Κοινωνική Εργασία (MSc στην Αγγλική)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Διάρκεια Σπουδών

3 εξάμηνα

Μέθοδος Φοίτησης

Εξ Αποστάσεως

Τίτλος Σπουδών

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Κοινωνική Εργασία

Κόστος

6.300€

Γλώσσα Διδασκαλίας

Αγγλική

Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

90

Περιγραφή

Περιγραφή Προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος είναι να αποκτήσουν εξειδίκευση στις σύγχρονες προσεγγίσεις της Κοινωνικής Εργασίας σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Ειδικότερα οι γνώσεις που θα αποκτήσουν θα τους επιτρέψουν την αποτελεσματικότερη εξάσκηση του επαγγέλματος στις δημόσιες, μη κυβερνητικές – εθελοντικές ή/και ιδιωτικές οργανώσεις της Κοινωνικής Πρόνοιας.

Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη μίας οριζόντιας κουλτούρας μάθησης σε θέματα κοινωνικής εργασίας τόσο στην Κύπρο, όσο και στον Ευρωπαϊκό χώρο. Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να εντρυφήσουν στη γνώση των σύγχρονων θεωριών Κοινωνικής Εργασίας και στις μεθόδους αξιολόγησης και παρέμβασης, στην τρέχουσα κοινωνική πολιτική, στη διοίκηση των Κοινωνικών Υπηρεσιών, όπως αυτές λειτουργούν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, να διερευνήσουν τους ρόλους και τις αρχές της Κοινωνικής Εργασίας σε διεπιστημονικά πλαίσια στο χώρο της Υγείας και της Πρόνοιας.

Υπό την προσέγγιση αυτή, αναδεικνύεται η φύση και ο χαρακτήρας της Κοινωνικής Εργασίας, αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο οι διάφοροι τομείς και υπηρεσίες συσχετίζονται και αλληλοεπηρεάζονται, ενώ εντοπίζονται ζητήματα που χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής με στόχο να παραχθεί πρακτική και εφαρμοζόμενη γνώση στην αντιμετώπιση των σημερινών και προκλήσεων.

Επαγγελματικά προφίλ αποφοίτων

Κοινωνικοί Λειτουργοί,κοινωνικοί επιστήμονες, ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτοί σε σπουδές Τρίτου Κύκλου (Διδακτορικές Σπουδές)

Εισδοχή

Κριτήρια Εισδοχής

Ελάχιστη προϋπόθεση για εισδοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελεί η κατοχή πτυχίου (Bachelor’s Degree), από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

 1. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας ή/και Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής ή/και συναφών κοινωνικών επιστημών, οι οποίοι γνωρίζουν την ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Ειδικά:

 • Αίτηση εισδοχής που υποβάλλεται με ειδικό έντυπο που οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από το Γραφείο Εισδοχής ή να το εξασφαλίσουν από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου
 • Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου σε συναφές με την εκπαίδευση γνωστικό αντικείμενο
 • Βιογραφικό σημείωμα το οποίο να περιλαμβάνει τεκμηριωμένα στοιχεία για τις σπουδές, την επαγγελματική, εθελοντική, διδακτική, ερευνητική εμπειρία στο κλάδο, καθώς και την επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα.
 • Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από ακαδημαϊκούς.
 • Σύντομο κείμενο 600 λέξεων, όπου ο/η υποψήφιος/α αναπτύσσει τους λόγους και τα κίνητρα για φοίτηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 • Θεωρείται πλεονέκτημα ο/η υποψήφιος/α να εργάζεται ή να έχει προϋπηρεσία στο χώρο της κοινωνικής πρόνοιας.

Επαρκής Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Οι φοιτητές πληρούν τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα, εάν η γλώσσα διδασκαλίας του πρώτου τους πτυχίου ήταν η αγγλική. Σε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό TOEFL με ελάχιστο βαθμό 550 paper-based ή 213 για εξέταση computer-based, ή Internet-based TOEFL (iBT) με βαθμολογία τουλάχιστον 79-80 ή GCSE “O” Level με ελάχιστο βαθμό  “C” ή IELTS με βαθμολογία 6.5 ή επιτυχία στις κατατακτήριες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, επίπεδο  ENGL-100. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει μαθήματα Αγγλικών όλων των επιπέδων, βοηθώντας τους φοιτητές να φτάσουν στο επίπεδο που απαιτείται για εισδοχή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Αξιολόγηση

Κανονισμοί εξέτασης, αξιολόγηση και βαθμολόγηση

Η αξιολόγηση του μαθήματος αποτελείται συνήθως από μια τελική εξέταση και συνεχή αξιολόγηση. Η συνεχής αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ενδιάμεση εξέταση, μελέτες.

Η βαθμολογία υπολογίζεται βάσει του βάρους της τελικής εξέτασης, της συνεχούς αξιολόγησης και της πραγματικής αριθμητικής βαθμολογίας που λήφθηκε σε αυτές τις δύο αξιολογήσεις. Με βάση την βαθμολογία των μαθημάτων υπολογίζεται ο μέσος βαθμός του εξάμηνου (GPA) ενός φοιτητή καθώς και ο γενικός μέσος όρος (CPA).

Αποφοίτηση

Απαιτήσεις αποφοίτησης

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 90 ECTS καθώς και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) είναι 2.0. Παρά το γεγονός ότι με το βαθμό ‘D-‘ το μάθημα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς, ο απαιτούμενος μέσος όρος είναι το ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 1. Κατανοήσουν σε βάθος τις έννοιες, τις  θεωρίες και τις διαδικασίες της κοινωνικής εργασίας  οι οποίες στηρίζουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή  παρεμβάσεων σε διάφορες κοινωνικές ομάδες.
 2. Αναπτύσσουν και να διατυπώνουν διαδικασίες που σχετίζονται με την ποιότητα και την ισότητα στην παροχή υπηρεσιών προς τους εξυπηρετούμενους των οργανώσεων τους.
 3. Αναγνωρίζουν το οντολογικό υπόβαθρο των κοινωνικών θεωριών, της έρευνας και της πρακτικής στην επιστήμη της Κοινωνικής Εργασίας.
 4. Υιοθετούν δεξιότητες πρακτικής σχετικές με τον σχεδιασμό την εφαρμογή και την αξιολόγηση παρεμβάσεων σε άτομα, ομάδες, κοινότητες και κοινωνικές οργανώσεις.
 5. Αποκτήσουν γνώση στις ερευνητικές μεθόδους, στη χρήση και στη δυνατότητα εφαρμογής τους στην διερεύνηση ενός ευρέως φάσματος οργανωτικών, κοινοτικών και κοινωνικών προβλημάτων.
 6. Σχεδιάζουν και εφαρμόζουν κοινοτικά προγράμματα που στοχεύουν στην προώθηση και ανάπτυξη της κοινωνικής ευημερίας.
 7. Αναλύουν την κοινωνική πολιτική και να αξιολογούν τις συνέπειες και τις επιπτώσεις της στις ομάδες των εξυπηρετούμενων.
 8. Οργανώνουν και διευθύνουν αποτελεσματικά κάθε είδους Κοινωνική Υπηρεσία. Να αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους τόσο για την προώθηση της Κοινωνικής Εργασίας και του επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού, όσο και για την ενδυνάμωση/συνηγορία των κοινωνικών ομάδων.
 9. Επικοινωνούν με επιτυχία, συνεργάζονται και μοιράζονται πληροφορίες με άλλους επαγγελματίες και οργανώσεις  Υγείας και Πρόνοιας στον προσδιορισμό της ανάγκης για αλλαγή, της εφαρμογής στρατηγικών αλλαγής και της αποτελεσματικής διαχείρισης προγραμμάτων.
Δομή Προγράμματος

Section A: Major Requirements
ECTS: Min.60 Max.60

Course IDCourse TitleECTS Credits
SOWK-510DETheory and Practice in Social Work for Adult Services10
SOWK-511DEDecision Making Process10
SOWK-512DESocial Research Methods10
SOWK-520DEMethods and Interventions for Children and Families10
SOWK-521DEMethods and Interventions for Groups10
SOWK-522DEOrganisation and Management of Social Care Organisations10

Section B: Electives
ECTS: Min. 30 Max. 30

Course IDCourse TitleECTS Credits
SOWK-530DESupervision in Social Work10
SOWK-531DEInteragency Collaboration in Health and Social Care Settings10
SOWK-532DECommunity Programs Development and Fund Raising10
SOWK-533DEPsychosocial Interventions into Community Settings10
SOWK-534DEPromotion of Mental Health in Schools, Families and Communities10
SOWK-590DEPostgraduate Thesis20

Section C: Unallocated Courses

ECTS: Min. 0 Max. 0

Μαθήματα ανά εξάμηνο

Semester 1

Course IDCourse TitleECTS Credits
SOWK-510DETheory and Practice in Social Work for Adult Services10
SOWK-511DEDecision Making Process10
SOWK-530DESupervision in Social Work10

Semester 2

Course IDCourse TitleECTS Credits
SOWK-512DESocial Research Methods10
SOWK-520DEMethods and Interventions for Children and Families10
SOWK-533DEPsychosocial Interventions into Community Settings10

Semester 3

Course IDCourse TitleECTS Credits
SOWK-534DEPromotion of Mental Health in Schools, Families and Communities10
SOWK-590DEPostgraduate Thesis20
 
Το πιο πάνω πρόγραμμα ανά εξάμηνο είναι ενδεικτικό. Μερικά από τα μαθήματα είναι επιλογής και μπορούν να αντικατασταθούν με άλλα.

ΚΥΠΡΟΣ

"*" indicates required fields

*

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC), με περισσότερους από 14,000 φοιτητές από 100 χώρες του κόσμου, αποτελεί το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Κύπρου.