Κατάρτιση συμμετεχόντων.

Κοινωφελούς Εργασίας 2022

Κατάσταση

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

Απευθύνεται σε

Συμμετέχοντες του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2022

Διάρκεια

1 μήνας (120-150 ώρες)

Υποβολή αιτήσεων

έως 26/05

Φορέας Υλοποίησης

Στοιχεία Προγράμματος

ΤΙΤΛΟΣ: «Πρόγραμμα Κατάρτισης των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας 2022».

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ: «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων.

H δράση περιλαμβάνει:

 • Κατάρτιση 120-150 ώρες, ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο που επιλέξει o ωφελούμενος
 • Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση στο αντικείμενο Κατάρτισης

Η κατάρτιση είναι υποχρεωτική για τους ωφελούμενους ηλικίας έως και 54 ετών, ενώ για τους ωφελούμενους ηλικίας 55 ετών και άνω είναι προαιρετική.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται στους συμμετέχοντες του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2022.

Αντικείμενα Κατάρτισης

Α. Οριζόντιες δεξιότητες

1. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο)
2. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο)
3. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο)
4. Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων
5. Περιβαλλοντολογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων
6. Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)
7. Γραμματειακή υποστήριξη

Β. Εξειδικευμένες δεξιότητες

8. Υπηρεσίες καθαριότητας Δημοσίων Υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων
9. Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου
10. Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce)
11. Εφοδιαστική αλυσίδα (logistics)

Έναρξη Προγράμματος

Το χρονοδιάγραμμα του Προγράμματος θα υλοποιηθεί ως εξής:

 • Έναρξη Προγράμματος: Μάιος 2023
 • Υποβολή Αιτήσεων: ΑΝΟΙΧΤΟ

Διάρκεια & Μέθοδος Υλοποίησης

Το Πρόγραμμα αποτελείται από 120-150 ώρες κατάρτισης (αναλόγως του Αντικειμένου Κατάρτισης) και θα υλοποιηθεί ως εξής:

 • 20% με Δια Ζώσης Εκπαίδευση (στο Κέντρο μας, Δημαρχίας 13 Νάουσα)
 • 80% με Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Ζωντανή Σύγχρονη τηλεκατάρτιση με καθηγητή).

Ωράριο Μαθημάτων

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί εντός του συνολικού διαστήματος απασχόλησης.
 
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε 6ωρα μαθήματα, Δευτέρα-Παρασκευή (αντί για την εργασία τους, οι ωφελούμενοι θα προσέρχονται στα μαθήματα).

Συχνές Ερωτήσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν συμμετέχοντες του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2022.

Το επιτρεπόμενο όριο απουσιών είναι 12-15 ώρες (αναλόγως του Αντικειμένου Κατάρτισης) και υπολογίζονται ως ημέρες άδειας.

Κατ’ εξαίρεση, το επιτρεπόμενο όριο απουσιών ανέρχεται σε 24-30 ώρες εάν:

 • Είναι άτομο με αναπηρία, μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον πάροχο κατάρτισης.
 • Εχει νοσηλεία σε νοσοκομείο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος (η οποία αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύτηκε) ή γνωμάτευση Διευθυντή κλινικής Νοσοκομείου με την οποία συνιστάται να παραμείνει κλινήρης. Την ως άνω βεβαίωση ή γνωμάτευση ο ωφελούμενος υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο κατάρτισης.
 • Διανύει περίοδο εγκυμοσύνης ή λοχείας, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, η ωφελούμενη υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο κατάρτισης σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου ή του αρμόδιου ιατρού.
 • Νοσήσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης από COVID-19 και για διάστημα έως 5 ημέρες (απαιτείται η προσκόμιση PCR ή Rapid-test).

Σε περίπτωση που ένας ωφελούμενος υπερβεί το όριο απουσιών, τότε διαγράφεται από Πρόγραμμα.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, ο ωφελούμενος συμμετέχει υποχρεωτικά σε εξετάσεις πιστοποίησης. Εφόσον ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις, τότε λαμβάνει Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση στο αντικείμενο που παρακολούθησε.

Το Κέντρο μας

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Ναουμίδου”:

 • αποτελεί αναγνωρισμένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από τον ΕΟΠΠΕΠ και τη ΓΓΔΒΜ (Αριθ. Αδείας 2101537, ΦΕΚ 2658/30-5-2022).
 • είναι πιστοποιημένο Κέντρο στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης του ΟΑΕΔ (Απόφ. 15-6-2022).
 • διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις 200 τ.μ. με προσβασιμότητα ΑΜΕΑ.

Υπεύθυνος Προγράμματος: Τσίτσης Αναστάσιος

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Η Αίτηση Συμμετοχής μπορεί να υποβληθεί με 2 τρόπους:

 • ψηφιακά, συμπληρώνοντας παρακάτω την παρακάτω φόρμα.
 • με φυσική παρουσία στο Κέντρο μας (Δευ-Παρ 10:30-20:00), φέρνοντας μαζί σας όλα τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά.

Κοινωφελούς Εργασίας

"*" indicates required fields

1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Max. file size: 3 MB.
Max. file size: 3 MB.
Max. file size: 3 MB.
Max. file size: 3 MB.

Γιατί να μας επιλέξετε.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Ναουμίδου” αποτελεί ένα boutique εκπαιδευτικό κέντρο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 100 πιο σύγχρονα και καινοτόμα εκπαιδευτήρια της Ελλάδας.