Αλυσίδα Συστοιχιών και Ψηφιακό Νόμισμα (MSc)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Διάρκεια Σπουδών

3 εξάμηνα

Μέθοδος Φοίτησης

Εξ Αποστάσεως

Τίτλος Σπουδών

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Αλυσίδα Συστοιχιών και Ψηφιακό Νόμισμα

Κόστος

7.600€

Γλώσσα Διδασκαλίας

Αγγλική

Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

90

Επισκόπηση

Περιγραφή Προγράμματος

To Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Blockchain and Digital Currency» στοχεύει στο να παρέχει τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου οι απόφοιτοι του να επιτύχουν στον επαγγελματικό στίβο και ιδιαίτερα στο χώρο του ψηφιακού νομίσματος και της τεχνολογίας Blockchain ή να συνεχίσουν τις ακαδημαικές σπουδές τους. Εκ των πραγμάτω, ο χώρος του Blockchain επηρεάζει και επηρεάζεται από πληθώρα παραγόντων / αντικειμένων. Αναπόφευχτα λοιπόν, το εν λόγω πρόγραμμα σπουδών πάρεχει ένα διεπιστημονικό σύνολο μαθημάτων που καλύπτει τομείς όπως η πληροφορική, η διοικητική επιστημή, τα χρηματοοικονομικά και άλλα, έτσι ώστε οι απόφοιτοι του να μπορούν να παρέχουν ολιστική ανάλυση των κρυπτονομισμάτων και των εφαρμογών του Blockchain.

Οι φοιτητές λαμβάνουν μέρος σε ένα εμπλουτισμένο και δια-δραστικό πρόγραμμα σπουδών το οποίο καλύπτει σημαντικούς τομείς της τεχνολογίας Blockchain, όπως το Blockchain και το ψηφιακό νόμισμα, αρχιτεκτονικές και συστήματα Blockchain, Blockchain και επιχειρηματικότητα, αναδυόμενα θέματα στο Blockchain και το ψηφιακό χρήμα, προγραμματισμός ψηφιακών νομισμάτων, προγραμματισμός έξυπνων συμβολαίων, προγραμματισμός Blockchain ελεγχόμενης πρόσβασης, κρυπτογραφία και ασφάλεια, αναδυόμενα θέματα Fintech, νομοθεσία και κανονιστικό πλάσιο στο Blockchain, προηγμένα θέματα νομοθεσίας σε Blockchain, αρχές του χρήματος, τραπεζικής και χρηματοοικονομικών, ανοικτά και αποκεντρωμένα χρηματοοικονομικά συστήματα, Token Economics και άλλα.

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν να ενδυναμώσουν τις δεξιότητές τους στον προγραμματισμό και να γίνουν υψηλής εξειδίκευσης προγραμματιστές σε blockchain και ψηφιακά νομίσματα είτε να ειδικευτούν στις οικονομικές/διοικητικές πτυχές ώστε να γίνουν σύμβουλοι, επιχειρηματίες ή επαγγελματίες που εστιάζουν στις χρηματοοικονομικές πτυχές της εν λόγω τεχνολογίας. Με την ολοκλήρωση, οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο ή σε άλλους τομείς σπουδών.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Το πρόγραμμα δίνει στους φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν βαθύτερες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα του Blockchain και των ψηφιακών νομισμάτων. Αυτός είναι ένας σχετικά καινούργιος τομέας έρευνας, ο οποίος αναμένεται να προσφέρει αρκετές ευκαιρίες απασχόλησης στους αποφοίτους, σε διάφορες και διεπιστημονικές θέσεις εργασίας όπως τη διοίκηση, τη πληροφορική και τα χρηματοοικονομικά.
Το πρόγραμμα καλύπτει το θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο και έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να επιτρέπεται στους φοιτητές να επιλέγουν μαθήματα επιλογής τα οποία θα ικανοποιούν τους μελλοντικούς τους στόχους και σταδιοδρομία. Ανεξάρτητα από τη ροή που επιλέγει κάποιος, το ακαδημαϊκό προσωπικό προσπαθεί να εμπνέει τους φοιτητές και να βελτιστοποιεί τη μαθησιακή εμπειρία.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτοί σε σπουδές Τρίτου Κύκλου (Διδακτορικές Σπουδές)

Εισδοχή

Κριτήρια Εισδοχής

Ελάχιστη προϋπόθεση για εισδοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελεί η κατοχή πτυχίου (Bachelor’s Degree), από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Οι φοιτητές πληρούν τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα, εάν η γλώσσα διδασκαλίας του πρώτου τους πτυχίου ήταν η αγγλική. Σε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό TOEFL με ελάχιστο βαθμό 550 paper-based ή 213 για εξέταση computer-based, ή Internet-based TOEFL (iBT) με βαθμολογία τουλάχιστον 79-80 ή GCSE “O” Level με ελάχιστο βαθμό  “C” ή IELTS με βαθμολογία 6.5 ή επιτυχία στις κατατακτήριες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, επίπεδο  ENGL-100. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει μαθήματα Αγγλικών όλων των επιπέδων, βοηθώντας τους φοιτητές να φτάσουν στο επίπεδο που απαιτείται για εισδοχή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του μαθήματος αποτελείται συνήθως από μια τελική εξέταση και συνεχή αξιολόγηση. Η συνεχής αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ενδιάμεση εξέταση, μελέτες και συμμετοχή στην τάξη.

Η βαθμολογία υπολογίζεται βάσει του βάρους της τελικής εξέτασης, της συνεχούς αξιολόγησης και της πραγματικής αριθμητικής βαθμολογίας που λήφθηκε σε αυτές τις δύο αξιολογήσεις. Με βάση την βαθμολογία των μαθημάτων υπολογίζεται ο μέσος βαθμός του εξάμηνου (GPA) ενός φοιτητή καθώς και ο γενικός μέσος όρος (CPA).

Αποφοίτηση

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 90 ECTS καθώς και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) είναι 2.0. Παρά το γεγονός ότι με το βαθμό ‘D-‘ το μάθημα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς, ο απαιτούμενος μέσος όρος είναι το ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  1. Ορίζουν τις έννοιες του χρήματος και της προσφοράς χρήματος και να συσχετίζουν τις υπάρχουσες διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές και τα συστήματα μεταφοράς χρημάτων με εναλλακτικές λύσεις ψηφιακού νομίσματος.
  2. Ερευνούν θεωρητικές αρχές γύρω από τα νομίσματα, τις τραπεζικές συναλλαγές, τον ρόλο των κεντρικών τραπεζών και τη νομισματική πολιτική ώστε να προσδιορίζουν τις πιθανές επιπτώσεις των ψηφιακών νομισμάτων.
  3. Προσδιορίζουν και να αναλύουν τις προκλήσεις, τις προοπτικές και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα κρυπτονομισμάτα και να σχεδιάζουν επιχειρηματικές προτάσεις ή/και να αναπτύσσουν συστήματα και υπηρεσίες Blockchain ώστε τους αντιμετωπίσουν.
  4. Εφαρμόζουν και να προωθούν την έρευνα και ανάπτυξη σχετικά με την τεχνολογία Blockchain, την κρυπτογραφία, τις αποκεντρωμένες αρχιτεκτονικές συστημάτων και τα συστήματα πληροφοριών ώστε να σχεδιάζουν καινοτόμα συστήματα και υπηρεσίες που συμπληρώνουν και επεκτείνουν το υπάρχον οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων.
  5. Ελέγχουν, αναλύουν και να συγκρίνουν διαφορετικά ρυθμιστικά περιβάλλοντα (τραπεζικές συναλλαγές, πληρωμές, εμπόριο, νομικά, λογιστικά κ.λπ.), να συζητούν πιθανές επιπτώσεις των κρυπτονομισμάτων και να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις.
  6. Αναλύουν τις βέλτιστες πρακτικές που σχετίζονται με τα ψηφιακά νομίσματα, να προσδιορίζουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και να εφαρμόζουν καινοτόμες λύσεις με βάση το ψηφιακό νόμισμα για την αντιμετώπιση προβλημάτων στην επιχείρηση, τη χρηματοδότηση ή την κοινωνία γενικότερα.
Δομή Προγράμματος
Section A: Required Courses
Credits: Min 18 Max: 18
ECTS: Min: 60 Max: 60

 

Course IDCourse TitleECTS Credits
BLOC-511DLIntroduction to Blockchain and Digital Currency10
BLOC-512DLBlockchain Systems and Architectures10
BLOC-513DLLaw and Regulation in Blockchain10
BLOC-514DLEmerging Topics in Blockchain and Digital Currency10
BLOC-515DLBlockchain and Entrepreneurship Management10
BLOC-516DLPrinciples of Money, Banking and Finance10

Section B: Electives
Credits: Min 9 Max: 9
ECTS: Min: 30 Max: 30

Course IDCourse TitleECTS Credits
BLOC-521DLDigital Currency Programming10
BLOC-522DLSmart Contract Programming10
BLOC-523DLPermissioned Blockchains Programming10
BLOC-524DLCryptographic Systems Security10
BLOC-525DLEmerging Topics in Law and Regulation10
BLOC-526DLEmerging Topics in FinTech10
BLOC-527DLOpen and Decentralized Financial Systems10
BLOC-528DLToken Economics10
BLOC-551DLMaster Thesis30

Section C: Unallocated Courses
Credits: Min 0 Max: 0
ECTS: Min: 0 Max: 0

Μαθήματα ανά εξάμηνο

Εξάμηνο 1

Course IDCourse TitleECTS Credits
BLOC-511DLIntroduction to Blockchain and Digital Currency10
BLOC-516DLPrinciples of Money, Banking and Finance10
BLOC-513DLLaw and Regulation in Blockchain10

Εξάμηνο 2

Course IDCourse TitleECTS Credits
BLOC-515DLBlockchain and Entrepreneurship Management10
BLOC-512DLBlockchain Systems and Architectures10
BLOC-514DLEmerging Topics in Blockchain and Digital Currency10

Εξάμηνο 3

Course IDCourse TitleECTS Credits
BLOC-551DLMaster Thesis30
Το πιο πάνω πρόγραμμα ανά εξάμηνο είναι ενδεικτικό. Μερικά από τα μαθήματα είναι επιλογής και μπορούν να αντικατασταθούν με άλλα.

ΚΥΠΡΟΣ

"*" indicates required fields

*

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC), με περισσότερους από 14,000 φοιτητές από 100 χώρες του κόσμου, αποτελεί το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Κύπρου.