ASSISTANT MANAGER CERTIFICATE

πιστοποιηση στελεχουσ γραμματειακησ υποστηριξησ

Το Assistant Manager Certificate είναι πιστοποιητικό διασφάλισης των απαραίτητων επιχειρησιακών δεξιοτήτων των στελεχών που επιφορτίζονται τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη μιας επιχείρησης, βιομηχανίας, φορέα ή οργανισμού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διάρκεια Προγράμματος

3 μήνες
(400 ώρες)

Μέθοδος Παρακολούθησης

Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση
Ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πρόσβαση σε πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο, παρουσιάσεις, σημειώσεις) και μελετά μόνος του σε δικό του χρόνο.

Οδηγός Προγράμματος

Δείτε τον οδηγό σπουδών εδώ

Δίδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Πιστοποίηση

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (190€)

Αναγνώριση

ΝΑΙ
μέσω Μονάδων ECVET

Μοριοδότηση

ΜΕΓΙΣΤΗ
σύμφωνα με την εκάστοτε προκήρυξη

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

10 Μαρτίου 2021
10 Μαρτίου 2021

20 Μαρτίου 2021
20 Μαρτίου 2021

Για το επόμενο πρόγραμμα απομένουν:

Μέρες
Ώρες
Λεπτά
Δευτερόλεπτα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κομβικός ο ρόλος του Στελέχους Γραμματειακής Υποστήριξης στο επιχειρησιακό περιβάλλον ιδιωτικό ή δημόσιο. Συμβάλλει στη δημιουργία ενός εργασιακού κλίματος υψηλών προδιαγραφών, ξεκινώντας από την ευταξία και πειθαρχία του χώρου, καλλιεργώντας συνειδητά φιλικές σχέσεις, ενώ παράλληλα διευκολύνει τη διεκπεραίωση των ανατιθέμενων εργασιών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νεοεισερχόμενους στον γραμματειακό κλάδο, σε υφιστάμενα γραμματειακά και διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών ή άλλων φορέων, σε στελέχη αποθήκης και λογιστηρίου αλλά ακόμη και σε ανέργους, φοιτητές ή αποφοίτους ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ και Λυκείων οι οποίοι ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στο κλάδο της Διοικητικής – Γραμματειακής Υποστήριξης.

Σκοπός του προγράμματος Assistant Manager Certificate είναι η αποτελεσματική προετοιμασία του συμμετέχοντα στο σύγχρονο περιβάλλον γραφείου κάθε οργανισμού, ιδιωτικού ή δημόσιου, διαχειριζόμενο καινοφανή τεχνολογία διαχείρισης πληροφοριών, μαζί με τα επιμέρους και κλασικά θέματα της επικοινωνίας, παρουσιάσεων, σύνταξης επιστολών και αναφορών, διεκπεραίωσης τηλεφωνημάτων, διαχείριση εγγράφων, όπως αρχειοθέτηση και μεταβίβαση, κλπ.

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης έχει τρίμηνη διάρκεια και οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται εξ ολοκλήρου online.

 Πιστοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση του τμήματος ακολουθεί η υποχρεωτική συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις για την λήψη πιστοποιητικού «Assistant Manager Certificate» μέσω της εξεταστική μεθόδου examinyπου υποστηρίζεται από τον φορέα πιστοποίησης Vellum Global Educational Services.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ

Ενότητα 1:  Καριέρα Assistant Manager

1.1  Ρόλος & Καθήκοντα Θέσεως Εργασίας

 • Περίγραμμα Θέσης Εργασίας
 • Λειτουργίες και Καθήκοντα Γραμματείας – Διοίκησης
 • Ανάλυση Συνθηκών & Σχεδιασμός
 • Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης
 • Ανάθεση Καθηκόντων

1.2  Προώθηση Καριέρας

 • Έρευνα Εντοπισμού Εργασίας
 • Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος
 • Συλλογή Πληροφοριών
 • Προετοιμασία για Συνέντευξη

Ανακεφαλαίωση Ενότητας

 

Ενότητα 2:  Εταιρική Δομή & Περιβάλλον

 2.1 Οργανωτική Δομή & Αρχές Λειτουργίας

 • Σύγχρονα Σχήματα Εταιρικής Οργάνωσης
 • Εταιρικές Εργασιακές Σχέσεις
 • Επιχειρηματική Ηθική, Δεοντολογία & Εθιμοτυπία

2.2 Εταιρική Δομή & Περιβάλλον

 • Εταιρική Αποστολή & Προβολή Εικόνας
 • Στρατηγική και Συναφείς Λειτουργίες
 • Επίτευξη Εταιρικών Στόχων

Ανακεφαλαίωση Ενότητας

 

Ενότητα 3:  Θέματα Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων

 3.1  Έννοιες Διοίκησης – Management

 • Έννοια & Είδη Ηγεσίας
 • Διαχείριση Ομάδων (αύξηση συνεισφοράς)
 • Διαπραγματεύσεις – “Γεφύρωμα Διαφορών”
 • Διαχείριση Ποιότητας (Αρχές)

3.2  Διαχείριση Έργων (Project Management)

 • Τι ορίζουμε ως Διαχείριση Έργου (Έννοιες, Παράγοντες)
 • Κύκλος Ζωής Έργου (Τμηματοποίηση)
 • Εργαλεία Προγραμματισμού, Κίνδυνοι Έργου

Ανακεφαλαίωση Ενότητας

 

1ο Test  Αυτοαξιολόγησης

 

Β΄ ΚΥΚΛΟΣ

Ενότητα 4:  Γραφείο & Τεχνολογία

4.1.  Αποδοτικότητα Εργασιών

 • Προμήθειες Αναλώσιμων & Εξοπλισμός Γραφείου
 • Διαχείριση Δεδομένων
 • Χρήση Ειδικών Εφαρμογών

4.2.  Χρήση Λογισμικού Microsoft Office

 • Συμβουλές χρήσης λογισμικού Word
 • Συμβουλές χρήσης λογισμικού Excel
 • Συμβουλές χρήσης λογισμικού PowerPoint (αναφορές, παρουσιάσεις)
 • Ηλεκτρονική Επικοινωνία & Διαδίκτυο

Ανακεφαλαίωση Ενότητας

 

Ενότητα 5:  Διαχείριση Καθημερινότητας

5.1  Διαχείριση Εγγραφής Επικοινωνίας

 • Σύνταξη & Χειρισμός Εμπορικής Αλληλογραφίας, Σημειώματα – Μηνύματα
 • Σύνταξη Αναφορών
 • Αρχειοθέτηση Εγγράφων Επιχείρησης
 • Στοιχεία Λογιστικής & Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

5.2.  Αποδοτικότητα Εργασιών Γραμματείας

 • Διαχείριση Εργασιακού Χρόνου & Επίλυση Προβλημάτων
 • Καθορισμός Προθεσμιών Διεκπεραίωσης
 • Δείκτες Παρακολούθησης Αποδοτικότητας Γραφείου

Ανακεφαλαίωση Ενότητας

 

Ενότητα 6:  Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία

6.1  Ορισμός, Έννοιες Δημοσίων Σχέσεων

 • Τι είναι και τι δεν είναι Δημόσιες Σχέσεις
 • Στοιχεία αναβάθμισης Εταιρικής Εικόνας
 • Σχέσεις με Πελάτες, Προμηθευτές, Media, Σωματεία, κλπ

6.2  Ανάπτυξη Εταιρικών Σχέσεων

 • Υλοποίηση Εκδηλώσεων
 • Επαγγελματικές Συναντήσεις
 • Επαγγελματικά Ταξίδια

Ανακεφαλαίωση Ενότητας

 

2ο Test Αυτοαξιολόγησης

 

Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ

Ενότητα 7:  Επικοινωνία σε Περιβάλλον Γραφείου

7.1  Αρχές Λεκτικής & Μη Λεκτικής Επικοινωνίας

 • Κατανόηση Επικοινωνίας και Σημασία Ανατροφοδότησης
 • Ανάπτυξη Ικανότητας Επηρεασμού Επικοινωνίας – Τεχνικές
 • Γλώσσα σώματος & Προφορική Επικοινωνία (ομοιότητες & διαφορές) Τηλεφωνική, Φωνητική, Τεχνικές Υποδοχής, Προσωπικές Συναντήσεις

7.2  Συνεργασία με Προϊσταμένους

 • Δημιουργία Κλίματος Συνεργασίας
 • Συμβολή στη Βελτίωση Προγραμματισμού Προϊσταμένου
 • Διαχείριση διαφωνιών με τον Προϊστάμενο

Ανακεφαλαίωση Ενότητας

 

Ενότητα 8: Διευθέτηση Δύσκολων Καταστάσεων

8.1 Διαχείριση Συγκρούσεων

 • Ορισμός και Διαφοροποίηση Προβλημάτων
 • Αξιολόγηση Λύσεων κι Εφαρμογή Τεχνικών Δημιουργικής Σκέψης
 • Ανάπτυξη Κριτηρίων Επιλογών & Αξιολόγηση Εναλλακτικών Επιλογών

8.2 Χειρισμός Δύσκολων Ανθρώπων

 • Από τη Σύγκρουση στη Συνεργασία
 • Διαφορετικότητα, Υποθέσεις και Στερεότυπα
 • Χειρισμός «δύσκολων» ατόμων & Αδιεξόδων

Ανακεφαλαίωση Ενότητας

 

Ενότητα 9: Προσωπική Ανάπτυξη

9.1 Διαχείριση Συναισθημάτων

 • Διαχείριση Άγχους (δημιουργικό & καταστροφικό)
 • Διαπροσωπικές Σχέσεις (φόβος, επιθετικότητα, αποδοχή, απόρριψη)
 • Συναισθηματική Νοημοσύνη

9.2 Προβολή Προσωπικής Εικόνας

 • Ενίσχυση Προσωπικής σας Εικόνας
 • Αυτοπεποίθηση στον Εργασιακό Χώρο
 • Θέσπιση Προσωπικών Στόχων

 

3ο Test Αυτοαξιολόγησης

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ευάγγελος Γιομπλιάκης

Ευάγγελος Γιομπλιάκης

Ο Ευάγγελος Γιομπλιάκης, Μ.Β.Α(U.S.A), δραστηριοποιείται σ΄ όλη την Ελλάδα ως Εκπαιδευτής, Ομιλητής & Συγγραφέας σε θέματα Πωλήσεων, Εξυπηρέτησης Πελατών, Marketing, καθώς και εξειδικευμένα θέματα Διαχείρισης Επικοινωνίας Ανείσπρακτων Οφειλών. Εχει πιστοποιηθεί από φορείς όπως ΕΚΕΠΙΣ, ΕΚΔΔ, ΙΔΕΚΕ και ΕΟΜΜΕΧ, καθώς επίσης διαθέτει 18χρονη Διδακτική & Συμβουλευτική εμπειρία, σε φορείς όπως ΚΑΕΛΕ, Εμπορικούς Συλλόγους, KEK, ΙΔΕΚΕ (ΗΣΙΟΔΟΣ), Υπουργείο Παιδείας (ΕΡΜΕΙΟΝ, ΤΕΙ), Εθν. Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και εταιρείες Ιδιωτικού Τομέα.