INTERNATIONAL DIPLOMA IN MARKETING AND COMMUNICATIONS

Διεθνές Δίπλωμα στο Μάρκετινγκ & Επικοινωνίες

Στόχος του προγράμματος «International Diploma in Marketing and Communications» είναι η κατανόηση της σημαντικότητας του Μάρκετινγκ σε όλα τα τμήματα μιας εταιρίας, η αποτελεσματικότητα ενός σωστά δομημένου σχεδίου Μάρκετινγκ και ο τρόπος χειρισμού των εργαλείων και μεθόδων της στρατηγικής του.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διάρκεια Προγράμματος

3 μήνες
(400 ώρες)

Μέθοδος Παρακολούθησης

Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση
Ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πρόσβαση σε πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο, παρουσιάσεις, σημειώσεις) και μελετά μόνος του σε δικό του χρόνο.

Οδηγός Προγράμματος

Δείτε τον οδηγό σπουδών εδώ

Δίδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Πιστοποίηση

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (190€)

Αναγνώριση

ΝΑΙ
μέσω Μονάδων ECVET

Μοριοδότηση

ΜΕΓΙΣΤΗ
σύμφωνα με την εκάστοτε προκήρυξη

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

20 Οκτωβρίου 2021
20 Οκτωβρίου 2021

30 Οκτωβρίου 2021
30 Οκτωβρίου 2021

10 Νοεμβρίου 2021
10 Νοεμβρίου 2021

Για το επόμενο πρόγραμμα απομένουν:

Μέρες
Ώρες
Λεπτά
Δευτερόλεπτα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Πρόγραμμα «International Diploma in Marketing and Communications» απευθύνεται στο ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται ή προτίθεται να απασχοληθεί στη διοίκηση μιας επιχείρησης, εφαρμόζοντας εργαλεία διαχείρισης και επικοινωνίας μάρκετινγκ.

Στόχος του προγράμματος είναι η κατανόηση της σημαντικότητας του Μάρκετινγκ σε όλα τα τμήματα μιας εταιρίας, η αποτελεσματικότητα ενός σωστά δομημένου σχεδίου Μάρκετινγκ και ο τρόπος χειρισμού των εργαλείων και μεθόδων της στρατηγικής του.

Μέσα από τις διδασκόμενες ενότητες, οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με βασικούς και θεμελιώδεις όρους του Μάρκετινγκ, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη στρατηγική καθώς και τη μεθοδολογία που ακολουθείται σύμφωνα με τις αρχές του Μάρκετινγκ, καταλήγοντας στον τρόπο σχεδίασης του κατάλληλου οργανωτικού πλαισίου που θα κινηθεί η εκάστοτε επιχείρηση ή οργανισμός.

Επιπροσθέτως, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο παγκόσμιο μάρκετινγκ και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, δύο βασικούς συντελεστές για την βέλτιστη εσωτερική και εξωτερική διαχείριση μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.

Τέλος, αναλύονται σημαντικά εργαλεία όπως το BCG Matrix, το Matrix Ansoff και η προσέγγιση GE, τα οποία θα βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να γίνουν καλύτεροι διαχειριστές και αναλυτές των προϊόντων και της αγοράς που απευθύνονται.

Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

 • Να δημιουργούν, να παρέχουν και να γνωστοποιούν την αξία ενός προϊόντος στους πελάτες τους.
 • Να εφαρμόζουν τεχνικές και μεθόδους στρατηγικής του Μάρκετινγκ.
 • Να κατανοήσουν την αξία της επικοινωνίας με υφιστάμενους αλλά και εν δυνάμει πελάτες.
 • Να αναγνωρίζουν τους όρους του Μάρκετινγκ ώστε να ερμηνεύουν  ένα στρατηγικό σχέδιο.
 • Να προσδιορίζουν το μίκρο και μακροπεριβάλλον μιας επιχείρησης.
 • Να διαχειρίζονται με επιτυχία τις πελατειακές σχέσεις.
 • Να αξιολογούν μια εκστρατεία μάρκετινγκ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μέθοδος Παρακολούθησης: αποκλειστικά μέσω Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης: Ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πρόσβαση σε πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό (βίντεομαθήματα, παρουσιάσεις, σημειώσεις κλπ.) και μελετά μόνος του σε δικό του χρόνο με ελεύθερο ωράριο καθώς δεν χρειάζεται να παρακολουθήσει ζωντανά μαθήματα-τηλεδιασκέψεις.

Διάρκεια: έως 3 μήνες. Ο καταρτιζόμενος αποκτά πρόσβαση στην πλατφόρμα για το παραπάνω διάστημα, μέσα στο οποίο μπορεί να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του.

Πιστοποίηση: Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης, ο καταρτιζόμενος συμμετέχει σε εξετάσεις για αναγνωρισμένη πιστοποίηση. Οι εξετάσεις υλοποιούνται εξ’ αποστάσεως με τηλεεπιτήρηση από το φορέα πιστοποίησης, είναι ατομικές και προγραμματίζονται σε ημέρα και ώρα που εξυπηρετεί τον καταρτιζόμενο. Οι εξετάσεις αποτελούνται από ένα τεστ ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, στις οποίες ο καταρτιζόμενος θα πρέπει να απαντήσει σωστά σε ποσοστό 70% και άνω για να πετύχει. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο καταρτιζόμενος δικαιούται μία επανεξέταση δωρεάν.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος και την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης χορηγούνται:

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης επιμορφωτικού προγράμματος 400 ωρών στο αντικείμενο: Marketing and Communications – Μάρκετινγκ & Επικοινωνίες.
 • Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση με τίτλο: «International Diploma in Marketing and Communications».
 • Συνοδευτικό έντυπο Europass με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος, του τρόπου υλοποίησής του και τις ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες ECVET.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

 • 2.1 Διαδικασία λήψης απόφασης
 • 2.2 Το Μείγμα Μάρκετινγκ
 • 2.3 Το Μοντέλο SIVA
 • 2.4 Η διαδικασία ανταλλαγής
 • 2.5 Ο κύκλος ζωής του προϊόντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

 • 3.1 Προσανατολισμός πωλήσεων
 • 3.2 Μάρκετινγκ και διαχείριση σχέσεων
 • 3.3 Η επιρροή του Μάρκετινγκ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 • 4.1 Το δυναμικό περιβάλλον
 • 4.2 Μάρκετινγκ μεταξύ των επιχειρήσεων
 • 4.3 Κοινωνικό Μάρκετινγκ και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

 • 5.1 Δημιουργία στρατηγικής
 • 5.2 Προσθήκη προστιθέμενης αξίας
 • 5.3 Branding
 • 5.4 Παγκόσμια στρατηγική

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

 • 6.1 Τοποθέτηση και χαρτογράφηση
 • 6.2 Μοντέλο Ansoff
 • 6.2 Μοντέλο BCG
 • 6.3 Η προσέγγιση GE

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ανδριάνα Παπά

Ανδριάνα Παπά

Η Ανδριάνα Παπά είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Ανάπτυξης της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδευτής ενηλίκων κατά ΕΟΠΠΕΠ και ανηλίκων κατά ΑΣΠΑΙΤΕ του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ως οικονομολόγος σε θέματα που αφορούν την οργάνωση και την οικονομική διαχείριση μιας επιχείρησης. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης παραδίδοντας πιστοποιημένα σεμινάρια ενήλικων Λογιστικής, Μάρκετινγκ και Χρηματοοικονομικής.ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ