Κατάρτιση συμμετεχόντων.

Κοινωφελούς Εργασίας 2022

Απευθύνεται σε

Συμμετέχοντες του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2022

Έναρξη

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Διάρκεια

120-150 ώρες

Υποβολή αιτήσεων

ΝΑΙ

Το Κέντρο μας δέχεται Αιτήσεις Συμμετοχής.

Φορέας Υλοποίησης

Στοιχεία Προγράμματος

ΤΙΤΛΟΣ: «Πρόγραμμα Κατάρτισης των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας 2022».

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ: «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων.

H δράση περιλαμβάνει:

 • Κατάρτιση 120-150 ώρες, ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο που επιλέξει o ωφελούμενος
 • Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση στο αντικείμενο Κατάρτισης

Η κατάρτιση είναι υποχρεωτική για τους ωφελούμενους ηλικίας έως και 54 ετών, ενώ για τους ωφελούμενους ηλικίας 55 ετών και άνω είναι προαιρετική.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται στους συμμετέχοντες του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2022.

Αντικείμενα Κατάρτισης

 1. Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (ΤΠΕ – 1ο επίπεδο)
 2. Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (ΤΠΕ – 2ο επίπεδο)
 3. Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (ΤΠΕ – 3ο επίπεδο)
 4. Γραμματειακή υποστήριξη
 5. Οργάνωση και λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων
 6. Ψηφιακές δεξιότητες κοινωνικής δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)
 7. Περιβαλλοντολογική προστασία και ανακύκλωση προϊόντων
 8. Υπηρεσίες διαμόρφωσης / Συντήρησης πρασίνου
 9. Συστήματα Ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce)
 10. Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics)
 11. Υπηρεσίες καθαριότητας Δημοσίων Υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων

Υλοποίηση Προγράμματος

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί:

 • με Δια Ζώσης εκπαίδευση (σε ποσοστό που θα ανακοινωθεί από τον ΟΑΕΔ)
 • με Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση (σε ποσοστό που θα ανακοινωθεί από τον ΟΑΕΔ).

Η κατάρτιση υλοποιείται εντός του 8μηνου.

Το Κέντρο μας

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Ναουμίδου”:

 • αποτελεί αναγνωρισμένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από τον ΕΟΠΠΕΠ και τη ΓΓΔΒΜ (Αριθ. Αδείας 2101537, ΦΕΚ 2658/30-5-2022).
 • είναι πιστοποιημένο Κέντρο στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης του ΟΑΕΔ (Απόφ. 15-6-2022).
 • διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις 200 τ.μ. με προσβασιμότητα ΑΜΕΑ.
 • διαθέτει πλήρη υλικοτεχνικό εξοπλισμό και ηλεκτρονικά συστήματα υποστήριξης των ωφελούμενων.

Υπεύθυνος Προγράμματος: Τσίτσης Αναστάσιος

1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Γιατί να μας επιλέξετε.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Ναουμίδου” αποτελεί ένα boutique εκπαιδευτικό κέντρο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 100 πιο σύγχρονα και καινοτόμα εκπαιδευτήρια της Ελλάδας.