ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ & MENTORING

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Αποκτήστε με ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ και ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ αναγνωρισμένη Μοριοδοτούμενη Πιστοποίηση στην "Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Mentoring".

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διάρκεια Προγράμματος

έως 3 μήνες
Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ολοκληρώσει το Πρόγραμμα στο χρονικό διάστημα που επιθυμεί (1 έως 3 μήνες).

Μέθοδος Παρακολούθησης

Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση
Ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πρόσβαση σε πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο, παρουσιάσεις, σημειώσεις) και μελετά μόνος του σε δικό του χρόνο, με δικό του ρυθμό και χωρίς συγκεκριμένο ωράριο.

Οδηγός Προγράμματος

Δείτε τον οδηγό σπουδών εδώ

Δίδακτρα

190€

Πιστοποίηση

ΔΩΡΕΑΝ

Αναγνώριση

ΝΑΙ
μέσω Μονάδων ECVET

Μοριοδότηση

ΜΕΓΙΣΤΗ
σύμφωνα με την εκάστοτε προκήρυξη

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα από τον Οδηγό Σπουδών

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

19 Απριλίου 2024
19 Απριλίου 2024

30 Απριλίου 2024
30 Απριλίου 2024

10 Μαΐου 2024
10 Μαΐου 2024

Για το επόμενο πρόγραμμα απομένουν:

Μέρες
Ώρες
Λεπτά
Δευτερόλεπτα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Πρόγραμμα «Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Mentoring» παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για τα χαρακτηριστικά και τα ανομολόγητα οφέλη της Συμβουλευτικής, του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και του Mentoring, αναλύει τις θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, την τεχνική της συμβουλευτικής συνέντευξης, τον τομέα της επαγγελματικής Συμβουλευτικής, αλλά και τους τρόπους επαγγελματικής ανάπτυξης ειδικών ομάδων (π.χ., Άτομα με ειδικές ανάγκες, αποφυλακισμένοι). Κάνει αναφορά στη διαδικασία λήψης επαγγελματικών αποφάσεων και στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών για λόγους παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η Συμβουλευτική, υπό την ευρεία έννοια, έχει ως σκοπό την παροχή βοήθειας, υποστήριξης, ενδυνάμωσης και πληροφόρησης σε άτομα, ομάδες, οργανισμούς και επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζουν προβλήματα, διλήμματα και δυσκολίες στη λήψη ορθών, σταθμισμένων και ώριμων αποφάσεων. Ως επιστημονικός κλάδος, αξιοποιεί ένα μεγάλο εύρος σύγχρονων θεωρητικών, ερευνητικών και βιβλιογραφικών δεδομένων, που προέρχονται κυρίως από το χώρο της Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Ανθρωπολογίας, της Ψυχομετρίας, της Παιδαγωγικής και των Οικονομικών Επιστημών. Σκοπός των συμβουλευτικών παρεμβάσεων είναι η διαχείριση ατομικών και κοινωνικών κρίσεων, η επίτευξη ομαλής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ προσώπων και ομάδων, η κατανόηση της συμπεριφοράς, των κινήτρων και του εαυτού γενικότερα, η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και η ενίσχυση της παραγωγικής αλληλεπίδρασης στο κοινωνικό, εργασιακό και οικογενειακό περιβάλλον.

Η Συμβουλευτική, ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός και το Mentoring εφαρμόζεται σε ένα μεγάλο επαγγελματικό πεδίο υποστηρικτικών και προνοιακών υπηρεσιών, στην ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων, στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, σε υπηρεσίες και ιδρύματα ψυχικής υγείας, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, ενώ παράλληλα μπορεί να ασκηθεί σε επίπεδο ατομικό και σε γραφεία συμβούλων. Ως τομέας παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον με συνεχή ανέλιξη.

Στόχος του Προγράμματος «Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Mentoring» είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση σε θέματα που αφορούν τη συμβουλευτική, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και το mentoring. Επίσης, να προετοιμάσει εξειδικευμένους επιστήμονες, οι οποίοι θα βοηθούν άτομα στην επαγγελματική τους εξερεύνηση, στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων, στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές, στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, αλλά και θα τα συμβουλεύουν και καθοδηγούν σε όλα τα πλαίσια της ζωής τους.

Το σεμινάριο απευθύνεται:

 1. σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.
 2. σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Στελέχη Εκπαίδευσης.
 3. σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ως Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας στις Δομές Δια Βίου Μάθησης (Δ.ΙΕΚ, Δ.ΣΕΚ, ΕΠΑΣ, ΚΔΒΜ, Σχολές Γονέων, ΣΔΕ).
 4. σε όσους εξετάζουν δυνατότητες σταδιοδρομίας σε θέσεις που αφορούν στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας σε εφήβους, νέους και ενήλικες, όπως πτυχιούχους ψυχολογίας ή Φ.Π.Ψ. με ειδίκευση στην Ψυχολογία ή την Παιδαγωγική, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Παιδαγωγικής, Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Διοίκησης, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Οικονομικών Επιστημών, Εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευτές ενηλίκων.
 5. σε Επαγγελματίες Υγείας.
 6. σε Στελέχη Γραφείων Διασύνδεσης ή Κέντρων Υποστήριξης της Απασχόλησης.
 7. σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης.
 8. σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.
 9. σε όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται ήδη στο χώρο της Συμβουλευτικής.
 10. σε Γονείς.
 11. σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΙΕΚ, ΚΔΒΜ).

Γιατί να το παρακολουθήσω:

 1. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό των μορίων (3) σύμφωνα με την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ), ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020 – Αρ. Πρωτ.: 660/9/26236 – 07-08-2019.
 2. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) Χειμερινού Εξαμήνου 2019β & Εαρινού Εξαμήνου 2020α με Αρ. Πρωτ. 6331/380/02-08-2019, σε ειδικότητες συναφούς αντικειμένου (π.χ. κοινωνικούς λειτουργούς).
 3. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με τα μέγιστα μόρια (2) σύμφωνα με το ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 2228/14-06-2018) και με απόφαση υπ’ Αριθμ. 32158/Δ1/11297 με θέμα: «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)».
 4. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με δύο μόρια (2) σύμφωνα με το ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 1151/29-03-2018) και με απόφαση υπ’ Αριθμ. Κ1/49929 και θέμα: «Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)».
 5. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) στις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το ΦΕΚ 1961/30/06/2016 με τίτλο «Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων, των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ», σε ειδικότητες συναφούς αντικειμένου (π.χ. κοινωνικούς λειτουργούς).
 6. Το σεμινάριο παρέχει τη δυνατότητα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών (όπως ορίζει το voucher 1/2016) μέσω ατομικών συνεδριών σε Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με επιμόρφωση διακοσίων πενήντα (250) τουλάχιστον διδακτικών ωρών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό/Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και διετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία πλήρους απασχόλησης ή Πρακτική Άσκηση διάρκειας διακοσίων (200) τουλάχιστον ωρών στην παροχή σχετικών υπηρεσιών, στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα.
 7. Το σεμινάριο παρέχει πρακτικές-αξιοποιήσιμες γνώσεις σε υπάρχοντα και μελλοντικά στελέχη Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΣΥΥ) που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε παρόχους συμβουλευτικής ή σε συμπράττοντες φορείς (όπως ορίζει το voucher 1/2016), καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να εργαστεί σε έναν από τους πιο ανερχόμενους τομείς της εκπαίδευσης.
 8. Το σεμινάριο παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις στους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Υπομητρώο Στελεχών Βασικών Σ.Υ.Υ., στο Υπομητρώο Στελεχών Συμπληρωματικών Σ.Υ.Υ. και στο Υπομητρώο Εκπαιδευτών Στελεχών Σ.Υ.Υ. σύμφωνα με το ΦΕΚ με Αρ. Φύλλου 1821/23 Δεκεμβρίου 2005.
 9. Το σεμινάριο ισχυροποιεί την υποψηφιότητα των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να επιλεγούν σε θέση Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) σύμφωνα με την προκήρυξη με τίτλο «Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας» και Αρ. Πρωτ. 21869/28-09-2018.
 10. Το σεμινάριο οδηγεί σε προαιρετική πιστοποίηση, Vocational Training Program in Counseling, Career Guidance and Mentoring.
 11. Το σεμινάριο αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε επιχειρήσεις, προγράμματα voucher (για ανέργους).
 12. Το σεμινάριο αναπτύσσει οδούς καριέρας σε Σχολές Γονέων και ΚΔΒΜ Δήμων ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Σύμβουλος Καριέρας.
 13. Παράλληλα, βάσει του Π.Δ. 152/2013, η παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος, υπό προϋποθέσεις, προσμετράται στα κριτήρια επαγγελματικής ανάπτυξης των αξιολογούμενων εκπαιδευτικών.
 14. Το σεμινάριο εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ).

Η παρακολούθηση του προγράμματος αναμένεται να ωφελήσει τους συμμετέχοντες, τόσο γνωστικά όσο και επαγγελματικά. Συγκεκριμένα, όλοι όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα αναμένεται να έχουν αποκτήσει:

 • Σφαιρική και έγκυρη ενημέρωση για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες στην ελληνική κοινωνία.
 • Γνώση των θεωριών επαγγελματικής ανάπτυξης.
 • Επαρκή κατάρτιση για την πραγματοποίηση συμβουλευτικών συνεδριών σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.
 • Στρατηγικές και τεχνικές για τη διεξαγωγή Επαγγελματικής Συμβουλευτικής σε ειδικές και μη ομάδες.
 • Αυξημένα επαγγελματικά προσόντα, επικυρωμένα με βεβαίωση παρακολούθησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

♣ Μέθοδος Παρακολούθησης: αποκλειστικά μέσω Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης: Ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πρόσβαση σε πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό (βίντεομαθήματα, παρουσιάσεις, σημειώσεις κλπ.) και μελετά μόνος του σε δικό του χρόνο με ελεύθερο ωράριο καθώς δεν χρειάζεται να παρακολουθήσει ζωντανά μαθήματα-τηλεδιασκέψεις.

♣ Διάρκεια: έως 3 μήνες. Ο καταρτιζόμενος αποκτά πρόσβαση στην πλατφόρμα για το παραπάνω διάστημα, μέσα στο οποίο μπορεί να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του.

♣ Πιστοποίηση (προαιρετικά): Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης, ο καταρτιζόμενος συμμετέχει σε εξετάσεις για αναγνωρισμένη πιστοποίηση. Οι εξετάσεις υλοποιούνται εξ’ αποστάσεως με τηλεεπιτήρηση από το φορέα πιστοποίησης, είναι ατομικές και προγραμματίζονται σε ημέρα και ώρα που εξυπηρετεί τον καταρτιζόμενο. Οι εξετάσεις αποτελούνται από ένα τεστ ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, στις οποίες ο καταρτιζόμενος θα πρέπει να απαντήσει σωστά σε ποσοστό 70% και άνω για να πετύχει. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο καταρτιζόμενος δικαιούται μία επανεξέταση δωρεάν.

♣ Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος και την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης χορηγούνται:

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης επιμορφωτικού προγράμματος 400 ωρών στο αντικείμενο: Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Mentoring.
 • Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση με τίτλο: «Vocational Training Program in Counseling, Career Guidance & Mentoring – Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Mentoring».
 • Συνοδευτικό έντυπο Europass με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος, του τρόπου υλοποίησής του και τις ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες ECVET.

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ενότητα 1: Συμβουλευτική και Καθοδήγηση/Προπονητική

 • Εννοιολογικές Προσεγγίσεις Συμβουλευτικής και Καθοδήγησης/Προπονητικής
 • Συμβουλευτική Στήριξη Εκπαιδευτικού
 • Τα Δύο Είδη Κοινωνικοποίησης και τα Είδη Μάθησης που Περιλαμβάνει
 • Η έννοια του Κριτικού Φίλου (Critical Friend)
 • Τα πέντε Στάδια στη Διαδικασία της Καθοδήγησης
 • Οι Τρεις Διαστάσεις της Καθοδήγησης
 • Τα οφέλη της Συμβουλευτικής
 • Η Συμβουλευτική ως Στρατηγική Ηγετικής Ανάπτυξης
 • Οι Περιορισμοί και τα Κυριότερα Προβλήματα της Συμβουλευτικής
 • Νέο Μοντέλο Συμβουλευτικής
 • Οι Ομάδες Συνεργασίας Εκπαιδευτικών: Η Διαμόρφωσή τους και ο Ρόλος του Διευθυντή
 • Η Συμβολή των Παραγόντων της Εκπαίδευσης στην Ομαλή Ένταξη των Νέων Εκπαιδευτικών

Ενότητα 2: Σχολική Συμβουλευτική

 • Παλαιότερα Μοντέλα Παρέμβασης στα Σχολεία
 • Κοινωνικό vs Ιατρικό Μοντέλο
 • Νέα Μοντέλα Προσέγγισης του Παιδιού/Παρέμβασης (Ολιστικό, Οικοσυστημικό) (Ecosystemic)
 • Βασικές Αρχές του Νέου Ενταξιακού Σχολείου
 • Ορισμοί Σχολικής Συμβουλευτικής
 • Μοντέλα Παρέμβασης στο Πλαίσιο του Σχολείου για την Πρόληψη/Αντιμετώπιση Ψυχοκοινωνικών Δυσκολιών
 • Συμβουλευτική Παρέμβαση για Παιδιά, Γονείς, Δασκάλους
 • Βασικές Αρχές/Στόχοι της Συμβουλευτικής Παρέμβασης στα Σχολεία
 • Ομάδες Παιδιών που Κατηγοριοποιούνται ως Παιδιά με Ε.Ε.Α.
 • Συμβουλευτική Διαδικασία στο Πλαίσιο του Σχολείου για Παιδιά με Προβλήματα/ΕΕΑ
 • Χαρακτηριστικά της Στάσης και Βασικές Δεξιότητες του Σχολικού Ψυχολόγου /Συμβούλου/Εκπαιδευτικού
 • Οφέλη της Ενεργητικής Ακρόασης (ΕΑ)
 • Βασικές Υποχρεώσεις και Προτεραιότητες του Εκπαιδευτικού σε Σχέση με τους Ευάλωτους Μαθητές
 • Στόχοι Σχολικής Συμβουλευτικής και Ψυχοπαιδαγωγικής Παρέμβασης σε Σχέση με τους Μαθητές με ΕΕΑ
 • Λειτουργίες της Συμβουλευτικής Δράσης
 • Βασικά βήματα της Ολιστικής (ψυχοδυναμική/συστημική/ενταξιακή/resilient) Ψυχοπαιδαγωγικής

Ενότητα 3: Επαγγελματικός Προσανατολισμός και ο Ρόλος των Γονέων

 • Η Έννοια του Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Επαγγελματική Ανάπτυξη Ατόμων
 • Τι Πρέπει να Γνωρίζω πριν Επιλέξω Σπουδές και Επάγγελμα
 • Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού και οι Υπηρεσίες που Προσφέρουν
 • Μέσα Εκπαιδευτικής Επαγγελματικής Συμβουλευτικής
 • Αλληλεπίδραση Μαθητή/Γονέα/Σχολείου σε Θέματα που Σχετίζονται με Εκπαιδευτικές και Επαγγελματικές Επιλογές
 • Οικογένεια και Επιλογή Σταδιοδρομίας
 • Συνεργασία Συμβούλων – Γονέων
 • Τρόποι Διευκόλυνσης των Γονέων στην Ανάπτυξη Συμπεριφορών που Διευκολύνουν τη Λήψη Αποφάσεων των Παιδιών
 • Τύποι Γονέων – Τύποι Μητέρων

Ενότητα 4: Τι είναι το Mentoring

 • Οι Πρώτες Αναφορές σε Μέντορες
 • Ο Ορισμός του Mentoring
 • Τα Πλεονεκτήματα του Mentoring
 • Ποιος είναι ο Μέντορας: Ο ρόλος του και οι Αρμοδιότητές του
 • Τι δεν Πρέπει να Κάνει ο Μέντορας
 • Χαρακτηριστικά Ενός Καλού Μέντορα
 • Ο Ρόλος του Μέντορα Επιχειρηματικότητας
 • Συμβουλές και Προϋποθέσεις για την Ανάπτυξη Ποιοτικής Σχέσης Μεταξύ του Μέντορα και του Νέου Υποψηφίου
 • Οι Τέσσερις Τύποι Mentoring

Ενότητα 5: Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης

 • Κατηγοριοποίηση Θεωριών Επαγγελματικής Ανάπτυξης: Μη Ψυχολογικές, Ψυχολογικές και Γενικές
 • Μη Ψυχολογικές Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης: Τύχης, Οικονομικές και Κοινωνικές
 • Ψυχολογικές Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης: Των Χαρακτηριστικών Παραγόντων, της Αυτοαντίληψης και Θεωρία των Αναγκών
 • Οι Έξι Τύποι Προσωπικότητας κατά τον Holland: Ρεαλιστικός – Πρακτικός, Διανοητικός – Ερευνητικός τύπος, Συμβατικός Τύπος, Κοινωνικός Τύπος, Καλλιτεχνικός Τύπος, Επιχειρηματικός Τύπος
 • Ψυχοδυναμικές Θεωρίες
 • Ψυχολογικές Θεωρίες: Τυπολογική, Εξελικτικές, Μάθησης και Λήψης Απόφασης

Ενότητα 6: Συμβουλευτική Συνέντευξη

 • Ορισμός της Συνέντευξης
 • Διαφορές Μεταξύ Συνέντευξης και Συζήτησης
 • Η Συνέντευξη στην Κοινωνική Εργασία
 • Επικοινωνία στη Συνέντευξη
 • Τα Χαρακτηριστικά της Καλής Επικοινωνίας
 • Πρότυπα Επικοινωνίας
 • Τύποι Λεκτικής Επικοινωνίας
 • Η Σημασία της Μη Λεκτικής Επικοινωνίας
 • Σκοποί της Συνέντευξης
 • Η Ερευνητική και η Συμβουλευτική Συνέντευξη
 • Στάδια Παρέμβασης στη Συμβουλευτική
 • Κατανοώντας τη Συμβουλευτική Σχέση και οι 6 Βασικές Αρχές που τη Διέπουν
 • Η Τεχνική της Ενεργητικής Ακρόασης
 • Η Τεχνική της Ανατροφοδότησης και οι Κατηγορίες της
 • Στάση Σώματος του Καλού Ακροατή
 • Φραγμοί στη Διαδικασία Ακρόασης

Ενότητα 7: Επαγγελματική Συμβουλευτική

 • Ο Κόσμος της Εργασίας: Νέα Δεδομένα
 • Εννοιολογικές Προσεγγίσεις Συμβουλευτικής και Προϋποθέσεις Επιτυχίας της
 • Η Έννοια της Επαγγελματικής Ανάπτυξης
 • Εργασιακές Αξίες
 • Επαγγελματικά Ενδιαφέροντα
 • Ικανότητες, Δεξιότητες και Προσωπικά Χαρακτηριστικά
 • Λήψη Αποφάσεων
 • Η Έννοια της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής (Career Counselling)
 • Η Έννοια της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Διαδικασία Επαγγελματικής Συμβουλευτικής: Διαδικασία Προληπτική ή Θεραπευτική
 • Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού και οι Δεξιότητές τους
 • Διερευνώντας την Επαγγελματική μου Ταυτότητα – Φύλλο Εργασίας

Ενότητα 8: Επαγγελματική Ανάπτυξη Ειδικών Ομάδων

 • Δυσκολία Ορισμού της Έννοιας Αναπηρία και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
 • Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά Ατόμων με Αναπηρία
 • Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Προώθηση στην Απασχόληση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
 • Σκοπός της Ειδικής Εκπαίδευσης
 • Η Ισχύουσα Νομοθεσία
 • Αύξηση Ευκαιριών Απασχόλησης για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
 • Τι Περιλαμβάνει η Εξεύρεση Εργασίας
 • Τρόποι Εξεύρεσης Εργασίας και Βελτίωσης της Απασχολησιμότητας
 • Στήριξη στην Κοινωνική και Επαγγελματική Ένταξη των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
 • Οι Δράσεις, τα Οφέλη και τα Χαρακτηριστικά της Συμβουλευτικής Υποστήριξης
 • Τα Εργαλεία της Υποστήριξης και Προώθησης της Απασχόλησης
 • Τα Οφέλη των Δράσεων Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
 • Συμβουλευτική Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας: Το Μοντέλο της Επανόδου για Αποφυλακιζόμενα Άτομα

Ενότητα 9: Λήψη Επαγγελματικών Αποφάσεων

 • Ορισμός της Διαδικασίας Λήψης Απόφασης
 • Ατομικοί και Εξωατομικοί Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Διαδικασία Λήψης Απόφασης
 • Τα Συχνότερα Λάθη κατά τη Λήψη Αποφάσεων
 • Εκπαιδευτικές και Επαγγελματικές Αποφάσεις
 • Η Χρησιμότητα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Τα Στάδια που Περιλαμβάνει η Διαδικασία Λήψης Επαγγελματικής Απόφασης
 • Οι Τρόποι με τους οποίους τα Άτομα Λαμβάνουν Αποφάσεις: Λογικός, Διαισθητικός και Εξαρτημένος
 • Η Ισορροπημένη Απόφαση
 • Στρατηγικές Λήψης Απόφασης
 • Επαγγελματική Αναποφασιστικότητα και Παράγοντες που Επιδρούν σε αυτήν
 • Ελληνική Πραγματικότητα: Αποφασισμένοι, Πολυδυναμικοί και Αναποφάσιστοι
 • Ο Ρόλος της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής στην Επαγγελματική Αναποφασιστικότητα
 • Τρόποι Συμβολής των Γονέων στη Λήψη Επαγγελματικών Αποφάσεων

Ενότητα 10: Συμβουλευτική και Νέες Τεχνολογίες 

 • Ο Ρόλος της Τεχνολογίας στην Ψυχολογία
 • Θεραπευτική Τεχνολογία
 • Παρεμβάσεις Υποστηριζόμενες από το Διαδίκτυο: Διαδικτυακά Υποστηριζόμενες Παρεμβάσεις (web based), Διαδικτυακά Χειριζόμενο Θεραπευτικό Λογισμικό, Διαδικτυακή Συμβουλευτική ή/και Θεραπεία, Λοιπές Θεραπευτικές Δραστηριότητες
 • Η Έννοια, ο Ορισμός και τα Οφέλη της Τηλεσυμβουλευτικής
 • Τα Μειονεκτήματα και οι Προκλήσεις της Τηλεσυμβουλευτικής
 • Η Τηλεσυμβουλευτική ως Έγκυρο Θεραπευτικό Μοντέλο: Ηθικά και Δεοντολογικά Θέματα
 • Θεραπευτική Σχέση – Θεραπευτικό Συμβόλαιο
 • E-Counseling vs Τηλεσυμβουλευτική: Διεθνής και Ελληνική Πραγματικότητα
 • Συμπεράσματα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Χριστίνα Κωφίδου

Χριστίνα Κωφίδου

Καθηγήτρια Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων.

Υποψήφια Διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής.

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη «Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη» του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη «Συστηματική Φιλοσοφία» του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τελειόφοιτη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην «Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση) από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Κάτοχος Πτυχίου Κλασικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Κάτοχος Πτυχίου του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Μέντορας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας (ΕΚΠΑ).

Γνώση Αγγλικών, Γαλλικών, Ιταλικών, Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, Συστήματος γραφής και ανάγνωσης Braille.

Επαγγελματική εμπειρία σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σε Σχολές Γονέων, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε προγράμματα εκπαίδευσης αλλοδαπών, παλιννοστούντων και Ρομά, αλλά και σε διάφορα προγράμματα σε συνεργασία με πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Α.Π.Θ., Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.

Πρόγραμμα Κατάρτισης

"*" indicates required fields

*

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιατί να μας επιλέξετε.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Ναουμίδου” αποτελεί ένα boutique εκπαιδευτικό κέντρο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 100 πιο σύγχρονα και καινοτόμα εκπαιδευτήρια της Ελλάδας.