Ελληνικός Πολιτισμός (MA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Διάρκεια Σπουδών

3 εξάμηνα

Μέθοδος Φοίτησης

Εξ Αποστάσεως

Τίτλος Σπουδών

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στον Ελληνικό Πολιτισμό

Κόστος

12.060€

Γλώσσα Διδασκαλίας

Αγγλική

Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

90

Περιγραφή

Προφίλ Προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα διερευνά το πολύπλευρο φαινόμενο του ελληνικού Πολιτισμού, τόσο στο διαχρονικό όσο και στο θεματικό του εύρος. Στον πυρήνα του σχεδιασμού του εντοπίζεται η διερεύνηση των θεμελιωδών ελληνικών εννοιών και αξιών που διαμόρφωσαν και εξακολουθούν να είναι κεντρικές στον σύγχρονο δυτικό κόσμο. Η ελευθερία, η δημοκρατία, η αισθητική, η λογική και η αναζήτηση της αλήθειας και της επιστημονικής γνώσης είναι μερικά από τα πεδία που θα διερευνηθούν κριτικά στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Το Πρόγραμμα καλύπτει το κύριο σώμα του ελληνικού πολιτισμού προσφέροντας στους φοιτητές και τις φοιτήτριες μία μοναδική εκπαιδευτική ευκαιρία για μια εις βάθος μελέτη, μέσω εξειδικευμένης βιβλιογραφίας στα αγγλικά, επί ενός ευρέος φάσματος θεμάτων. Τα μαθήματα βασίζονται σε θεματικό υλικό από πολυάριθμους κλάδους του ελληνικού πολιτισμού όπως ιστορία, φιλοσοφία, λογοτεχνία, επιστήμη, τέχνες και γλώσσα. Επιπλέον, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα καταπιαστούν με θέματα που προσελκύουν διεθνές ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζουν πτυχές της ελληνικής αρχαιότητας με τον σύγχρονο πολιτισμό, όπως σύγχρονες σκηνικές προσεγγίσεις αρχαίου δράματος, σύγχρονος ελληνικός κινηματογράφος, ιστορία του ελληνικού εντύπου και ψηφιακός πολιτισμός.

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος είναι να παρέχει εξειδικευμένη, ιστορική και συστηματική εκπαίδευση, προσφέροντας στους φοιτητές και τις φοιτήτριες την επιλογή είτε να συμμετάσχουν σε μαθήματα επιλογής, είτε να εκπονήσουν μία ερευνητική εργασία. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα επεκτείνουν τις γνώσεις τους και θα εμβαθύνουν στην κατανόηση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς που διατηρείται ακμαία σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον που περικλείει προκλήσεις και απεριόριστες δυνατότητες.

Το Πρόγραμμα προορίζεται για υποψηφίους και υποψήφιες που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στους τομείς των Ανθρωπιστικών Επιστημών και των Τεχνών και φιλοδοξούν να συμμετάσχουν ενεργά στην έρευνα και την εκπαίδευση στο επιστημονικό πεδίο του ελληνικού πολιτισμού, ή σχεδιάζουν να εντρυφήσουν περαιτέρω, σε διδακτορικό επίπεδο.

Εισδοχή

Κριτήρια Εισδοχής

Ελάχιστη προϋπόθεση για εισδοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελεί η κατοχή πτυχίου (Bachelor’s Degree), από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι φοιτητές και υποψήφιες φοιτήτριες  θα πρέπει να πληρούν και τα ακόλουθα κριτήρια εισδοχής:

 • Δύο συστατικές επιστολές που να υποστηρίζουν την ικανότητα του/της υποψηφίου/φίας να αναλάβει μεταπτυχιακή εργασία.
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Οι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Επαρκής Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Οι φοιτητές / φοιτήτριες πληρούν τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα, εάν η γλώσσα διδασκαλίας του πρώτου τους πτυχίου ήταν η αγγλική. Σε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό TOEFL με ελάχιστο βαθμό 550 paper-based ή 213 για εξέταση computer-based, ή Internet-based TOEFL (iBT) με βαθμολογία τουλάχιστον 79-80 ή GCSE “O” Level με ελάχιστο βαθμό  “C” ή IELTS με βαθμολογία 6.5 ή επιτυχία στις κατατακτήριες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, επίπεδο  ENGL-100. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει μαθήματα Αγγλικών όλων των επιπέδων, βοηθώντας τους φοιτητές / τις φοιτήτριε να φτάσουν στο επίπεδο που απαιτείται για εισδοχή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Αξιολόγηση

Κανονισμοί Εξετάσεων, Αξιολόγηση και Βαθμολόγηση

Η αξιολόγηση του κάθε μαθήματος αποτελείται συνήθως από μια τελική εξέταση και συνεχή αξιολόγηση. Η συνεχής αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ενδιάμεση εξέταση, σύντομες μελέτες, ασκήσεις wiki και θέματα ανάπτυξης στο forum.

Η βαθμολογία υπολογίζεται βάσει του βάρους της τελικής εξέτασης, της συνεχούς αξιολόγησης και της πραγματικής αριθμητικής βαθμολογίας που λήφθηκε σε αυτές τις δύο αξιολογήσεις. Με βάση την βαθμολογία των μαθημάτων υπολογίζεται ο μέσος βαθμός του εξάμηνου (GPA) ενός φοιτητή / μιας φοιτήτριας καθώς και ο γενικός μέσος όρος (CPA).

Αποφοίτηση

Απαιτήσεις Αποφοίτησης

Ο φοιτητής / η φοιτήτρια πρέπει να συμπληρώσει 90 ECTS καθώς και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) είναι 2.0. Παρά το γεγονός ότι με το βαθμό ‘D-’ το μάθημα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς, ο απαιτούμενος μέσος όρος είναι το ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα είναι σε θέση να:

 1. Αξιολογούν κριτικά ορισμένες από τις θεμελιώδεις έννοιες του ελληνικού πολιτισμού σε τομείς όπως η Φιλοσοφία, η Λογοτεχνία, η Ιστορία, η Γλώσσα, η Επιστήμη και οι Εικαστικές και Παραστατικές Τέχνες.
 2. Κατανοούν τον ελληνικό πολιτισμό ως ένα ολιστικό πολιτιστικό φαινόμενο, όπως έχει εξελιχθεί από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
 3. Αναλύουν τις διάφορες ιστορικές και σύγχρονες δυναμικές που διαμόρφωσαν την ελληνική γλώσσα, την ιστορία, τη φιλοσοφική σκέψη, τη λογοτεχνία, τις επιστήμες και τις τέχνες.
 4. Συλλογίζονται συνθετικά αναφορικά με τη σημασία των νέων ερευνητικών τομέων που συνδέονται άμεσα με τον ελληνικό πολιτισμό σε όλο το εύρος του.
 5. Προσδιορίζουν και να ταξινομούν τις βασικές περιόδους και εξελίξεις στην ελληνική ιστορία, καθώς και τα κοινωνικά και πολιτιστικά τους χαρακτηριστικά.
 6. Αντιλαμβάνονται κριτικά τις κοινωνικές δυνάμεις που διαμόρφωσαν τον ελληνικό πολιτισμό στη νεότερη και σύγχρονη εποχή.
 7. Επιδεικνύουν ικανότητα εις βάθος κατανόησης επιλεγμένων θεμάτων επί του ελληνικού πολιτισμού.
 8. Αναλύουν διεξοδικά τις σχέσεις μεταξύ της αρχαίας και της σύγχρονης ελληνικής σκέψης και δημιουργίας.
 9. Αξιοποιούν πρωτογενείς πηγές και βιβλιογραφικά εργαλεία για την προετοιμασία ερευνητικών εργασιών στον τομέα του ελληνικού πολιτισμού.
 10. Αναλαμβάνουν ικανοποιητικά την εκπόνηση μιας μεταπτυχιακής εργασίας επί επιλεγμένων θεμάτων σχετικών με τον ελληνικό πολιτισμό.
 11. Συνεχίσουν περαιτέρω τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε επιλεγμένους τομείς του ελληνικού πολιτισμού.
Δομή Προγράμματος

Section A: Compulsory Courses
ECTS: Min.60 Max.60

Course IDCourse TitleECTS Credits
GCIV-510Modern Greek Literature10
GCIV-520Journey through Greek History10
GCIV-530Greek Art through Time10
GCIV-540Ancient Greek Theatre: Drama and Performance10
GCIV-550Greek Myth in Literature and Film10
GCIV-560Ancient Greek Philosophy and Science10

Section B: Electives
ECTS: Min. 30 Max. 30

Notes: Students can opt to compose a postgraduate Thesis (30 ECTS) or attend three elective
courses.

Course IDCourse TitleECTS Credits
GCIV-565Special Topics10
GCIV-570Greek Printing History and Culture10
GCIV-580Performing Arts: Modern Greek Stage and Creation10
GCIV-590History of Greek Language10
GCIV-595Thesis30
Μαθήματα ανά εξάμηνο

1ο εξάμηνο

Course IDCourse TitleECTS Credits
GCIV-510Modern Greek Literature10
GCIV-520Journey through Greek History10
GCIV-530Greek Art through Time10

2ο εξάμηνο

Course IDCourse TitleECTS Credits
GCIV-540Ancient Greek Theatre: Drama and Performance10
GCIV-550Greek Myth in Literature and Film10
GCIV-560Ancient Greek Philosophy and Science10

3ο εξάμηνο
Notes: Students can opt to compose a postgraduate Thesis (30 ECTS) or attend three elective courses.

Course IDCourse TitleECTS Credits
GCIV-565Special Topics10
GCIV-570Greek Printing History and Culture10
GCIV-580Performing Arts: Modern Greek Stage and Creation10
GCIV-590History of Greek Language10
GCIV-595Thesis30

Note: The above semester breakdown is an indicative one. A few of the courses are electives and can be substituted by others. Students may contact their academic advisor and consult their academic pathway found on this website under “Schools & Programmes”.


   
   
   
   
   
   

ΚΥΠΡΟΣ

"*" indicates required fields

*

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC), με περισσότερους από 14,000 φοιτητές από 100 χώρες του κόσμου, αποτελεί το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Κύπρου.