεται με ιδιαίτερα μεγάλη έκπτωση και είναι με διαφορά το οικονομικότερο πρόγραμμα που προσφέρεται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Για το λόγο αυτό δεν παρέχονται περαιτέρω εκπτώσεις.

Μοριοδοτούμενα Προγράμματα.

"*" indicates required fields

1. Επιλογή Προγράμματος

2. Ατομικά στοιχείας

Ονοματεπώνυμο*

3. Στοιχεία Επικοινωνίας

4. Υποβολή δικαιολογητικών

Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 2 MB.
Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 2 MB.
*

Γιατί να μας επιλέξετε.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Ναουμίδου” αποτελεί ένα boutique εκπαιδευτικό κέντρο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 100 πιο σύγχρονα και καινοτόμα εκπαιδευτήρια της Ελλάδας.