ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αποκτήστε με ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ αναγνωρισμένη Μοριοδοτούμενη Βεβαίωση Παρακολούθησης στην "Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση".

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διάρκεια Προγράμματος

έως 3 μήνες
Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ολοκληρώσει το Πρόγραμμα στο χρονικό διάστημα που επιθυμεί (1 έως 3 μήνες).

Μέθοδος Παρακολούθησης

Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση
Ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πρόσβαση σε πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο, παρουσιάσεις, σημειώσεις) και μελετά μόνος του σε δικό του χρόνο, με δικό του ρυθμό και χωρίς συγκεκριμένο ωράριο.

Οδηγός Προγράμματος

Δείτε τον οδηγό σπουδών εδώ

Δίδακτρα

190€

Μοριοδότηση

ΜΕΓΙΣΤΗ
σύμφωνα με την εκάστοτε προκήρυξη

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα από τον Οδηγό Σπουδών

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

20 Ιουνίου 2024
20 Ιουνίου 2024

28 Ιουνίου 2024
28 Ιουνίου 2024

10 Ιουλίου 2024
10 Ιουλίου 2024

Για το επόμενο πρόγραμμα απομένουν:

Μέρες
Ώρες
Λεπτά
Δευτερόλεπτα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Πρόγραμμα “Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση” απευθύνεται σε όλους τους πτυχιούχους που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στον τομέα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και να εφαρμόσουν το e-learning στη διδασκαλία τους.

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η επιμόρφωση των συμμετεχόντων στον εννοιολογικό προσδιορισμό και τα χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της, στους τρόπους επικοινωνίας και τις διδακτικές μεθόδους των συμμετεχόντων, την αλληλεπίδραση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξ αποστάσεως.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

♣ Μέθοδος Παρακολούθησης: αποκλειστικά μέσω Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης: Ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πρόσβαση σε πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό (βίντεομαθήματα, παρουσιάσεις, σημειώσεις κλπ.) και μελετά μόνος του σε δικό του χρόνο με ελεύθερο ωράριο καθώς δεν χρειάζεται να παρακολουθήσει ζωντανά μαθήματα-τηλεδιασκέψεις.

♣ Διάρκεια: έως 3 μήνες. Ο καταρτιζόμενος αποκτά πρόσβαση στην πλατφόρμα για το παραπάνω διάστημα, μέσα στο οποίο μπορεί να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του.

♣ Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος και την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης χορηγούνται:

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης επιμορφωτικού προγράμματος 400 ωρών στο αντικείμενο: Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση.
 • Συνοδευτικό έντυπο Europass με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος, του τρόπου υλοποίησής του και τις ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες ECVET.

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ενότητα 1: Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 • 1.1. Ορίζοντας την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 • 1.2. Βασικά χαρακτηριστικά
 • 1.3. Οι κυριότερες αρχές
 • 1.3. Διαφοροποίηση παραδοσιακής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Ενότητα 2: Η ιστορία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

 • 2.1. Η εξέλιξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • 2.1.1. Εκπαίδευση δια αλληλογραφίας
 • 2.1.2. Επικοινωνία με ηλεκτρονικά μέσα
 • 2.1.3. Πανεπιστήμια εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

 Ενότητα 3: Θεωρητική Προσέγγιση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

 • 3.1. Η «ανοικτή» μάθηση
 • 3.2. Οι αρχές της ανοικτής μάθησης
 • 3.3. Η προώθηση της ανοικτής μάθησης
 • 3.4. Η έννοια της «ανοικτής εκπαίδευσης»
 • 3.5. Οι κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Ενότητα 4: Εκπαιδευτικός σχεδιασμός και περιβάλλοντα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

 • 4.1. Η μεθοδολογία
 • 4.2. Το εκπαιδευτικό υλικό
 • 4.3. Οι διδακτικές μέθοδοι
 • 4.4. Η επικοινωνία
 • 4.4. Η υποστήριξη του εκπαιδευόμενου
 • 4.5. Η αξιολόγηση

Ενότητα 5: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας

 • 5.1. Πεδίο εφαρμογής των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στην εξ αποστάσεως
 • 5.2. Χαρακτηριστικά των διαδικτυακών υπηρεσιών
 • 5.3. Τα εργαλεία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 • 5.3 Συστήματα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
 • 5.4 Περιβάλλοντα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Ενότητα 6: Νέες τάσεις και προοπτικές στην εκπαίδευση μέσω διαδικτύου

 • 6.1. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ευρώπη
 • 6.2. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελλάδα
 • 6.3. Φορείς παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • 6.4. Παιδαγωγική αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Picture of Βασιλική Κελεμουρίδου

Βασιλική Κελεμουρίδου

Η Βασιλική Κελεμουρίδου είναι πτυχιούχος της Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με ειδίκευση στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση. Έχει λάβει μεταπτυχιακή επαγγελματική εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, ενώ συνεχίζει τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση επιπέδου Master στις Επιστήμες της Αγωγής.

Στο παρελθόν έχει συνεργαστεί στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ), στην Εταιρία Ψυχοκοινωνικών Μελετών, σε Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, ενώ παράλληλα έχει εργαστεί για αρκετά χρόνια ως αυτοαπασχολούμενη στην παροχή συμβουλών στρατηγικών διαχείρισης. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων (ΕΟΠΠΕΠ) και ενταγμένη στο μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΜΕΣΙΝΕ).

Η επιμόρφωσή της εντοπίζεται στο πεδίο της Συλλογικής Δράσης και ζητημάτων διαφορετικότητας, στην απόκτηση και εφαρμογή των μεταγνωστικών ικανοτήτων, καθώς και στον πολύπλευρο τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, συμβουλευτική σταδιοδρομίας, συμβουλευτική ευπαθών κοινωνικών ομάδων, αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων και εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων.

Έχει ασχοληθεί με έρευνες πάνω σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, την αναπτυξιακή και εκπαιδευτική ψυχολογία, όπως επίσης και τη συμβουλευτική εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες, με διάφορες δημοσιεύσεις. Έχει λάβει μέρος σε πανελλήνια επιστημονικά συνέδρια στην εκπαίδευση ενηλίκων και έχει συμμετάσχει σε ενημερωτικές ημερίδες του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού αναφορικά με στρατηγικές ευαισθητοποίησης για τη Δια βίου Μάθηση στην Ελλάδα.

Είναι μέλος του Πανελληνίου συλλόγου συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, του Σωματείου εκπαιδευτών ενηλίκων και της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, ΕΛΕΣΥΠ (Hellenic Society of Councelling and Guidance). Αυτό το διάστημα εργάζεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Employment enhancement and social services integration in Athens Municipality (ESTI@) (Ενίσχυση της απασχόλησης και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο της Αθήνας (ESTI@) ως επαγγελματίας σύμβουλος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.

Πρόγραμμα Κατάρτισης

"*" indicates required fields

*

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιατί να μας επιλέξετε.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Ναουμίδου” αποτελεί ένα boutique εκπαιδευτικό κέντρο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 100 πιο σύγχρονα και καινοτόμα εκπαιδευτήρια της Ελλάδας.