ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΟΠΠΕΠ»

ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ" ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ

Αποκτήστε με ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ αναγνωρισμένη Πιστοποίηση ως "Εκπαιδευτής Ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ".

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διάρκεια Προγράμματος

120 ώρες

Μέθοδος Παρακολούθησης

110 ώρες Ασύγχρονη τηλεκατάρτιση
10 ώρες Σύγχρονη τηλεκατάρτιση

Οδηγός Προγράμματος

Δείτε τον οδηγό σπουδών εδώ

Δίδακτρα

250€

Μοριοδότηση

ΜΕΓΙΣΤΗ
σύμφωνα με την εκάστοτε προκήρυξη

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα από τον Οδηγό Σπουδών

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

20 Ιουνίου 2024
20 Ιουνίου 2024

28 Ιουνίου 2024
28 Ιουνίου 2024

10 Ιουλίου 2024
10 Ιουλίου 2024

Για το επόμενο πρόγραμμα απομένουν:

Μέρες
Ώρες
Λεπτά
Δευτερόλεπτα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Πρόγραμμα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σεμινάριο για όσους επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως «Εκπαιδευτές Ενηλίκων» του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, www.eoppep.gr).

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος: οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν την απαιτούμενη Βεβαίωση Παρακολούθησης και αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις επίσημες εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ για Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας «Εκπαιδευτή Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ» (Ν. 4386/16, Άρθρο 67).

Μετά την επιτυχημένη συμμετοχή στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ: οι πιστοποιημένοι πλέον «Εκπαιδευτές Ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ» εντάσσονται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., και μπορούν να εργαστούν σε:

 • ΙΕΚ – Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • ΣΔΕ – Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
 • ΚΔΒΜ – Κέντρα Δια Βίου Μάθησης
 • ΚΕΚ – Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • ΣΕΚ – Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ΔΥΠΑ και ΕΣΠΑ που πραγματοποιούνται σε όλη την Ελλάδα

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε

 • Όσους δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαιδευτική εμπειρία (150 ώρες διδασκαλίας) σε ενήλικες, για την απευθείας συμμετοχή τους στις εξετάσεις εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ (Ν. 4386/16, Άρθρο 67).
 • Εκπαιδευτές ενηλίκων οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου και επιστημονικού κλάδου.
 • Εκπαιδευτές συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης (π.χ. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Σχολές Γονέων, κ.ά.).
 • Υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων όλων των γνωστικών αντικειμένων που θέλουν να επιμορφωθούν στο επιστημονικό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, προκειμένου να πιστοποιήσουν την εκπαιδευτική τους επάρκεια και να διδάσκουν το γνωστικό τους αντικείμενο σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης.
 • Πιστοποιημένους και ενταγμένους στο μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι, με την παρακολούθησή του, θα έχουν την ευκαιρία να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους στις σύγχρονες εξελίξεις και πρακτικές της εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Στελέχη δομών Δια Βίου Μάθησης (ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης κ.ά.).
 • Σε όσους θέλουν να εργαστούν – ενταχθούν σε εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων (π.χ. ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ).
 • Σε όσους θέλουν να αποκτήσουν μοριοδότηση και προβάδισμα στις προσλήψεις σε ΣΔΕ, ΔΙΕΚ και άλλες δομές.

Το πρόγραμμα καλύπτει:

 • Την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση,
 • Τα θέματα της θεωρητικής εξέτασης του ΕΟΠΠΕΠ, σύμφωνα με την τράπεζα θεμάτων προηγούμενων αξιολογήσεων,
 • Το πεδίο της μικροδιδασκαλίας, καλύπτοντας τις απαιτήσεις και για την πρακτική εξέταση του ΕΟΠΠΕΠ.

Παροχές Προγράμματος

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης.
 • Εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Προετοιμασία Υλοποίησης, Σχεδιασμός και Παρουσίαση Μικροδιδασκαλιών.
 • Δυνατότητα ένταξης στο μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.Ε.Π.
 • Μονάδες ECVET.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

♣ Μεθοδολογία Παρακολούθησης: Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με συνδυασμό Ασύγχρονης και Σύγχρονης τηλεκατάρτισης:

 • 110 ώρες Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης (Ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πρόσβαση σε πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό (βίντεομαθήματα, παρουσιάσεις, σημειώσεις κλπ.) και μελετά μόνος του σε δικό του χρόνο με ελεύθερο ωράριο)
 • 10 ώρες Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης (Ζωντανές Τηλεδιασκέψεις).

♣ Διάρκεια: 3 μήνες. Ο καταρτιζόμενος αποκτά πρόσβαση στην πλατφόρμα για το παραπάνω διάστημα, μέσα στο οποίο μπορεί να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Ενότητα 1: Ιστορική εξέλιξη – Εκπαιδευτική πολιτική.
 • Ενότητα 2: Εκπαίδευση Ενηλίκων και Θεωρίες Μάθησης.
 • Ενότητα 3: Ομάδα – Ομάδα Στόχος.
 • Ενότητα 4: Δυναμική της ομάδας – Επικοινωνία.
 • Ενότητα 5: Βασικές ικανότητες – Φύλο – Διαπολιτισμικότητα.
 • Ενότητα 6: Μεθοδολογία Σχεδιασμού – Κοινωνικό – Πολιτισμικό Πλαίσιο.
 • Ενότητα 7: Εκπαιδευτικές Μέθοδοι – Τεχνικές – Διεργασία.
 • Ενότητα 8: Εκπαιδευτικό υλικό – Εποπτικά μέσα-Χώρος.
 • Ενότητα 9: Αυτοαξιολόγηση – Συνεχής Ανάπτυξη.
 • Ενότητα 10: Μικροδιδασκαλία

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Picture of Βασιλική Κελεμουρίδου

Βασιλική Κελεμουρίδου

Η Βασιλική Κελεμουρίδου είναι πτυχιούχος της Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με ειδίκευση στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση. Έχει λάβει μεταπτυχιακή επαγγελματική εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, ενώ συνεχίζει τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση επιπέδου Master στις Επιστήμες της Αγωγής.

Στο παρελθόν έχει συνεργαστεί στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ), στην Εταιρία Ψυχοκοινωνικών Μελετών, σε Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, ενώ παράλληλα έχει εργαστεί για αρκετά χρόνια ως αυτοαπασχολούμενη στην παροχή συμβουλών στρατηγικών διαχείρισης. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων (ΕΟΠΠΕΠ) και ενταγμένη στο μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΜΕΣΙΝΕ).

Η επιμόρφωσή της εντοπίζεται στο πεδίο της Συλλογικής Δράσης και ζητημάτων διαφορετικότητας, στην απόκτηση και εφαρμογή των μεταγνωστικών ικανοτήτων, καθώς και στον πολύπλευρο τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, συμβουλευτική σταδιοδρομίας, συμβουλευτική ευπαθών κοινωνικών ομάδων, αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων και εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων.

Έχει ασχοληθεί με έρευνες πάνω σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, την αναπτυξιακή και εκπαιδευτική ψυχολογία, όπως επίσης και τη συμβουλευτική εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες, με διάφορες δημοσιεύσεις. Έχει λάβει μέρος σε πανελλήνια επιστημονικά συνέδρια στην εκπαίδευση ενηλίκων και έχει συμμετάσχει σε ενημερωτικές ημερίδες του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού αναφορικά με στρατηγικές ευαισθητοποίησης για τη Δια βίου Μάθηση στην Ελλάδα.

Είναι μέλος του Πανελληνίου συλλόγου συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, του Σωματείου εκπαιδευτών ενηλίκων και της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, ΕΛΕΣΥΠ (Hellenic Society of Councelling and Guidance). Αυτό το διάστημα εργάζεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Employment enhancement and social services integration in Athens Municipality (ESTI@) (Ενίσχυση της απασχόλησης και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο της Αθήνας (ESTI@) ως επαγγελματίας σύμβουλος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.

Πρόγραμμα Κατάρτισης

"*" indicates required fields

*

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιατί να μας επιλέξετε.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Ναουμίδου” αποτελεί ένα boutique εκπαιδευτικό κέντρο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 100 πιο σύγχρονα και καινοτόμα εκπαιδευτήρια της Ελλάδας.