Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης:

Μέθοδος "Κολοβός": Ανίχνευση και Αντιμετώπιση Αναγνωστικών Δυσκολιών

Αποκτήστε με ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ αναγνωρισμένη Μοριοδοτούμενη Βεβαίωση στη Μέθοδο "Κολοβός": Ανίχνευση και Αντιμετώπιση Αναγνωστικών Δυσκολιών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διάρκεια Προγράμματος

έως 3 μήνες
Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ολοκληρώσει το Πρόγραμμα στο χρονικό διάστημα που επιθυμεί (1 έως 3 μήνες).

Μέθοδος Παρακολούθησης

Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση
Ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πρόσβαση σε πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο, παρουσιάσεις, σημειώσεις) και μελετά μόνος του σε δικό του χρόνο, με δικό του ρυθμό και χωρίς συγκεκριμένο ωράριο.

Δίδακτρα

190€

Αναγνώριση

ΝΑΙ
μέσω Μονάδων ECVET

Μοριοδότηση

ΜΕΓΙΣΤΗ
σύμφωνα με την εκάστοτε προκήρυξη

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

20 Ιουνίου 2024
20 Ιουνίου 2024

28 Ιουνίου 2024
28 Ιουνίου 2024

10 Ιουλίου 2024
10 Ιουλίου 2024

Για το επόμενο πρόγραμμα απομένουν:

Μέρες
Ώρες
Λεπτά
Δευτερόλεπτα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Ειδικούς παιδαγωγούς,
 • Εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης,
 • Εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων,
 • Λογοθεραπευτές,
 • Ψυχολόγους,
 • Εργοθεραπευτές,
 • Κοινωνικούς λειτουργούς,
 • Γονείς
 • Σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για το αντικείμενο.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να καταρτιστούν στη Μέθοδο «Κολοβός», έτσι ώστε εφαρμόζοντας την μέθοδο να είναι σε θέση να:

 • Ανιχνεύουν και να αξιολογούν παιδιά/μαθητές με Αναγνωστικές Δυσκολίες.
 • Σχεδιάζουν κατάλληλες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις με βάση την αξιολόγησή τους.
 • Ενσωματώνουν στη διδασκαλία τους στρατηγικές ή/και παρεμβάσεις τους για την ενίσχυση της αναγνωστικής δεξιότητας των παιδιών/μαθητών τους.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι συμμετέχοντες αποκτούν:

 • Μοριοδοτούμενη Βεβαίωση Παρακολούθησης επιμορφωτικού προγράμματος 400 ωρών στο αντικείμενο: Μέθοδος “Κολοβός”: Ανίχνευση και Αντιμετώπιση Αναγνωστικών Δυσκολιών.
 • Έτοιμο υλικό προς χρήση της Μεθόδου “Κολοβός”
 • Άδεια Χρήσης της Μεθόδου “Κολοβός” και απευθείας ένταξη στο μητρώο πιστοποιημένων ειδικών στη χορήγηση της Μεθόδου “Κολοβός”.

Η ΜΕΘΟΔΟΣ "ΚΟΛΟΒΟΣ"

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Η Μέθοδος «Κολοβός» αποτελεί μία πρωτοποριακή μέθοδο Ανίχνευσης και Αντιμετώπισης των Αναγνωστικών Δυσκολιών που παρουσιάζουν μαθητές/τριες ηλικίας 5-17  ετών.

Η εφαρμογή της Μεθόδου «Κολοβός» σε μαθητές που παρουσιάζουν αναγνωστικές δυσκολίες έχει ως αποτέλεσμα:

 • την υποβοήθηση στην κατάκτηση του μηχανισμού της ανάγνωσης,
 • την υποβοήθηση στην κατάκτηση του μηχανισμού της γραφής,
 • την υποβοήθηση στην κατάκτηση του μηχανισμού της κατανόησης των κειμένων.

Η διαδικασία χορήγησης της Μεθόδου «Κολοβός» ακολουθεί το εξής μοντέλο εφαρμογής:

 1. Αρχική αξιολόγηση μαθητή/τριας
 2. Λήψη απόφασης για την παρέμβαση
 3. Παρέμβαση
 4. Τελική Αξιολόγηση μαθητή/τριας

Πάνω στη Μέθοδο «Κολοβός» έχει δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για επαγγελματίες της εκπαίδευσης (εκπαιδευτικούς, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές κλπ.). Οι καταρτιζόμενοι του Προγράμματος θα μπορούν να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τη Μέθοδο «Κολοβός», φέρνοντας ως αποτέλεσμα:

 • την Υποβοήθηση της Ανάπτυξης της Αναγνωστικής Δεξιότητας κάθε παιδιού προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας και ιδιαίτερα των παιδιών που βρίσκονται σε επικινδυνότητα εμφάνισης μαθησιακών και άλλων σχολικών δυσκολιών
 • τη Παρέμβαση για τη βελτίωση και αποκατάσταση των Αναγνωστικών Δυσκολιών.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ «ΚΟΛΟΒΟΣ»

Η Μέθοδος «Κολοβός» βασίζεται στην «ενσωμάτωση» της εικόνας στον τρόπο εκμάθησης της γλώσσας από τα παιδιά. Η Μέθοδος εισάγει στη διδασκαλία τη σχέση εικόνας – λέξης, ξεκινώντας να χτίζει τη γλώσσα από τη σχέση εικόνας – γράμματος. Έτσι, μέσω μνημονικών τεχνικών ο μαθητής/τρια εκπαιδεύεται στον τρόπο αποθήκευσης της πληροφορίας στη μακρόχρονη μνήμη του/της και στην εύκολη ανάκλησή της.

Στη διδασκαλία δίνεται έμφαση στις μνημονικές στρατηγικές: σύνδεση με πρότερη γνώση, οργάνωση στην μακρόχρονη μνήμη, πολλαπλές επαναλήψεις, αυτόματη ανάκληση.

Από τις πρώτες συνεδρίες, ο μαθητής/τρια συνδέει την εικόνα με το αντίστοιχο φώνημα και γράφημα προχωρώντας με ευκολία στη σύνθεση των γραμμάτων σε συλλαβές και των συλλαβών σε λέξεις.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

Η Μέθοδος «Κολοβός» αποτελεί προϊόν μακροχρόνιας έρευνας στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες, προερχόμενες από διάφορες αιτίες.

Η αποτελεσματικότητα της Μεθόδου έχει στοιχειοθετηθεί από μεγάλο αριθμό ερευνητικών ευρημάτων για την ελληνική γλώσσα, ενώ είναι σε εξέλιξη πολλαπλές μελέτες περίπτωσης όπου η Μέθοδος «Κολοβός» αποτελεί τη βάση των παρεμβάσεων αντιμετώπισης των αναγνωστικών δυσκολιών από μαθητές μικτής δυναμικότητας, και πάντως σημαντικά χαμηλότερης αυτής των μαθητών της αντίστοιχής τους ηλικιακής ομάδας.

Η Μέθοδος «Κολοβός» αποτέλεσε επίσης τη βάση προγραμμάτων εξειδίκευσης εκπαιδευτικών, ειδικών παιδαγωγών, ψυχολόγων και λογοθεραπευτών, τα οποία αναπτύχθηκαν από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με επιστημονική υπεύθυνη τη Δρ. Τζιβινίκου Σωτηρία, επίκουρης καθηγήτριας του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η μεγάλη αποδοχή σε επιστημονικό και εκπαιδευτικό επίπεδο της Μεθόδου «Κολοβός» ως αποτελεσματικής, έγκυρης και αξιόπιστης, έχει οδηγήσει στην προσαρμογή της και σε άλλα γλωσσικά συστήματα, κυρίως αυτών που έχουν παρόμοια φωνολογική δομή με την ελληνική γλώσσα (η μέθοδος είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά και Ρωσικά).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Πρόγραμμα αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο για επαγγελματίες της εκπαίδευσης που θέλουν να καταρτιστούν στη Μέθοδο «Κολοβός», όπως:

 • ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥΣ: Για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών στο μάθημα της γλώσσας στα τμήματα ένταξης δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων και γυμνασίων, στα ειδικά σχολεία και στην παράλληλη στήριξη.
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ: Για την υποβοήθηση της ανάπτυξης της αναγνωστικής δεξιότητας κάθε παιδιού προσχολικής και σχολικής ηλικίας.
 • ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ: Για την αντιμετώπιση της αναπτυξιακής γλωσσικής διαταραχής (ασκήσεις φωνολογικής επίγνωσης, οπτικής και ακουστικής μνήμης, συγκερασμού γλωσσικών φθόγγων και οπτικοκινητικού συντονισμού).
 • ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ: Για την ενίσχυση της οπτικής και ακουστικής μνήμης, την ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης και του οπτικοκινητικού συντονισμού.
 • ΓΟΝΕΙΣ: Για να βοηθήσουν τα παιδιά τους που παρουσιάζουν αναγνωστικές δυσκολίες.

Επίσης δίνεται ισχυρή σύσταση για χρήση στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Ειδικά Σχολεία
 • Τμήματα Ένταξης
 • Παράλληλη Στήριξη
 • Ενισχυτική Διδασκαλία
 • Τμήματα Υποδοχής

 

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Η Μέθοδος «Κολοβός» μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε είδους μαθησιακή δυσκολία μαθητή/τριας που παρουσιάζει Αναγνωστικές Δυσκολίες, όπως:

 • Δυσλεξία
 • Νοητική Υστέρηση
 • Διάσπαση Προσοχής – Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής
 • Διάσπαση Προσοχής και Υπερκινητικότητα
 • Φάσμα του αυτισμού
 • Αφασίες και Δυσφασίες
 • Σύνδρομο Landau – Kleffner
 • Σύνδρομο Prader – Willi
 • Σύνδρομο Tourette
 • Σύνδρομο Down
 • Επιληψία – αφαιρέσεις (petit mal)
 • Υποβοήθηση της ανάγνωσης στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου
 • Ενισχυτική διδασκαλία
 • Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

♣ Μέθοδος Παρακολούθησης: αποκλειστικά μέσω Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης: Ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πρόσβαση σε πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό (βίντεομαθήματα, παρουσιάσεις, σημειώσεις κλπ.) και μελετά μόνος του σε δικό του χρόνο με ελεύθερο ωράριο καθώς δεν χρειάζεται να παρακολουθήσει ζωντανά μαθήματα-τηλεδιασκέψεις.

♣ Διάρκεια: έως 3 μήνες. Ο καταρτιζόμενος αποκτά πρόσβαση στην πλατφόρμα για το παραπάνω διάστημα, μέσα στο οποίο μπορεί να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του.

♣ Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος χορηγούνται:

 • Μοριοδοτούμενη Βεβαίωση Παρακολούθησης επιμορφωτικού προγράμματος 400 ωρών στο αντικείμενο: Μέθοδος “Κολοβός”: Ανίχνευση και Αντιμετώπιση Αναγνωστικών Δυσκολιών.
 • Άδεια Χρήσης της Μεθόδου “Κολοβός” και εντάσσονται στο μητρώο πιστοποιημένων ειδικών στη χορήγηση της Μεθόδου “Κολοβός”.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Το Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης «Μέθοδος Κολοβός: Ανίχνευση και Αντιμετώπιση Αναγνωστικών Δυσκολιών» αποτελείται 3 μέρη:

 1. ΜΕΡΟΣ 1. Θεωρητικό πλαίσιο
 2. ΜΕΡΟΣ 2. Ανίχνευση & Αξιολόγηση μαθητή/τριας: αποτελεί το βασικό εργαλείο με το οποίο καταλαβαίνουμε σε ποιο επίπεδο της ανάγνωσης βρίσκεται ο μαθητής. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μας οδηγούν στο επίπεδο της Μεθόδου Παρέμβασης από το οποίο θα ξεκινήσουμε την παρέμβαση.
 3. ΜΕΡΟΣ 3. Μέθοδος Παρέμβασης: Η Μέθοδος Παρέμβασης αποτελείται από 7 επίπεδα. Τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, μας δείχνουν ακριβώς το επίπεδο της μεθόδου από το οποίο θα ξεκινήσουμε την παρέμβαση (για κάθε άσκηση της Μεθόδου Παρέμβασης (121 ασκήσεις), υπάρχει αντίστοιχο βιντεομάθημα που δείχνει τον τρόπο υλοποίησης της άσκησης).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Picture of Γεώργιος Κολοβός

Γεώργιος Κολοβός

Ο Γεώργιος Κολοβός, ο δημιουργός της Μεθόδου «Κολοβός», είναι ειδικός παιδαγωγός και μάχιμος εκπαιδευτικός με πολύχρονη εμπειρία στη δημόσια εκπαίδευση, σε ειδικά σχολεία και τμήματα ένταξης, καθώς και σε εθελοντικά προγράμματα υποστήριξης παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας και μετεκπαιδεύτηκε στην Ειδική Αγωγή στο Διδασκαλείο «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Υπήρξε επόπτης στην οργάνωση και υποστήριξη της πρακτικής άσκησης επιμορφωτικών σεμιναρίων ειδικής αγωγής του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Μετά από μακροχρόνια έρευνα στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες (προερχόμενες από οποιαδήποτε αιτία), ο Γεώργιος Κολοβός δημιούργησε τη πρωτοποριακή Μέθοδο «Κολοβός», ώστε να βοηθήσει μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες να κατακτήσουν το μηχανισμό της ανάγνωσης, γραφής και κατανόησης κειμένων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.

Πρόγραμμα Κατάρτισης

"*" indicates required fields

*

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιατί να μας επιλέξετε.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Ναουμίδου” αποτελεί ένα boutique εκπαιδευτικό κέντρο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 100 πιο σύγχρονα και καινοτόμα εκπαιδευτήρια της Ελλάδας.