ASSISTANT MANAGER CERTIFICATE

πιστοποιηση στελεχουσ γραμματειακησ υποστηριξησ

Αποκτήστε με ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ και ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ το "Assistant Manager Certificate", μία αναγνωρισμένη πιστοποίηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο της Γραμματειακής Υποστήριξης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διάρκεια Προγράμματος

έως 3 μήνες
Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ολοκληρώσει το Πρόγραμμα στο χρονικό διάστημα που επιθυμεί (1 έως 3 μήνες).

Μέθοδος Παρακολούθησης

Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση
Ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πρόσβαση σε πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο, παρουσιάσεις, σημειώσεις) και μελετά μόνος του σε δικό του χρόνο, με δικό του ρυθμό και χωρίς συγκεκριμένο ωράριο.

Οδηγός Προγράμματος

Δείτε τον οδηγό σπουδών εδώ

Δίδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Πιστοποίηση

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (190€)

Αναγνώριση

ΝΑΙ
μέσω Μονάδων ECVET

Μοριοδότηση

ΜΕΓΙΣΤΗ
σύμφωνα με την εκάστοτε προκήρυξη

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα από τον Οδηγό Σπουδών

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

30 Μαΐου 2024
30 Μαΐου 2024

10 Ιουνίου 2024
10 Ιουνίου 2024

20 Ιουνίου 2024
20 Ιουνίου 2024

Για το επόμενο πρόγραμμα απομένουν:

Μέρες
Ώρες
Λεπτά
Δευτερόλεπτα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Πρόγραμμα “Assistant Manager Certificate” είναι ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης & Πιστοποίησης για την απόκτηση/αναβάθμιση των απαραίτητων επιχειρησιακών δεξιοτήτων των Στελεχών Γραμματειακής Υποστήριξης που επιφορτίζονται τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη μιας επιχείρησης, φορέα ή οργανισμού.

Στόχος του προγράμματος “Assistant Manager Certificate” είναι η αποτελεσματική προετοιμασία του καταρτιζόμενου για το σύγχρονο περιβάλλον γραφείου κάθε οργανισμού (ιδιωτικού ή δημοσίου), μαζί με τα επιμέρους και κλασικά θέματα της επικοινωνίας, παρουσιάσεων, σύνταξης επιστολών και αναφορών, διεκπεραίωσης τηλεφωνημάτων, διαχείριση εγγράφων, όπως αρχειοθέτηση και μεταβίβαση, κλπ.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • νεοεισερχόμενους στον γραμματειακό κλάδο,
 • σε υφιστάμενα γραμματειακά και διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών ή άλλων φορέων,
 • σε στελέχη αποθήκης και λογιστηρίου
 • σε ανέργους, φοιτητές ή αποφοίτους ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ και Λυκείων οι οποίοι ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στο κλάδο της Διοικητικής – Γραμματειακής Υποστήριξης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

♣ Μέθοδος Παρακολούθησης: αποκλειστικά μέσω Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης: Ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πρόσβαση σε πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό (βίντεομαθήματα, παρουσιάσεις, σημειώσεις κλπ.) και μελετά μόνος του σε δικό του χρόνο με ελεύθερο ωράριο καθώς δεν χρειάζεται να παρακολουθήσει ζωντανά μαθήματα-τηλεδιασκέψεις.

♣ Διάρκεια: έως 3 μήνες. Ο καταρτιζόμενος αποκτά πρόσβαση στην πλατφόρμα για το παραπάνω διάστημα, μέσα στο οποίο μπορεί να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του.

♣ Πιστοποίηση: Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης, ο καταρτιζόμενος συμμετέχει σε εξετάσεις για αναγνωρισμένη πιστοποίηση. Οι εξετάσεις υλοποιούνται εξ’ αποστάσεως με τηλεεπιτήρηση από το φορέα πιστοποίησης, είναι ατομικές και προγραμματίζονται σε ημέρα και ώρα που εξυπηρετεί τον καταρτιζόμενο. Οι εξετάσεις αποτελούνται από ένα τεστ ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, στις οποίες ο καταρτιζόμενος θα πρέπει να απαντήσει σωστά σε ποσοστό 70% και άνω για να πετύχει. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο καταρτιζόμενος δικαιούται μία επανεξέταση δωρεάν.

♣ Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος και την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης χορηγούνται:

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης επιμορφωτικού προγράμματος 400 ωρών στο αντικείμενο: Assistant Manager.
 • Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση με τίτλο: «Assistant Manager Certificate».
 • Συνοδευτικό έντυπο Europass με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος, του τρόπου υλοποίησής του και τις ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες ECVET.

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ενότητα 1:  Καριέρα Assistant Manager

1.1  Ρόλος & Καθήκοντα Θέσεως Εργασίας

 • Περίγραμμα Θέσης Εργασίας
 • Λειτουργίες και Καθήκοντα Γραμματείας – Διοίκησης
 • Ανάλυση Συνθηκών & Σχεδιασμός
 • Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης
 • Ανάθεση Καθηκόντων

1.2  Προώθηση Καριέρας

 • Έρευνα Εντοπισμού Εργασίας
 • Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος
 • Συλλογή Πληροφοριών
 • Προετοιμασία για Συνέντευξη

Ενότητα 2:  Εταιρική Δομή & Περιβάλλον

 2.1 Οργανωτική Δομή & Αρχές Λειτουργίας

 • Σύγχρονα Σχήματα Εταιρικής Οργάνωσης
 • Εταιρικές Εργασιακές Σχέσεις
 • Επιχειρηματική Ηθική, Δεοντολογία & Εθιμοτυπία

2.2 Εταιρική Δομή & Περιβάλλον

 • Εταιρική Αποστολή & Προβολή Εικόνας
 • Στρατηγική και Συναφείς Λειτουργίες
 • Επίτευξη Εταιρικών Στόχων

Ενότητα 3:  Θέματα Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων

 3.1  Έννοιες Διοίκησης – Management

 • Έννοια & Είδη Ηγεσίας
 • Διαχείριση Ομάδων (αύξηση συνεισφοράς)
 • Διαπραγματεύσεις – “Γεφύρωμα Διαφορών”
 • Διαχείριση Ποιότητας (Αρχές)

3.2  Διαχείριση Έργων (Project Management)

 • Τι ορίζουμε ως Διαχείριση Έργου (Έννοιες, Παράγοντες)
 • Κύκλος Ζωής Έργου (Τμηματοποίηση)
 • Εργαλεία Προγραμματισμού, Κίνδυνοι Έργου

Ενότητα 4:  Γραφείο & Τεχνολογία

4.1.  Αποδοτικότητα Εργασιών

 • Προμήθειες Αναλώσιμων & Εξοπλισμός Γραφείου
 • Διαχείριση Δεδομένων
 • Χρήση Ειδικών Εφαρμογών

4.2.  Χρήση Λογισμικού Microsoft Office

 • Συμβουλές χρήσης λογισμικού Word
 • Συμβουλές χρήσης λογισμικού Excel
 • Συμβουλές χρήσης λογισμικού PowerPoint (αναφορές, παρουσιάσεις)
 • Ηλεκτρονική Επικοινωνία & Διαδίκτυο

Ενότητα 5:  Διαχείριση Καθημερινότητας

5.1  Διαχείριση Εγγραφής Επικοινωνίας

 • Σύνταξη & Χειρισμός Εμπορικής Αλληλογραφίας, Σημειώματα – Μηνύματα
 • Σύνταξη Αναφορών
 • Αρχειοθέτηση Εγγράφων Επιχείρησης
 • Στοιχεία Λογιστικής & Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

5.2.  Αποδοτικότητα Εργασιών Γραμματείας

 • Διαχείριση Εργασιακού Χρόνου & Επίλυση Προβλημάτων
 • Καθορισμός Προθεσμιών Διεκπεραίωσης
 • Δείκτες Παρακολούθησης Αποδοτικότητας Γραφείου

Ενότητα 6:  Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία

6.1  Ορισμός, Έννοιες Δημοσίων Σχέσεων

 • Τι είναι και τι δεν είναι Δημόσιες Σχέσεις
 • Στοιχεία αναβάθμισης Εταιρικής Εικόνας
 • Σχέσεις με Πελάτες, Προμηθευτές, Media, Σωματεία, κλπ

6.2  Ανάπτυξη Εταιρικών Σχέσεων

 • Υλοποίηση Εκδηλώσεων
 • Επαγγελματικές Συναντήσεις
 • Επαγγελματικά Ταξίδια

Ενότητα 7:  Επικοινωνία σε Περιβάλλον Γραφείου

7.1  Αρχές Λεκτικής & Μη Λεκτικής Επικοινωνίας

 • Κατανόηση Επικοινωνίας και Σημασία Ανατροφοδότησης
 • Ανάπτυξη Ικανότητας Επηρεασμού Επικοινωνίας – Τεχνικές
 • Γλώσσα σώματος & Προφορική Επικοινωνία (ομοιότητες & διαφορές) Τηλεφωνική, Φωνητική, Τεχνικές Υποδοχής, Προσωπικές Συναντήσεις

7.2  Συνεργασία με Προϊσταμένους

 • Δημιουργία Κλίματος Συνεργασίας
 • Συμβολή στη Βελτίωση Προγραμματισμού Προϊσταμένου
 • Διαχείριση διαφωνιών με τον Προϊστάμενο

Ενότητα 8: Διευθέτηση Δύσκολων Καταστάσεων

8.1 Διαχείριση Συγκρούσεων

 • Ορισμός και Διαφοροποίηση Προβλημάτων
 • Αξιολόγηση Λύσεων κι Εφαρμογή Τεχνικών Δημιουργικής Σκέψης
 • Ανάπτυξη Κριτηρίων Επιλογών & Αξιολόγηση Εναλλακτικών Επιλογών

8.2 Χειρισμός Δύσκολων Ανθρώπων

 • Από τη Σύγκρουση στη Συνεργασία
 • Διαφορετικότητα, Υποθέσεις και Στερεότυπα
 • Χειρισμός «δύσκολων» ατόμων & Αδιεξόδων

Ενότητα 9: Προσωπική Ανάπτυξη

9.1 Διαχείριση Συναισθημάτων

 • Διαχείριση Άγχους (δημιουργικό & καταστροφικό)
 • Διαπροσωπικές Σχέσεις (φόβος, επιθετικότητα, αποδοχή, απόρριψη)
 • Συναισθηματική Νοημοσύνη

9.2 Προβολή Προσωπικής Εικόνας

 • Ενίσχυση Προσωπικής σας Εικόνας
 • Αυτοπεποίθηση στον Εργασιακό Χώρο
 • Θέσπιση Προσωπικών Στόχων

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Picture of Ευάγγελος Γιομπλιάκης

Ευάγγελος Γιομπλιάκης

Ο Ευάγγελος Γιομπλιάκης, Μ.Β.Α(U.S.A), δραστηριοποιείται σ΄ όλη την Ελλάδα ως Εκπαιδευτής, Ομιλητής & Συγγραφέας σε θέματα Πωλήσεων, Εξυπηρέτησης Πελατών, Marketing, καθώς και εξειδικευμένα θέματα Διαχείρισης Επικοινωνίας Ανείσπρακτων Οφειλών. Εχει πιστοποιηθεί από φορείς όπως ΕΚΕΠΙΣ, ΕΚΔΔ, ΙΔΕΚΕ και ΕΟΜΜΕΧ, καθώς επίσης διαθέτει 18χρονη Διδακτική & Συμβουλευτική εμπειρία, σε φορείς όπως ΚΑΕΛΕ, Εμπορικούς Συλλόγους, KEK, ΙΔΕΚΕ (ΗΣΙΟΔΟΣ), Υπουργείο Παιδείας (ΕΡΜΕΙΟΝ, ΤΕΙ), Εθν. Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και εταιρείες Ιδιωτικού Τομέα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.

Πρόγραμμα Κατάρτισης

"*" indicates required fields

*

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιατί να μας επιλέξετε.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Ναουμίδου” αποτελεί ένα boutique εκπαιδευτικό κέντρο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 100 πιο σύγχρονα και καινοτόμα εκπαιδευτήρια της Ελλάδας.