Υπολογιστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακή Κατασκευή (MSc)

Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ίνσμπρουκ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Διάρκεια Σπουδών

3 εξάμηνα

Μέθοδος Φοίτησης

Εξ Αποστάσεως

Τίτλος Σπουδών

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στoν Υπολογιστικό Σχεδιασμό και την Ψηφιακή Κατασκευή

Κόστος

12.060€

Γλώσσα Διδασκαλίας

Αγγλική

Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

90

Περιγραφή

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στον Υπολογιστικό Σχεδιασμό και την Ψηφιακή Κατασκευή προσφέρεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Ίνσμπρουκ, Ινστιτούτο Πειραματικής Αρχιτεκτονικής Hochbau στην Αυστρία. Το πρόγραμμα διερευνά την εφαρμογή των υπολογιστικών εργαλείων στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, σε μια προσπάθεια επαναπροσδιορισμού της σχέσης σχεδιαστικής πρόθεσης και κατασκευαστικού αποτελέσματος. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν ικανότητες στον υπολογιστικό σχεδιασμό και να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία σε σύγχρονες μεθόδους ψηφιακής κατασκευής, εμπλουτίζοντας ταυτόχρονα την αναλυτική και δημιουργική τους σκέψη. Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας σε ερευνητικό επίπεδο μέσω της σύνδεσης με το Ρομποτικό Εργαστήρι (REXLAB) του Ινστιτούτου Πειραματικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου του Ίνσμπρουκ. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα έχουν έτσι την δυνατότητα να γίνουν μέλη της παγκόσμιας ερευνητικής κοινότητας υπολογιστικού σχεδιασμού και ψηφιακής κατασκευής, ενός ραγδαία αναπτυσσόμενου κλάδου, σημαντικού για την παραγωγή αρχιτεκτονικού

Εισδοχή

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα λειτουργεί ως διεπιστημονική πλατφόρμα που στοχεύει να προσελκύσει συμμετέχοντες από διάφορους τομείς και ειδικότητες του σχεδιασμού και της μηχανικής. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αρχιτέκτονες, σχεδιαστές εσωτερικών χώρων, βιομηχανικούς σχεδιαστές, καλλιτέχνες, γραφίστες, μηχανικούς και απόφοιτους από άλλους σχετικούς κλάδους. Για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Συμπληρωμένη αίτηση εισδοχής.
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Αναλυτικό πορτφόλιο που να επιδεικνύει εμπειρία ή/και ενδιαφέρον στον τομέα του υπολογιστικού σχεδιασμού και κατασκευής.
 • Ελάχιστη βασική εμπειρία σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σχεδιαστικά λογισμικά.
 • Πτυχίο από αναγνωρισμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικό με την εκπαίδευση, και επίσημο αποδεικτικό σπουδών στο οποίο να εμφαίνονται όλα τα μαθήματα προπτυχιακού επιπέδου με τις αντίστοιχες επιδόσεις.
 • Σύντομη έκθεση (μέχρι δύο σελίδες) προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Εάν κριθεί απαραίτητο ενδέχεται να σας ζητηθούν αποδειχτικά βάσει των απαιτήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για μεταπτυχιακές σπουδές: https://www.unic.ac.cy/study-us/admission-requirements
 • Στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων, κατά προτίμηση ενός ακαδημαϊκού και ενός εργοδότη, που γνωρίζουν τον υποψήφιο και συμφωνούν να παράσχουν τη γνώμη τους εάν ερωτηθούν.
 • Άλλα στοιχεία τα οποία θα ήταν ενδυναμωτικά της αίτησης, π.χ. άρθρα, μονογραφίες, βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις.
 • Η διαδικασία εισδοχής ενδέχεται να περιλαμβάνει συνέντευξη κατά τη διάρκεια της οποίας ο υποψήφιος προβαίνει σε ολιγόλεπτη παρουσίαση ενός θέματος δικής του επιλογής.
Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του μαθήματος αποτελείται συνήθως από μια τελική εξέταση και συνεχή αξιολόγηση. Η συνεχής αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ενδιάμεση εξέταση, μελέτες κτλ.

Η βαθμολογία υπολογίζεται βάσει του βάρους της τελικής εξέτασης, της συνεχούς αξιολόγησης και της πραγματικής αριθμητικής βαθμολογίας που λήφθηκε σε αυτές τις δύο αξιολογήσεις. Με βάση την βαθμολογία των μαθημάτων υπολογίζεται ο μέσος βαθμός του εξάμηνου (GPA) ενός φοιτητή καθώς και ο γενικός μέσος όρος (CPA).

Αποφοίτηση

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 90 ECTS καθώς και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) είναι 2.0. Παρά το γεγονός ότι με το βαθμό ‘D-‘ το μάθημα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς, ο απαιτούμενος μέσος όρος είναι το ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες αναμένεται να:

 1. Αποκτήσουν γνώση και δεξιότητες στον υπολογιστικό σχεδιασμό και την ψηφιακή κατασκευή με εφαρμογές στο σχεδιασμό κτιρίων και στην αρχιτεκτονική.
 2. Αναπτύξουν κριτική γνώση σε συγκεκριμένες μεθοδολογίες σχεδιασμού και ισχύουσες πρακτικές, καθώς και νέες τεχνολογίες στον τομέα του υπολογιστικού σχεδιασμού και της ψηφιακής κατασκευής.
 3. Αντιλαμβάνονται και να αναγνωρίζουν τις επιδράσεις αυτών των μεθοδολογιών και πρακτικών στην παραγωγή Αρχιτεκτονικής.
 4. Εφαρμόζουν ερευνητικές μεθόδους για να δημιουργούν και να ερμηνεύουν τη γνώση γύρω απ’ το αντικείμενο τους.
 5. Επιδεικνύουν αυθεντικότητα στην εφαρμογή της ανάλυσης και της έρευνας στον τομέα του υπολογιστικού σχεδιασμού και ψηφιακής κατασκευής.
 6. Αξιολογούν εφαρμοσμένες μεθοδολογίες και να αναπτύσσουν κριτικές για αυτές, με βάση τα τιθέμενα ερωτήματα και αποτελέσματα.
 7. Αναγνωρίζουν προβλήματα που ανακύπτουν μεταξύ σχεδιαστικής και κατασκευαστικής διαδικασίας και να παρέχουν λύσεις βασισμένες σε ανατροφοδοτούμενες μεθόδους ανάλυσης ψηφιακών και υλικών εφαρμογών.
 8. Επιδεικνύουν υψηλού επιπέδου περιζήτητες δεξιότητες στην υπολογιστική έρευνα, συμπεριλαμβανομένου δεξιότητες σε λογισμικά προγράμματα, τρισδιάστατο σχεδιασμό και προγραμματισμό.
 9. Επιδεικνύουν υψηλού επιπέδου δεξιότητες για την προώθηση κατασκευαστικής έρευνας και έρευνας υλικών, συμπεριλαμβανομένου της κατανόησης των υλικών ιδιοτήτων και της πρωτοτυποποίησης.
 10. Χρησιμοποιούν τεχνικές ψηφιακής κατασκευής και πρωτοτυποποίησης ως μέσω για καλύτερη σχεδιαστική επικοινωνία και σαν σχεδιαστική πλατφόρμα δοκιμών για τη βελτιστοποίηση σχεδιαστικών μεθόδων και παραγόμενων αποτελεσμάτων.
 11. Αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους που αφορούν τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό με σκοπό την βελτίωση του ή/και την εισαγωγή σε αυτόν νέων διαδικασιών για να παράσχουν σχεδιαστικές λύσεις που αποτελούν αποτέλεσμα αυτοματοποιημένων υπολογιστικών μεθόδων.
 12. Αναπτύξουν την ικανότητα να ανταπεξέλθουν σε πολύπλοκα προβλήματα μέσω ενός δημιουργικού συστήματος επίλυσης, είτε ατομικά είτε ως μέλος ομάδας.
 13. Αποκτήσουν την δυνατότητα να επικοινωνούν ευκρινώς τα ερευνητικά και σχεδιαστικά ευρήματα σε ειδικά και μη-ειδικά ακροατήρια.
Δομή Προγράμματος
Section: A – Major Requirements
Min. ECTS Credits: 60 Max. ECTS Credits: 60
Notes: Courses ARCH-570DL, Digital Fabrication and ARCH-580DL Robotic Fabrication, rely on specialized equipment and are therefore delivered at the University of Nicosia and the University of Innsbruck respectively.
 
Course CodeCourse TitleECTS Credits
ARCH-570DLDigital Fabrication10
ARCH-571DLTheory and Evolution of Computational Design10
ARCH-572DLComputational Design Processes10
ARCH-580DLRobotic Fabrication10
ARCH-581DLInteractive Design10
ARCH-582DLPerformance Based Design10
Section: B – Electives
Min. ECTS Credits: 30 Max. ECTS Credits: 30
Notes: During semester 3 the participants may select option A or Option B.
OPTION A: Design Project ARCH591DL + ARCH-593DL or ARCH590DL
OPTION B: Thesis ARCH592DL + ARCH-593DL or ARCH590DL
Course CodeCourse TitleECTS Credits
ARCH-590DLResearch Methodology in Design and Technology10
ARCH-591DLDesign Project20
ARCH-592DLThesis20
ARCH-593DLSpecial Topics in Computation10
Μαθήματα ανά εξάμηνο

Semester 1

Course IDCourse TitleECTS Credits
ARCH-570DLDigital Fabrication10
ARCH-571DLTheory and Evolution of Computational Design10
ARCH-572DLComputational Design Processes10

Semester 2

Course IDCourse TitleECTS Credits
ARCH-580DLRobotic Fabrication10
ARCH-581DLInteractive Design10
ARCH-582DLPerformance Based Design10

Semester 3

Course IDCourse TitleECTS Credits
ARCH-590DLResearch Methodology in Design and Technology10
ARCH-592DLThesis20
Το πιο πάνω πρόγραμμα ανά εξάμηνο είναι ενδεικτικό. Μερικά από τα μαθήματα είναι επιλογής και μπορούν να αντικατασταθούν με άλλα.

ΚΥΠΡΟΣ

"*" indicates required fields

*

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC), με περισσότερους από 14,000 φοιτητές από 100 χώρες του κόσμου, αποτελεί το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Κύπρου.