ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ - CERTIFIED EDUCATOR IN LEARNING DIFFICULTIES SCREENING

Αποκτήστε με ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ και ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ αναγνωρισμένη Πιστοποίηση στην "Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών".

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διάρκεια Προγράμματος

έως 3 μήνες
Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ολοκληρώσει το Πρόγραμμα στο χρονικό διάστημα που επιθυμεί (1 έως 3 μήνες).

Μέθοδος Παρακολούθησης

Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση
Ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πρόσβαση σε πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο, παρουσιάσεις, σημειώσεις) και μελετά μόνος του σε δικό του χρόνο, με δικό του ρυθμό και χωρίς συγκεκριμένο ωράριο.

Οδηγός Προγράμματος

Δείτε τον οδηγό σπουδών εδώ

Δίδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Πιστοποίηση

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (190€)

Αναγνώριση

ΝΑΙ
μέσω Μονάδων ECVET

Μοριοδότηση

ΜΕΓΙΣΤΗ
σύμφωνα με την εκάστοτε προκήρυξη

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα από τον Οδηγό Σπουδών

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

19 Ιουλίου 2024
19 Ιουλίου 2024

31 Ιουλίου 2024
31 Ιουλίου 2024

9 Αυγούστου 2024
9 Αυγούστου 2024

Για το επόμενο πρόγραμμα απομένουν:

Μέρες
Ώρες
Λεπτά
Δευτερόλεπτα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στόχος του Προγράμματος «Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών» είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων στο γνωστικό πεδίο των Μαθησιακών Δυσκολιών, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο αξιολόγησης των Μαθησιακών Δυσκολιών και παρέμβασης σε περιπτώσεις παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες. Το πρόγραμμα πραγματοποιεί μία προσέγγιση των Μαθησιακών Δυσκολιών παρουσιάζοντας τα αίτιά τους, συζητώντας για τα χαρακτηριστικά και την εικόνα των παιδιών/μαθητών με δυσκολίες μάθησης, καθώς και για θέματα παρέμβασης και αντιμετώπισης των δυσκολιών αυτών σε γνωστικό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο.

Επιμέρους στόχους του προγράμματος αποτελούν:

 • Η παρουσίαση και η συζήτηση θεωρητικών θεμάτων που αφορούν τις μαθησιακές δυσκολίες.
 • Η κατανόηση των βασικών ενδείξεων και χαρακτηριστικών των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες.
 • Η απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων αξιολόγησης και διδασκαλίας παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται:

 • Σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στελέχη της εκπαίδευσης και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Σε εκπαιδευτικούς που έχουν πρόσφατα αποκτήσει το πτυχίο τους ή που δεν έχουν κάποια εξειδίκευση στις Μαθησιακές δυσκολίες.
 • Σε άνεργους, φοιτητές ή απόφοιτους ΑΕΙ που ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν σε θέσεις γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, όλων των βαθμίδων.
 • Σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για κατάρτιση στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο εκπαιδευτικός (λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε παιδιού) θα είναι σε θέση να:

 • Κατηγοριοποιεί τις μαθησιακές δυσκολίες
 • Αναγνωρίζει τα γενικά χαρακτηριστικά των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες
 • Κατανοεί τις δυσκολίες που συνυπάρχουν με τις μαθησιακές δυσκολίες
 • Ανιχνεύει έγκαιρα τις Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Ενσωματώνει στρατηγικές στη διδασκαλία ή την παρέμβαση, με σκοπό την ενίσχυση των μαθησιακών δεξιοτήτων του παιδιού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

♣ Μέθοδος Παρακολούθησης: αποκλειστικά μέσω Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης: Ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πρόσβαση σε πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό (βίντεομαθήματα, παρουσιάσεις, σημειώσεις κλπ.) και μελετά μόνος του σε δικό του χρόνο με ελεύθερο ωράριο καθώς δεν χρειάζεται να παρακολουθήσει ζωντανά μαθήματα-τηλεδιασκέψεις.

♣ Διάρκεια: έως 3 μήνες. Ο καταρτιζόμενος αποκτά πρόσβαση στην πλατφόρμα για το παραπάνω διάστημα, μέσα στο οποίο μπορεί να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του.

♣ Πιστοποίηση: Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης, ο καταρτιζόμενος συμμετέχει σε εξετάσεις για αναγνωρισμένη πιστοποίηση. Οι εξετάσεις υλοποιούνται εξ’ αποστάσεως με τηλεεπιτήρηση από το φορέα πιστοποίησης, είναι ατομικές και προγραμματίζονται σε ημέρα και ώρα που εξυπηρετεί τον καταρτιζόμενο. Οι εξετάσεις αποτελούνται από ένα τεστ ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, στις οποίες ο καταρτιζόμενος θα πρέπει να απαντήσει σωστά σε ποσοστό 70% και άνω για να πετύχει. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο καταρτιζόμενος δικαιούται μία επανεξέταση δωρεάν.

♣ Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος και την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης χορηγούνται:

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης επιμορφωτικού προγράμματος 400 ωρών στο αντικείμενο: Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών.
 • Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση με τίτλο: «Certified Educator in Learning Difficulties Screening – Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών».
 • Συνοδευτικό έντυπο Europass με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος, του τρόπου υλοποίησής του και τις ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες ECVET.

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Ενότητα 1η: Εννοιολογικές διασαφηνίσεις
 • Ενότητα 2η: Χαρακτηριστικά των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Ενότητα 3η: Μαθησιακές Δυσκολίες και Γνωστικά Ελλείμματα
 • Ενότητα 4η: Αιτιολογία των Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Ενότητα 5η: Δυσκολίες στα Μαθηματικά
 • Ενότητα 6η: Βασικές αρχές Ανίχνευσης – Αξιολόγησης των Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Ενότητα 7η: Αξιολόγηση των Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Ενότητα 8η: Μαθησιακές δυσκολίες και Σύγχρονες Γνωστικές Προσεγγίσεις
 • Ενότητα 9η: Θέματα παρέμβασης και υποστήριξης παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες
 • Ενότητα 10η: Συνεργασία Σχολείου-Οικογένειας σε περιπτώσεις παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Picture of Δέσποινα Παπαδοπούλου

Δέσποινα Παπαδοπούλου

- Απόφοιτη του τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία: Σχολική Ψυχολογία» του τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

- Τετραετής εκπαίδευση στη Συστημική Προσέγγιση και Οικογενειακή Θεραπεία.

- Συνεργασία σε εθελοντικό επίπεδο, με πλαίσια, όπως το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα και το Κέντρο Στήριξης γυναικών «Καταφύγιο Γυναίκας».

- Εργάζεται ως ψυχολόγος από το 2010 με κύριο αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών- ψυχολογικών υπηρεσιών σε οικογένειες, εφήβους και ενήλικες.

- Ταυτόχρονα έχει εργαστεί σε πλαίσια υποστήριξης ενηλίκων με χρόνιες παθήσεις σε πλαίσια εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και σε δομές προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.

Πρόγραμμα Κατάρτισης

"*" indicates required fields

*

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιατί να μας επιλέξετε.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Ναουμίδου” αποτελεί ένα boutique εκπαιδευτικό κέντρο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 100 πιο σύγχρονα και καινοτόμα εκπαιδευτήρια της Ελλάδας.