ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

DIPLOMA IN SCHOOL PSYCHOLOGY

Αποκτήστε με ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ και ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ αναγνωρισμένη Μοριοδοτούμενη Πιστοποίηση στη "Σχολική Ψυχολογία".

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διάρκεια Προγράμματος

έως 3 μήνες
Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ολοκληρώσει το Πρόγραμμα στο χρονικό διάστημα που επιθυμεί (1 έως 3 μήνες).

Μέθοδος Παρακολούθησης

Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση
Ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πρόσβαση σε πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο, παρουσιάσεις, σημειώσεις) και μελετά μόνος του σε δικό του χρόνο, με δικό του ρυθμό και χωρίς συγκεκριμένο ωράριο.

Οδηγός Προγράμματος

Δείτε τον οδηγό σπουδών εδώ

Δίδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Πιστοποίηση

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (190€)

Αναγνώριση

ΝΑΙ
μέσω Μονάδων ECVET

Μοριοδότηση

ΜΕΓΙΣΤΗ
σύμφωνα με την εκάστοτε προκήρυξη

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα από τον Οδηγό Σπουδών

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

19 Ιουλίου 2024
19 Ιουλίου 2024

31 Ιουλίου 2024
31 Ιουλίου 2024

9 Αυγούστου 2024
9 Αυγούστου 2024

Για το επόμενο πρόγραμμα απομένουν:

Μέρες
Ώρες
Λεπτά
Δευτερόλεπτα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Σχολική Ψυχολογία αποτελεί έναν από τους εφαρμοσμένους κλάδους της ψυχολογίας και είναι άμεσα συνδεδεμένος με την σχολική πραγματικότητα. Σύμφωνα με τα ελληνικά και διεθνή δεδομένα, παρατηρείται ένα εύρος δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σε τομείς που σχετίζονται με την ψυχοκοινωνική και μαθησιακή τους προσαρμογή.

Στόχος του προγράμματος “Σχολική Ψυχολογία” είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τον ρόλο και τη λειτουργία της ψυχολογίας στον χώρο του σχολείου. Στο Πρόγραμμα:

 • Πραγματοποιείται παρουσίαση και περιγραφή του κλάδου της Σχολικής Ψυχολογίας καθώς και του πολυδιάστατου ρόλου του σχολικού ψυχολόγου.
 • Παρουσιάζονται οι βασικοί τομείς παρέμβασης των σχολικών ψυχολόγων, με εστίαση στις σύγχρονες τάσεις και θεωρητικές προσεγγίσεις για την παροχή σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών.
 • Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά μοντέλα συνεργασίας σχολείου και οικογένειας, καθώς και οι παράγοντες που διαμορφώνουν τη γονική εμπλοκή.
 • Παρουσιάζονται ακόμη βασικές θεωρίες κινήτρων, καθώς και τα βασικά βήματα για τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος στη σχολική τάξη από τον εκπαιδευτικό, που να προωθεί τη μάθηση και την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων.
 • Γίνεται αναφορά σε δυσκολίες και διαταραχές που παρεμβάλλονται στη διαδικασία της μάθησης, όπως στις Μαθησιακές δυσκολίες, στη Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής και Υπερκινητικότητας, την Εναντιωματική Προκλητική Διαταραχή και τη Διαταραχή Διαγωγής, καθώς και στην αιτιολογία τους και τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση.
 • Περιγράφεται η Συστημική προσέγγιση και τα αποτελέσματα εφαρμογής της στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • εκπαιδευτικούς,
 • απόφοιτους ΙΕΚ,
 • ειδικούς παιδαγωγούς,
 • επαγγελματίες υγείας,
 • εργοθεραπευτές,
 • λογοθεραπευτές,
 • κοινωνικούς λειτουργούς,
 • φοιτητές ψυχολογίας/παιδαγωγικών σχολών,
 • γονείς και
 • γενικότερα σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο επί του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς δημοσίων ΙΕΚ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

♣ Μέθοδος Παρακολούθησης: αποκλειστικά μέσω Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης: Ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πρόσβαση σε πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό (βίντεομαθήματα, παρουσιάσεις, σημειώσεις κλπ.) και μελετά μόνος του σε δικό του χρόνο με ελεύθερο ωράριο καθώς δεν χρειάζεται να παρακολουθήσει ζωντανά μαθήματα-τηλεδιασκέψεις.

♣ Διάρκεια: έως 3 μήνες. Ο καταρτιζόμενος αποκτά πρόσβαση στην πλατφόρμα για το παραπάνω διάστημα, μέσα στο οποίο μπορεί να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του.

♣ Πιστοποίηση: Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης, ο καταρτιζόμενος συμμετέχει σε εξετάσεις για αναγνωρισμένη πιστοποίηση. Οι εξετάσεις υλοποιούνται εξ’ αποστάσεως με τηλεεπιτήρηση από το φορέα πιστοποίησης, είναι ατομικές και προγραμματίζονται σε ημέρα και ώρα που εξυπηρετεί τον καταρτιζόμενο. Οι εξετάσεις αποτελούνται από ένα τεστ ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, στις οποίες ο καταρτιζόμενος θα πρέπει να απαντήσει σωστά σε ποσοστό 70% και άνω για να πετύχει. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο καταρτιζόμενος δικαιούται μία επανεξέταση δωρεάν.

♣ Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος και την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης χορηγούνται:

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης επιμορφωτικού προγράμματος 400 ωρών στο αντικείμενο: Σχολική Ψυχολογία.
 • Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση με τίτλο: «Diploma in School Psychology – Σχολική Ψυχολογία».
 • Συνοδευτικό έντυπο Europass με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος, του τρόπου υλοποίησής του και τις ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες ECVET.

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Ενότητα 1: Σύγχρονες Θεωρητικές Προσεγγίσεις στο χώρο της Σχολικής Ψυχολογίας – Η έννοια της Ευεξίας της Σχολικής Κοινότητας
 • Ενότητα 2: Προγράμματα Παρέμβασης στο Σχολικό Περιβάλλον
 • Ενότητα 3: Η ψυχολογία των κινήτρων των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον – Διαμορφώνοντας θετικά περιβάλλοντα μάθησης
 • Ενότητα 4: Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας
 • Ενότητα 5: Η Συμβουλευτική στη Σχολική Κοινότητα
 • Ενότητα 6: Κρίσεις στη Σχολική Κοινότητα: Πλαίσιο, Διαχείριση, Συμβουλευτική
 • Ενότητα 7: Εισαγωγή στην Έννοια των Μαθησιακών Δυσκολιών: Ορισμός, Αιτιολογία, Παρέμβαση
 • Ενότητα 8: Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα – Διαγνωστικά Κριτήρια, Αιτιολογία, Παρεμβάσεις στο Σχολικό Πλαίσιο
 • Ενότητα 9: Εναντιωτική Προκλητική Διαταραχή (Ε.Π.Δ.) και Διαταραχή Διαγωγής – Διαγνωστικά Κριτήρια, Αιτιολογία, Παρεμβάσεις
 • Ενότητα 10: Η Συστημική Προσέγγιση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Picture of Δέσποινα Παπαδοπούλου

Δέσποινα Παπαδοπούλου

- Απόφοιτη του τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία: Σχολική Ψυχολογία» του τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

- Τετραετής εκπαίδευση στη Συστημική Προσέγγιση και Οικογενειακή Θεραπεία.

- Συνεργασία σε εθελοντικό επίπεδο, με πλαίσια, όπως το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα και το Κέντρο Στήριξης γυναικών «Καταφύγιο Γυναίκας».

- Εργάζεται ως ψυχολόγος από το 2010 με κύριο αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών- ψυχολογικών υπηρεσιών σε οικογένειες, εφήβους και ενήλικες.

- Ταυτόχρονα έχει εργαστεί σε πλαίσια υποστήριξης ενηλίκων με χρόνιες παθήσεις σε πλαίσια εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και σε δομές προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.

Πρόγραμμα Κατάρτισης

"*" indicates required fields

*

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιατί να μας επιλέξετε.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Ναουμίδου” αποτελεί ένα boutique εκπαιδευτικό κέντρο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 100 πιο σύγχρονα και καινοτόμα εκπαιδευτήρια της Ελλάδας.