Επιδοτούμενο Πρόγραμμα 20 Ανέργων (ΑΜΕΑ)

με επίδομα 1.000€

Κατάσταση

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

Απευθύνεται σε

Ανέργους με Αναπηρία που κατοικούν στην Νάουσα

Επιλογή Ωφελούμενων

20 διαθέσιμες θέσεις στη Νάουσα

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει με κριτήρια μοριοδότησης.

Επίδομα

1.000€

Διάρκεια

 • Κατάρτιση: 200 ώρες
 • Συμβουλευτική: 22 ώρες

Υποβολή Αιτήσεων

ΑΝΟΙΧΤΟ έως 26/05

Υλοποίηση

Έναρξη: Μάιος 2023

Φορέας Υλοποίησης

Στοιχεία Προγράμματος

ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας».

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα στοχεύει:

 • στη στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της Νάουσας με παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην κοινωνική τους ενσωμάτωση,
 • στη μείωση της ανεργίας και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας,
 • στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής τους θέσης, μέσω της υλοποίησης δράσεων ενίσχυσης των προσόντων και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.

Τι περιλαμβάνει

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Κατάρτιση 200 ωρών
 • Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση στο αντικείμενο Κατάρτισης
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη 22 ωρών
 • Eπίδομα 1.000€

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όσοι πληρούν τα παρακάτω:

 • Έχουν αποδεικτικό έγγραφο αναπηρίας (ανεξαρτήτως βαθμού)
 • Έχουν Κάρτα Ανεργίας σε ισχύ (ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή αν παρακολούθησαν άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατά τα 2 προηγούμενα έτη)
 • Είναι κάτοικοι της Περιοχής Παρέμβασης (ΣΒΑΑ) της Δημοτικής Ενότητας Νάουσας, η οποία ορίζεται με χρώμα στον παρακάτω χάρτη:

Αναλυτικά η Περιοχή Παρέμβασης (ΣΒΑΑ) της Δημοτικής Ενότητας Νάουσας:

Είσοδος Πόλης, Περιφερειακός γύρω από το κτίριο Λόγγου Τουρπάλη Σφαγείων Ανοίξεως Σταυρού Χωνού Λάππα Πλατεία Παναγίας 17ης Οκτωβρίου Αλέξανδρου Σβώλου Δημαρχίας Χριστοδούλου Λαναρά Δημητρίου Πεχλιβάνου Απολλωνιάδος Αγ. Νικολάου Κωστή Παλαμά Γρηγορίου Βαρβαρέσσου Κώττα Σαμαρά Στουμπάνων Αριστοτέλη Κόκκινου Αριστοτέλους πρανές Νοσοκομείου, εργοστασίου Βετλανς και Δημοτικού πάρκου πεζόδρομος μεταξύ δημοτικού́ πάρκου και Λ.Α.Φ.Ν.  περιφερειακός.

-> Κατεβάστε το χάρτη της Περιοχής Παρέμβασης (ΣΒΑΑ) πατώντας ΕΔΩ <-

*Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε αν είστε κάτοικος της Περιοχής Παρέμβασης (ΣΒΑΑ) της Δημοτικής Ενότητας Νάουσας, επικοινωνήστε με το Κέντρο μας στο 2332029485, καθημερινά 10:30-20:30 ώστε να ενημερωθείτε.

Επιλογή Ωφελούμενων

Η επιλογή των ωφελουμένων σύμφωνα με τα 2 παρακάτω κριτήρια μοριοδότησης.

 • Λιγότεροι από 12 μήνες ανεργίας:  0 ΜΟΡΙΑ
 • 12 μήνες συνεχούς ανεργίας:  12 ΜΟΡΙΑ
 • Για κάθε μήνα ανεργίας επιπλέον των 12 μηνών:  1 ΜΟΡΙΟ / μήνα

Μέγιστος αριθμός μορίων: 30 ΜΟΡΙΑ

 • Ατομικό από 0 – 3500€ ή Οικογενειακό από 0 – 7000€:   30 ΜΟΡΙΑ
 • Ατομικό από 3501€ – 5000€ ή Οικογενειακό από 7001€ – 10000€:   20 ΜΟΡΙΑ
 • Ατομικό από 5001€ – 8000€ ή Οικογενειακό από 10001€ – 16000€:   10 ΜΟΡΙΑ
 • Ατομικό από 8001€ – 12000€ ή Οικογενειακό από 16001€ – 26000€:   5 ΜΟΡΙΑ

Μέγιστος αριθμός μορίων: 30 ΜΟΡΙΑ

Η μέγιστη μοριοδότηση για έναν ωφελούμενο είναι: 60 ΜΟΡΙΑ.

Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν το μεγαλύτερο απόλυτο αριθμό μηνών ανεργίας. Αν προκύπτει πάλι ισοβαθμία, προηγείται ο ωφελούμενος με το χαμηλότερο κατ’ απόλυτο νούμερο εισοδήματος.

Αντικείμενο Κατάρτισης

Οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν το αντικείμενο κατάρτισης: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Η/Υ.

Ενότητες Προγράμματος:

 1. ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
  • Τομέας Γενικών διαπροσωπικών σχέσεων
  • Κοινωνικότητα και συνεργασία στο χώρο εργασίας
  • Κοινωνικότητα και συνεργασία μέσα στην κοινότητα
  • Υπευθυνότητα
  • Αυτονομία-Μετακίνηση
  • Διδασκαλία συμμετοχής σε δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου με τη μέθοδο επιλογής απόφασης
 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ
  • Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ
  • Εφαρμογές και case studies με H/Y
 3. ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  • Προετοιμασία του εκπαιδευομένου για την αγορά εργασίας
  • Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
  • Βασικές αρχές του εργατικού δικαίου

Έναρξη Προγράμματος

Το χρονοδιάγραμμα του Προγράμματος θα υλοποιηθεί ως εξής:

 • Έναρξη Προγράμματος: Μάιος 2023
 • Υποβολή Αιτήσεων: ΑΝΟΙΧΤΟ έως 26/05

Διάρκεια & Μέθοδος Υλοποίησης

Το Πρόγραμμα αποτελείται από:

 • 200 ώρες κατάρτισης με Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Ζωντανή Σύγχρονη τηλεκατάρτιση με καθηγητή),
 • 22 συνεδρίες Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής Υποστήριξης με Εξ’ Αποστάσεως Υλοποίηση (Ζωντανή συνεδρία με σύμβουλο).

Επίδομα Ωφελούμενων

Το συνολικό επίδομα που λαμβάνει κάθε ωφελούμενος είναι 1.000€.

Το επίδομα υπολογίζεται ως εξής: 200 ώρες εκπαίδευσης x 5€/ώρα εκπαίδευσης = 1.000€.

Συχνές Ερωτήσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όσοι:

 • Έχουν αποδεικτικό έγγραφο αναπηρίας (ανεξαρτήτως βαθμού)
 • Έχουν Κάρτα Ανεργίας σε ισχύ (ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή αν παρακολούθησαν άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατά τα 2 προηγούμενα έτη)
 • Είναι κάτοικοι της Περιοχής Παρέμβασης (ΣΒΑΑ) της Δημοτικής Ενότητας Νάουσας, όπως αναγράφεται παραπάνω.

Ένας άνεργος που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, διατηρεί την κάρτα ανεργίας του εφόσον πληρεί τις παρακάτω 2 προϋποθέσεις:

 • Την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος, είναι γραμμένος στον ΟΑΕΔ για τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες κατά τους τελευταίους 12 μήνες (αθροιστικά, όχι αποκλειστικά συνεχόμενα)
 • Έχουν περάσει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από τυχόν προηγούμενη συμμετοχή του σε άλλο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα.

Εάν κάποιος άνεργος δεν πληρεί ΚΑΙ τις 2 παραπάνω προϋποθέσεις, συνεχίζει να δικαιούται συμμετοχή στο Πρόγραμμα αλλά διακόπτεται η κάρτα ανεργίας του για τη χρονική περίοδο που διαρκεί το Πρόγραμμα (π.χ. 2 μήνες). Αμέσως μετά την ολοκλήρωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα, μπορείτε κανονικά να κάνετε έκδοση κάρτας ανεργίας και πάλι (περισσότερες πληροφορίες: dypa.gov.gr)

Το επιτρεπόμενο όριο απουσιών είναι 20 ώρες. Κατ’ εξαίρεση, το επιτρεπόμενο όριο απουσιών ανέρχεται σε 40 ώρες εάν:

 • Είναι άτομο με αναπηρία, μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον πάροχο κατάρτισης.
 • Εχει νοσηλεία σε νοσοκομείο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος (η οποία αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύτηκε) ή γνωμάτευση Διευθυντή κλινικής Νοσοκομείου με την οποία συνιστάται να παραμείνει κλινήρης. Την ως άνω βεβαίωση ή γνωμάτευση ο ωφελούμενος υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο κατάρτισης.
 • Διανύει περίοδο εγκυμοσύνης ή λοχείας, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, η ωφελούμενη υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο κατάρτισης σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου ή του αρμόδιου ιατρού.
 • Νοσήσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης από COVID-19 και για διάστημα έως 5 ημέρες (απαιτείται η προσκόμιση PCR ή Rapid-test).

Σε περίπτωση που ένας ωφελούμενος υπερβεί το όριο απουσιών, τότε δεν δικαιούται επίδομα και διαγράφεται από Πρόγραμμα.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, ο ωφελούμενος συμμετέχει υποχρεωτικά σε εξετάσεις πιστοποίησης. Εφόσον ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις, τότε λαμβάνει «Πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων».

Το Κέντρο μας

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Ναουμίδου”:

 • αποτελεί αναγνωρισμένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από τον ΕΟΠΠΕΠ και τη ΓΓΔΒΜ (Αριθ. Αδείας 2101537, ΦΕΚ 2658/30-5-2022).
 • είναι πιστοποιημένο Κέντρο στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης του ΟΑΕΔ (Απόφ. 15-6-2022).
 • διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις 200 τ.μ. με προσβασιμότητα ΑΜΕΑ.

Υπεύθυνος Προγράμματος: Τσίτσης Αναστάσιος

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Η Αίτηση Συμμετοχής μπορεί να υποβληθεί με φυσική παρουσία στο Κέντρο μας (Δευ-Παρ 10:30-20:00), φέρνοντας μαζί σας τα παρακάτω δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά

 1. Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 2. Αποδεικτικό IBAN (Φωτοτυπία ή Φωτογραφία από πρώτη σελίδα βιβλιαρίου ή εκτυπωση ΙΒΑΝ από e-banking)
 3. Κωδικούς TAXIS
 4. Αίτηση Συμμετοχής (κατεβάστε την πατώντας εδώ)
 5. Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται:
  • ΑΦΜ
  • ΑΜΚΑ
  • ΑΜΑ ή ΑΜΙΚΑ ή Αριθμός Μητρώου ΕΦΚΑ
 6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας μέσω gov.gr
 7. Εκκαθαριστικό (Ε1) έτους 2021
 8. Αποδεικτικό έγγραφο που σας κατατάσσει σε ομάδα ατόμων με αναπηρία
 9. Εκτύπωση του ενεργού Δελτίου Ανεργίας
 10. Αποδεικτικό Ανανέωσης του Δελτίου Ανεργίας
 11. Βεβαίωση Ανεργίας
 12. Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr (Στο πεδίο «Παραλήπτης» πληκτρολογείτε: προς ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ), αναγράφοντας τα παρακάτω: Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: δεν είμαι Μαθητής, Σπουδαστής ή Φοιτητής και τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Γιατί να μας επιλέξετε.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Ναουμίδου” αποτελεί ένα boutique εκπαιδευτικό κέντρο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 100 πιο σύγχρονα και καινοτόμα εκπαιδευτήρια της Ελλάδας.