Εκπαιδευτική Ψυχολογία (MSc)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Διάρκεια Σπουδών

3 εξάμηνα

Μέθοδος Φοίτησης

Εξ Αποστάσεως

Τίτλος Σπουδών

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Κόστος

6.660€

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνικά

Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

90

Περιγραφή

Προφίλ Προγράμματος

Περιγραφή Προγράμματος

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών διαδικασιών που διέπουν τη διδασκαλία και τη μάθηση.

Τo μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία απευθύνεται ιδιαίτερα σε άτομα που εργάζονται ή ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν καριέρα ως εκπαιδευτικοί. Ο κλάδος της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας ορίζεται, σε γενικές γραμμές, ως η μελέτη των μαθητών, της μάθησης και της διδασκαλίας. Σπουδές σε αυτό τον κλάδο μπορούν να εμπλουτίσουν το έργο αυτών που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση παρέχοντας το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο που θα καθοδηγήσει τη διδασκαλία τους με στόχο να βελτιώσει τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών και να είναι σε θέση να βοηθήσουν τους μαθητές τους να προοδεύσουν σε ακαδημαϊκό και προσωπικό επίπεδο. Ένας επιτυχημένος εκπαιδευτικός είναι σε θέση να δώσει κίνητρα στους μαθητές, να διαχειριστεί με επιτυχία την τάξη, να αξιολογήσει τις προγενέστερες γνώσεις των μαθητών, να μεταδώσει με επιτυχία ιδέες, να εξυπηρετήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών, να αναπτύξουν κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίες και να χρησιμοποιήσουν κατάλληλες μεθόδους αξιολόγησης. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες με την κατανόηση και εφαρμογή σχετικών ψυχολογικών θεωρικών και θεωριών μάθησης. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να δουν τον εαυτό τους ως ενασχολούμενοι μαθητές (engaged learners) οι οποίοι συνεχώς ψάχνουν να βρουν και να εξετάσουν καλύτερους τρόπου να βοηθήσουν τους μαθητές τους να επιτύχουν τους στόχους τους. Κεντρικός στόχος αυτού του προγράμματος είναι να εμπλουτίσει τις γνώσεις των φοιτητών σχετικά με τους τρόπους που η ανάπτυξη του ατόμου και οι ατομικές διαφορές επηρεάζουν τη μάθηση καθώς και τις συνέπειες που δύναται να έχουν αυτές οι παράμετροι στη διδασκαλία. Άλλος επί μέρους στόχος είναι να αναπτύξει κριτική την σκέψη στην αξιολόγηση των διαφόρων μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης της μάθησης. Τέλος, το πρόγραμμα έχει στόχο να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στη χρήση μεθοδολογικών και στατιστικών εργαλείων για τη διερεύνηση σύγχρονων θεμάτων εκπαιδευτικής ψυχολογίας.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία θα αποκτήσουν γνώσεις που θα βελτιώσουν την πρακτική διδασκαλίας τους. Επιπρόσθετα, η απόκτηση αυτού του μεταπτυχιακού τίτλου θα είναι χρήσιμη για σκοπούς προαγωγής και επαγγελματικής εξέλιξης στον τομέα της εκπαίδευσης.

Εισδοχή

Οι αιτήσεις για εισδοχή στο πρόγραμμα αξιολογούνται μόνο από τους υποψηφίους που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια εισόδου, ​​όπως περιγράφονται παρακάτω:

 • Πτυχίο στην Ψυχολογία, Εκπαίδευση ή άλλο συγγενικό κλάδο από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο (π.χ. από Αμερική, Ευρώπη ή άλλο αναγνωρισμένο ισοδύναμο προσόν), με βαθμό GPA0 (Αμερικάνικα Πτυχία) ή Upper Second Class Division Honors (Βρετανικά Πτυχία) ή 6.5 (Ελληνικά Πανεπιστήμια).
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας – Οι φοιτητές πληρούν τις απαιτήσεις αγγλικής γλώσσας εάν το πρώτο πτυχίο τους ήταν στην αγγλική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση, απαιτείται TOEFL με βαθμολογία 550 στην εξέταση ή 213 στο ηλεκτρονικό τεστ, ή GCSE “O” Level με “C” ή IELTS με βαθμολογία 6,5 ή να επιτύχουν βαθμό τοποθέτησης στο ENGL-100 με βάση την εξέταση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Εκτός από τα παραπάνω, η τελική απόφαση εισδοχής στο πρόγραμμα ζυγίζει επίσης τα εξής στοιχεία: προηγούμενη εκπαιδευτική και ερευνητική εμπειρία, άλλοι σχετικοί μεταπτυχιακοί τίτλοι στη Ψυχολογία, και συστάσεις.

Μεταφορά από άλλο Πανεπιστήμιο

Σε φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει μαθήματα με παρόμοιο περιεχόμενο σε πανεπιστημιακό ίδρυμα ως μέρος μεταπτυχιακού προγράμματος τουλάχιστον ισοδύναμου επιπέδου μπορεί να δοθεί εξαίρεση για τα συγκεκριμένα μαθήματα, ως αναγνώριση της προηγούμενης φοίτησης. Ο μέγιστος αριθμός των πιστωτικών μονάδων που μπορούν να μεταφερθούν είναι το 1/3 του προγράμματος (δηλ. 30 ECTS).

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει συνήθως μια ολοκληρωμένη τελική εξέταση και την συνεχή αξιολόγηση. Η συνεχής αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ενδιάμεση εξέταση, μελέτες, και συμμετοχή στην τάξη. Οι βαθμοί A, B, C κ.ο.κ, υπολογίζονται με βάση το βάρος της τελικής εξέτασης και την συνεχής αξιολόγησης και την πραγματική αριθμητική βαθμολογία που λαμβάνεται σε αυτές τις δύο αξιολογήσεις. Με βάση τους βαθμούς σε κάθε μάθημα υπολογίζονται ο μέσος βαθμός του εξάμηνου (GPA) ενός φοιτητή καθώς και ο αθροιστικός μέσος όρος (CPA).

Στο πρόγραμμα χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι αξιολόγησης. Παρόλο που υπάρχουν γενικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αξιολόγηση της προόδου των φοιτητών στα μαθήματα, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν αξιολογούνται όλα τα μαθήματα με την ίδια μέθοδο. Η επιλογή των μεθόδων αξιολόγησης σε κάθε μάθημα εξαρτάται από τα προβλεπόμενα μαθησιακά αποτελέσματα σε σχέση με το γνωστικό υποκείμενο, καθώς και τις αναμενόμενες δεξιότητες και ικανότητες. Η χρήση ποικίλων μεθόδων αξιολόγησης είναι σημαντική έτσι ώστε οι καθηγητές να εξασφαλίσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των γνώσεων που αποκτήθηκαν από το μαθητή.

Για την αξιολόγηση της μάθησης θα χρησιμοποιηθούν τόσο διαμορφωτικές (formative) όσο και συνολικές (summative) μέθοδοι αξιολόγησης, και θα περιλαμβάνουν γραπτές εξετάσεις (με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και εκθέσεις), δοκίμια, κριτική θεώρηση ερευνητικών άρθρων, ετοιμασία ερευνητικών προτάσεων, συγγραφή ερευνητικών εκθέσεων, και παρουσιάσεις στην τάξη από τους φοιτητές.

Αποφοίτηση

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 90 ECTS καθώς και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) είναι 2.0. Παρά το γεγονός ότι με το βαθμό ‘D-‘ το μάθημα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς, ο απαιτούμενος μέσος όρος είναι το ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 1. Αξιολογούν κριτικά τις βασικές θεωρητικές έννοιες της εκπαιδευτικής ψυχολογίας.
 2. Εκτιμούν τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση και να αξιολογούν κριτικά τα βασικά ευρήματα σύγχρονων ερευνών που σχετίζονται με τη μάθηση και τη διδασκαλία.
 3. Αξιολογούν τις ψυχολογικές και εκπαιδευτικές αρχές που μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας, καθώς και να συγκρίνουν κριτικά την καταλληλότητα διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας σε διάφορα πλαίσια μάθησης (πχ. ατομικό, ομαδικό, επίσημο, ανεπίσημο).
 4. Κατανοούν τις επιδράσεις των ατομικών διαφορών (πχ. φύλο, δείκτης νοημοσύνης, προσωπικότητα, πολιτισμική ποικιλότητα) στη μάθηση.
 5. Συζητούν και να αξιολογούν τη συνεισφορά της έρευνας στον τομέα της γνωστικής ψυχολογίας (σχετικά με τη μνήμη, επίλυση προβλημάτων, αντίληψη, προσοχή) στη διδασκαλία και στη μάθηση.
 6. Εξηγούν τα αίτια και τις επιδράσεις ποικίλων μαθησιακών δυσκολιών και να συζητούν το ρόλο του εκπαιδευτικού μέσα στο πλαίσιο της ειδικής και συμπεριληπτικής (inclusive) εκπαίδευσης.
 7. Ενδυναμώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με το ρόλο του εκπαιδευτικού / σχολικού ψυχολόγου στη διαγνωστική αξιολόγηση, συμβουλευτική αγωγή και στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων.
 8. Συνοψίζουν τη συνεισφορά της νευροεπιστήμης στην κατανόηση της ανθρώπινης μάθησης.
 9. Χρησιμοποιούν ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους έρευνας και ανάλυσης για τη διερεύνηση διαφόρων εκπαιδευτικών ερωτημάτων.
 10. Επεξηγούν και αξιολογούν κριτικά τις ερευνητικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στον τομέα της εκπαιδευτικής ψυχολογίας και να επιδείξουν ικανότητες στην ετοιμασία ερευνητικών προτάσεων και στη διεξαγωγή πρωτότυπης έρευνας.
Δομή Προγράμματος
Section: A – Υποχρεωτικά Μαθήματα
Min. ECTS Credits: 60  Max. ECTS Credits: 60
Notes:
Course CodeCourse TitleECTS Credits
PSYM-500DLΨυχολογία Διδασκαλίας και Μάθησης10
PSYM-501DLΔιανοητική Ανάπτυξη: Θεωρία, Αξιολόγηση και Εφαρμογές10
PSYM-502DLΔυσκολίες Μάθησης10
PSYM-503DLΕκπαιδευτικές Παρεμβάσεις10
PSYM-504DLΨυχομετρικές Μέθοδοι και Εργαλεία Μέτρησης10
PSYM-506DLΜέθοδοι Έρευνας10
 
Section: B – Μαθήματα Επιλογής
Min. ECTS Credits: 30  Max. ECTS Credits: 30
Notes: Το μάθημα PSY-691AD έχει ως προαπαιτούμενο μάθημα το PSYM-506DL. Το μάθημα PSY-691ΒD έχει ως προαπαιτούμενο μάθημα το PSYM-691AD.
Course CodeCourse TitleECTS Credits
PSYM-630DLΣυμπεριληπτική Εκπαίδευση10
PSYM-631DLΨυχοπαθολογία του Παιδιού10
PSYM-632DLΦιλοσοφία του Νου10
PSYM-634DLΑξιολόγηση Παιδιών και Εφήβων10
PSYM-635DLΗ Νευροεπιστήμη στην Εκπαίδευση10
PSYM-636DLΓλώσσα και Ανάπτυξη10
PSYM-691ADΜεταπτυχιακή Εργασία I10
PSYM-691BDΜεταπτυχιακή Εργασία II10
Μαθήματα ανά εξάμηνο

Semester 1

Course IDCourse TitleECTS Credits
PSYM-500DLΨυχολογία Διδασκαλίας και Μάθησης10
PSYM-501DLΔιανοητική Ανάπτυξη: Θεωρία, Αξιολόγηση και Εφαρμογές10
PSYM-502DLΔυσκολίες Μάθησης10

Semester 2

Course IDCourse TitleECTS Credits
PSYM-503DLΕκπαιδευτικές Παρεμβάσεις10
PSYM-504DLΨυχομετρικές Μέθοδοι και Εργαλεία Μέτρησης10
PSYM-506DLΜέθοδοι Έρευνας10

Semester 3

Course IDCourse TitleECTS Credits
PSYM-631DLΨυχοπαθολογία του Παιδιού10
PSYM-634DLΑξιολόγηση Παιδιών και Εφήβων10
PSYM-635DLΗ Νευροεπιστήμη στην Εκπαίδευση10

Το πιο πάνω πρόγραμμα ανά εξάμηνο είναι ενδεικτικό. Μερικά από τα μαθήματα είναι επιλογής και μπορούν να αντικατασταθούν με άλλα.


   
   
   
   
   
   
   
   
   

ΚΥΠΡΟΣ

"*" indicates required fields

*

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC), με περισσότερους από 14,000 φοιτητές από 100 χώρες του κόσμου, αποτελεί το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Κύπρου.