Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Διάρκεια Σπουδών

3 Εξάμηνα

Μέθοδος Φοίτησης

Εξ αποστάσεως

Τίτλος Σπουδών

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Κόστος

6.660€

Γλώσσα Διδασκαλίας

Αγγλική και Ελληνική

Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

90

Περιγραφή

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα MBA του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στοχεύει στην παροχή στους φοιτητές μιας στέρεας βάσης επιχειρηματικής εκπαίδευσης που τους επιτρέπει να γίνουν αποτελεσματικοί διευθυντές οπουδήποτε στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον που αλλάζει γρήγορα. Το πρόγραμμα αυτό είναι ιδιαίτερα ενοποιημένο στο πρακτικό πλαίσο, παραμένοντας κοντά στην πραγματική επιχειρηματική πρακτική. Επιδιώκει να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους όσον αφορά τη διαχείριση και την ηγεσία, να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον και να προσαρμοστούν γρήγορα στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές, πολιτικές, νομικές και οικονομικές συνθήκες.

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριοι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν:

 1. Εξοπλισμός των φοιτητών με όλες τις απαραίτητες δεξιότητες, στάσεις και προσέγγιση για να καθοδηγήσουν τις αποφάσεις τους ως στελέχη επιχειρήσεων.
 2. Ανάπτυξη των ικανοτήτων των φοιτητών να χειρίζονται τα σημερινά προβλήματα και τις προοπτικές των επιχειρηματικών οργανώσεων που λειτουργούν σε έναν ανταγωνιστικό κόσμο.
 3. Επιτρέπει στους μαθητές να αναπτύξουν τις θεωρητικές και πρακτικές δεξιότητες και τις γνώσεις τους.
 4. Ενίσχυση της πνευματικής ανάπτυξης και της ωριμότητας των σπουδαστών.
 5. Βοήθεια στους μαθητές να αναλύσουν, να εξετάσουν, να ερευνήσουν και να συνθέσουν τις νέες γνώσεις και ικανότητες που θα αποκτήσουν.
 6. Εξασφάλιση της υψηλότερης δυνατής διείσδυσης σε κάθε υποκείμενη έρευνα και εξάντληση εννοιολογικών ακαδημαϊκών καθώς και πρακτικών επιπτώσεων.
 7. Εξασφάλιση του αναγκαίου επιπέδου εκπαίδευσης για την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και ικανοτήτων και για την απόδειξη της πνευματικής ανεξαρτησίας.
 8. Προσφέρει γνώση των επαγγελματικών δυνατοτήτων και σύγχρονων οργανισμών που λειτουργούν στο πλαίσιο του σημερινού ανταγωνιστικού κόσμου.
 9. Παροχή στους συμμετέχουσες φοιτητές των απαραίτητων δεξιοτήτων για να καθοδηγήσουν τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αποφάσεις τους.
 10. Παροχή εκπαίδευσης σε διεθνή διοίκηση στους συμμετέχοντες που θα τους επιτρέψει να καταστούν αποτελεσματικοί γενικοί διευθυντές οπουδήποτε στο σημερινό παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
 11. Παροχή φοιτητών με μεταπτυχιακό επίπεδο επιχειρηματικής εκπαίδευσης που επικεντρώνεται τόσο στις θεωρίες όσο και στην έρευνα από μια ολιστική επιχειρηματική άποψη.
 12. Παροχή στους μαθητές των απαραίτητων δεξιοτήτων, στάσεων και προσεγγίσεων για να καθοδηγούν τις αποφάσεις τους ως στελέχη επιχειρήσεων.
 13. Παροχή στους φοιτητές της δυνατότητας να χειριστούν τα σημερινά προβλήματα και την προοπτική για επιχειρηματικές οργανώσεις που λειτουργούν σε έναν ανταγωνιστικό κόσμο.
 14. Δίνει έμφαση στις ευρωπαϊκές και διεθνείς επιχειρηματικές προοπτικές.

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Αναμένουμε ότι οι σπουδαστές μας θα προέρχονται από θέσεις Διοίκησης ή Ανώτερης Διοίκησης σε διαφορετικούς τομείς ιδιωτικού ενδιαφέροντος και οργανισμούς στο πλαίσιο της κυβέρνησης και της βιομηχανίας, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και στο εξωτερικό. Εταιρείες όπως η Royal Dutch Airlines, η Revlon, η Tradex, η Κυπριακή Τηλεπικοινωνιακή Αρχή, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, η Air Trans, η Cybarco, η Demstar, η Addidas και πολλές άλλες. Θέσεις που κατέχουν ορισμένοι από τους απόφοιτους μας είναι όπως του Διευθυντή Μάρκετινγκ, του Οικονομικού Διευθυντή, του Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων και του Οικονομικού Ελεγκτή κλπ

Τα τελευταία χρόνια, οι απόφοιτοι μας έχουν τοποθετηθεί σε διαφορετικές θέσεις στην αγορά. Αρκετοί από αυτούς έχουν αναλάβει τραπεζικές θέσεις, θέσεις σε εταιρείες off-shore και σε ακαδημαϊκά ιδρύματα. Ορισμένες από τις θέσεις είναι του σύμβουλου στο Υπουργείο της Λιβύης, Ανώτερου IT σε μια εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Διευθυντή σε μια μεγάλης εταιρεία Granite, Διευθυντή της Demstar, Οικονομικού Διευθυντή ενός Πανεπιστημίου και πολλές άλλες θέσεις.

Πολλοί από τους απόφοιτους του προγράμματος MBA συνέχισαν με διδακτορικά προγράμματα στην Κύπρο, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ. Το MBA του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας αποτέλεσε ένα βήμα για περαιτέρω ακαδημαϊκές και επαγγελματικές σπουδές.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτοί σε σπουδές Τρίτου Κύκλου (Διδακτορικές Σπουδές).

Εισδοχή

Ελάχιστη προϋπόθεση για εισδοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελεί η κατοχή πτυχίου (Bachelor’s Degree), από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

Εκτός από τα παραπάνω, οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Standardized Test Scores – Η εξέταση (GMAT) απαιτείται από όλους τους φοιτητές με ελάχιστο βαθμό βαθμολογίας 400. Οι σπουδαστές με γενικό βαθμό πτυχίου 2,5 ή υψηλότερο στο σύστημα 4-point ή 2.2 για τα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου ή ισοδύναμο ή τρία έτη επαγγελματικής εμπειρίας, θα απαλλάσσονται από την εξέταση του GMAT. Ένας υποψήφιος χωρίς GMAT μπορεί προσωρινά να εισαχθεί και να επιτραπεί να εγγραφεί τα προπαρασκευαστικά μαθήματα, αλλά θα πρέπει να υποβάλει την βαθμολογία της εξέτασης GMAT όπως προαναφέρθηκε, προκειμένου να γίνουν δεκτός ως φοιτητής του MBA.
 • Βιογραφικό σημείωμα (CV) που υποδεικνύει την εκπαίδευση, την ακαδημαϊκή και επαγγελματική πείρα του αιτητή, τις δημοσιεύσεις, τα βραβεία κλπ.
 • Επιστολές συστάσεων – Απαιτούνται δύο επιστολές συστάσεων από άτομα που γνωρίζουν τον αιτητή στο εκπαιδευτικό και επαγγελματικό του περιβάλλον
 • Προσωπική δήλωση – Ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει μία συνοπτική έκθεση για το πως η φοίτηση και η απόκτηση του ΜΒΑ θα τον βοηθήσει στην επαγγελματική/ ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία.
 • Ικανότητα στην ελληνική γλώσσα για το πρόγραμμα που προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα

Επαρκής Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Οι φοιτητές πληρούν τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα, εάν η γλώσσα διδασκαλίας του πρώτου τους πτυχίου ήταν η αγγλική. Σε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό TOEFL με ελάχιστο βαθμό 550 paper-based ή 213 για εξέταση computer-based, ή Internet-based TOEFL (iBT) με βαθμολογία τουλάχιστον 79-80 ή GCSE “O” Level με ελάχιστο βαθμό  “C” ή IELTS με βαθμολογία 6.5 ή επιτυχία στις κατατακτήριες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, επίπεδο  ENGL-100. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει μαθήματα Αγγλικών όλων των επιπέδων, βοηθώντας τους φοιτητές να φτάσουν στο επίπεδο που απαιτείται για εισδοχή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του μαθήματος αποτελείται συνήθως από μια τελική εξέταση και συνεχή αξιολόγηση. Η συνεχής αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ενδιάμεση εξέταση, μελέτες κτλ.

Η βαθμολογία υπολογίζεται βάσει του βάρους της τελικής εξέτασης, της συνεχούς αξιολόγησης και της πραγματικής αριθμητικής βαθμολογίας που λήφθηκε σε αυτές τις δύο αξιολογήσεις. Με βάση την βαθμολογία των μαθημάτων υπολογίζεται ο μέσος βαθμός του εξάμηνου (GPA) ενός φοιτητή καθώς και ο γενικός μέσος όρος (CPA).

Αποφοίτηση

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 90 ECTS καθώς και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) είναι 2.0. Παρά το γεγονός ότι με το βαθμό ‘D-‘ το μάθημα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς, ο απαιτούμενος μέσος όρος είναι το ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 1. Να επιδείξουν αποτελεσματικές δεξιότητες ηγεσίας και διαχείρισης με αυξημένη πολιτιστική συνείδηση και εκλεπτυσμένη παγκόσμια προοπτική.
 2. Να επιδείξουν ακαδημαϊκή ανεξαρτησία και να συνθέσουν το ατομικό τους επαγγελματικό προφίλ όταν ασχολούνται με σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία τους.
 3. Να εκτελέσουν σε βάθος ακαδημαϊκή έρευνα.
 4. Να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους με πρακτικό τρόπο, μέσα από τη συγγραφή της διατριβής τους και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε πραγματικές καταστάσεις ζωής.
 5. Να εφαρμόσουν τις ικανότητες που απέκτησαν λαμβάνοντας μια ολοκληρωμένη άποψη όλων των αναλυτικών εργαλείων που βοηθούν στην διεξαγωγή εμπεριστατωμένων αναλύσεων βιομηχανιών και ανταγωνιστών, προβλέπουν την ανταγωνιστική συμπεριφορά και αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο οι οργανώσεις αναπτύσσουν και διατηρούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με την πάροδο του χρόνου.
 6. Να σχεδιάσουν και να οργανώσουν αποτελεσματικές οργανώσεις και να τους βοηθήσουν στην επίτευξη ανώτερης απόδοσης.
 7. Να διαχειριστούν τους ανθρώπινους πόρους της οργάνωσής τους και παρακινήσουν τους ανθρώπους να επιτύχουν το όραμα της οργάνωσής τους.
 8. Να αξιολογήσουν την ανταγωνιστική θέση του οργανισμού του και εφαρμόσουν τις κατάλληλες αποφάσεις μάρκετινγκ και στρατηγικής για την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης τους.
 9. Να χρησιμοποιήσουν τις σύνθετες διαδικασίες που υπογραμμίζουν την ανάπτυξη και την κατασκευή προϊόντων καθώς και τη δημιουργία και την παροχή υπηρεσιών.
 10. Να εφαρμόσουν μια ισορροπία μεταξύ της επιστημονικής έρευνας και της επιχειρηματικής πραγματικότητας
 11. Να αξιολογούν πολύπλοκες επενδύσεις, θέτουν και εκτελούν χρηματοοικονομικές πολιτικές εντός ενός οργανισμού και ενισχύουν τις διαπραγματευτικές τους ικανότητες.
Δομή Προγράμματος στα Αγγλικά
Section: A – Foundation Courses
Min. ECTS Credits: 0  Max. ECTS Credits: 0
 
Course IDCourse TitleECTS Credits
MBAN-540DEFoundations in Economics0
MBAN-550DEFoundations in Accounting0
MBAN-560DEFoundations in Statistics and Research0
 
Section: B – Compulsory Courses
Min. ECTS Credits: 18  Max. ECTS Credits: 36
 
Course IDCourse TitleECTS Credits
MBAN-610DEOrganizations and HR Management6
MBAN-620DEBusiness Economics6
MBAN-630DEFinancial and Managerial Accounting6
MBAN-640DEFinancial Management6
MBAN-650DEStrategic Marketing6
MBAN-660DECorporate Strategy6
 
Section: C – Required and Free Electives
Min. ECTS Credits: 54  Max. ECTS Credits: 54
Notes: Only NON-THESIS Option.
Course IDCourse TitleECTS Credits
MBAN-671DEBusiness Processes and Systems6
MBAN-672DEGlobalization and International Business Challenges6
MBAN-681DEConsultancy Process6
MBAN-682DESupply Chain Management6
MBAN-683DEManaging Change6
MBAN-684DEKnowledge Management6
MBAN-686DEAgricultural Policy6
MBAN-687DEAgricultural Production, Costing, Financing and Insurance6
MBAN-688DEMarketing of Food and Agricultural Products6
MBAN-702DEIntegrity in Organizations6
MBAN-710DEDecision Making Methods and Tools6
MBAN-720DEScholarship and Research6
MBAN-734DERelationship Marketing6
MBAN-748DEConsumer Behaviour6
MBAN-749DEMarketing of Services6
MBAN-751DECorporate Social Responsibility6
MBAN-752DEMarketing Communications6
MBAN-753DEGlobal Marketing6
MBAN-754DEPortfolio Analysis6
MBAN-755DEFinancial Markets and Institutions6
MBAN-756DEFinancial Risk Management6
MBAN-757DEGlobal Financial Strategies6
MBAN-758DEWorking Capital Management6
MBAN-759DEAdvanced Corporate Finance6
MBAN-761DEHydrocarbon (HCB) Markets and Economics6
MBAN-762DEEU Energy Strategy6
MBAN-763DEEnergy Safety and Risk Management in the HCB Industry6
MBAN-764DEEnvironmental Impact Assessment in the HCB Industry6
MBAN-765DELNG Systems and Markets6
MBAN-766DEEnergy and Geopolitics6
MBAN-767DEHR and Organizational Development6
MBAN-768DEManaging Performance6
MBAN-769DEEmployee Resourcing6
MBAN-778DELeadership and Innovation6
MBAN-779DEManaging Diversity in Organizations6
MBAN-788DEEntrepreneurship and Startup Management6
MBAN-789DEManagement of Technological Innovation6
MBAN-790DEManaging SMEs and Family Businesses6
MBAN-797DEDigital Business Transformation6
MBAN-798DEWeb Design and Development6
MBAN-799DEProject Management6
 
Section: D – Unallocated Courses
Min. ECTS Credits: 0 Max. ECTS Credits: 0
Δομή Προγράμματος στα Ελληνικά
Section: A – Προπαρασκευαστικά Μαθήματα
Min. ECTS Credits: 0  Max. ECTS Credits: 0
 
Course IDCourse TitleECTS Credits
MBAN-540DGΟικονομικά0
MBAN-550DGΛογιστική0
MBAN-560DGΣτατιστική και Έρευνα0
 
Section: B – Υποχρεωτικά Μαθήματα
Min. ECTS Credits: 18  Max. ECTS Credits: 36
 
Course IDCourse TitleECTS Credits
MBAN-610DGΟργανισμοί και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού6
MBAN-620DGΟικονομική των Επιχειρήσεων6
MBAN-630DGΧρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική6
MBAN-640DGΧρηματοοικονομική Διοίκηση6
MBAN-650DGΣτρατηγικό Μάρκετινγκ6
MBAN-660DGΕταιρική Στρατηγική6
 
Section: C – Υποχρεωτικά και Ελεύθερης Επιλογής Μαθήματα
Min. ECTS Credits: 54  Max. ECTS Credits: 54
Notes: Επιλογή – Χωρίς Πτυχιακή
Course IDCourse TitleECTS Credits
MBAN-671DGΕπιχειρησιακές Διαδικασίες και Συστήματα6
MBAN-672DGΠαγκοσμιοποίηση και Διεθνείς Επιχειρηματικές Προκλήσεις6
MBAN-681DGΔιαδικασίες Συμβουλευτικών Υπηρεσιών6
MBAN-682DGΕφοδιαστική Αλυσίδα6
MBAN-683DGΔιαχείριση Επιχειρησιακής Αλλαγής6
MBAN-684DGΔιαχείριση Γνώσης6
MBAN-686DGΓεωργική Πολιτική6
MBAN-687DGΚοστολόγηση Γεωργικής Παραγωγής, Χρηματοδότηση και Ασφάλιση6
MBAN-688DGΜάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων6
MBAN-702DGΕπιχειρηματική Δεοντολογία6
MBAN-710DGΜεθόδοι και Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων6
MBAN-720DGΑρχές Ακαδημαϊκής Έρευνας6
MBAN-734DGΜάρκετινγκ Επιχειρησιακών Σχέσεων6
MBAN-748DGΣυμπεριφορά Καταναλωτών6
MBAN-749DGΜάρκετινγκ Επιχειρησιακών Υπηρεσιών6
MBAN-751DGΕταιρική Κοινωνική Ευθύνη6
MBAN-752DGΜάρκετινγκ Επιχειρησιακών Επικοινωνιών6
MBAN-753DGΔιεθνές Μάρκετινγκ6
MBAN-754DGΑνάλυση Χαρτοφυλακίου6
MBAN-755DGΧρηματοπιστωτικές Αγορές και Ιδρύματα6
MBAN-756DGΔιαχείριση Οικονομικών Κινδύνων6
MBAN-757DGΠαγκόσμιες Οικονομικές Στρατηγικές6
MBAN-758DGΔιοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης6
MBAN-759DGΕταιρική Χρηματοδότηση6
MBAN-761DGΟι Αγορές και τα Οικονομικά των Υδρογονανθράκων6
MBAN-762DGΕνεργειακή Στρατηγική της ΕΕ6
MBAN-763DGΑσφάλεια και Διαχείριση Ρίσκου στη Βιομηχανία Υδρογονανθράκων6
MBAN-764DGΕκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στη Βιομηχανία6
MBAN-765DGΣυστήματα και Αγορές Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου6
MBAN-766DGΕνέργεια και Γεωπολιτική6
MBAN-767DGΑνθρώπινο Δυναμικό και Οργανωτική Ανάπτυξη6
MBAN-768DGΔιαχείριση Αποδοτικότητας6
MBAN-769DGΣτελέχωση Εργαζομένων6
MBAN-778DGΗγεσία και Καινοτομία6
MBAN-779DGΔιαχείριση της Διαφορετικότητας σε Οργανισμούς6
MBAN-788DGΕπιχειρηματικότητα και Νεοφυείς Επιχειρήσεις6
MBAN-789DGΔιαχείριση Τεχνολογικής Καινοτομίας6
MBAN-790DGΔιαχείριση Οικογενειακών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων6
MBAN-797DGΨηφιακός Μετασχηματισμός και Επιχειρήσεις6
MBAN-798DGΣχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων6
MBAN-799DGΔιαχείριση Έργων6
 
Section: D – Unallocated Courses
Min. ECTS Credits: 0 Max. ECTS Credits: 0
Μαθήματα ανά εξάμηνο

Εξάμηνο 1

Course IDCourse TitleECTS Credits
MBAN-610DGΟργανισμοί και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού6
MBAN-620DGΟικονομική των Επιχειρήσεων6
MBAN-630DGΧρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική6
MBAN-650DGΣτρατηγικό Μάρκετινγκ6
MBAN-748DGΣυμπεριφορά Καταναλωτών6

Εξάμηνο 2

Course IDCourse TitleECTS Credits
MBAN-640DGΧρηματοοικονομική Διοίκηση6
MBAN-660DGΕταιρική Στρατηγική6
MBAN-710DGΜεθόδοι και Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων6
MBAN-720DGΑρχές Ακαδημαϊκής Έρευνας6
MBAN-754DGΑνάλυση Χαρτοφυλακίου6

Εξάμηνο 3

Course IDCourse TitleECTS Credits
MBAN-671DGΕπιχειρησιακές Διαδικασίες και Συστήματα6
MBAN-672DGΠαγκοσμιοποίηση και Διεθνείς Επιχειρηματικές Προκλήσεις6
MBAN-702DGΕπιχειρηματική Δεοντολογία6
MBAN-762DGΕνεργειακή Στρατηγική της ΕΕ6
MBAN-797DGΨηφιακός Μετασχηματισμός και Επιχειρήσεις6
Το πιο πάνω πρόγραμμα ανά εξάμηνο είναι ενδεικτικό. Μερικά από τα μαθήματα είναι επιλογής και μπορούν να αντικατασταθούν με άλλα.

ΚΥΠΡΟΣ

"*" indicates required fields

*

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC), με περισσότερους από 14,000 φοιτητές από 100 χώρες του κόσμου, αποτελεί το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Κύπρου.