INTERNATIONAL DIPLOMA IN IT & CYBER SECURITY

Πιστοποιημένος Ειδικός στην Ασφάλεια Δεδομένων & Δικτύου

Αποκτήστε με ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ και ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ το "International Diploma in IT & Cyber Security", μία αναγνωρισμένη Πιστοποίηση στην Ασφάλεια Δεδομένων & Δικτύου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διάρκεια Προγράμματος

έως 3 μήνες
Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ολοκληρώσει το Πρόγραμμα στο χρονικό διάστημα που επιθυμεί (1 έως 3 μήνες).

Μέθοδος Παρακολούθησης

Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση
Ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πρόσβαση σε πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο, παρουσιάσεις, σημειώσεις) και μελετά μόνος του σε δικό του χρόνο, με δικό του ρυθμό και χωρίς συγκεκριμένο ωράριο.

Οδηγός Προγράμματος

Δείτε τον οδηγό σπουδών εδώ

Δίδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Πιστοποίηση

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (190€)

Αναγνώριση

ΝΑΙ
μέσω Μονάδων ECVET

Μοριοδότηση

ΜΕΓΙΣΤΗ
σύμφωνα με την εκάστοτε προκήρυξη

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα από τον Οδηγό Σπουδών

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

30 Μαΐου 2024
30 Μαΐου 2024

10 Ιουνίου 2024
10 Ιουνίου 2024

20 Ιουνίου 2024
20 Ιουνίου 2024

Για το επόμενο πρόγραμμα απομένουν:

Μέρες
Ώρες
Λεπτά
Δευτερόλεπτα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Ασφάλεια Δεδομένων και Διαδικτύου είναι θέμα το οποίο συνεχώς απασχολεί κάθε διαχειριστή δικτύων. Αποδεδειγμένα, από τη μια πλευρά οι επιχειρήσεις αυξάνουν ραγδαία την παροχή των υπηρεσιών τους μέσω Διαδικτύου. Από την άλλη, με τον ίδιο ταχύ ρυθμό αυξάνουν τις επιθέσεις τους οι hackers, spammers, συγγραφείς κακόβουλου λογισμικού με virus, trojans, scripts κλπ, δημιουργώντας νέους κινδύνους στα εταιρικά περιβάλλοντα, καθώς ανακαλύπτουν νέους τρόπους παράκαμψης των συστημάτων ασφαλείας.

Στόχος του Προγράμματος «Πιστοποιημένος Ειδικός στην Ασφάλεια Δεδομένων και Δικτύου» είναι η εκμάθηση σε θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο των βασικών αρχών που διέπουν την ασφάλεια Δικτύων, καθώς και η εξειδίκευση και πιστοποίηση των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτείται να έχει κανείς έτσι ώστε να χαρακτηριστεί ως «Ειδικός» στην ασφάλεια Δικτύων.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, σας δίνεται η δυνατότητα να εκπαιδευτείτε στην αναγνώριση, στην πρόληψη αλλά και στην καταστολή των κινδύνων του δικτύου σας, στο πώς να εποπτεύετε και να φροντίζετε το δίκτυό σας αλλά και ποια εργαλεία και υπηρεσίες να χρησιμοποιείτε για να το προστατεύετε στο μέγιστο βαθμό. Επίσης, θα παρουσιαστούν οι τρόποι για να μπορείτε να λειτουργείτε αποτρεπτικά στην παραβίαση νέων τεχνολογιών και του cloud computing από πιθανές εισβολές. Τέλος, θα έχετε τη δυνατότητα να δοκιμάσετε τις θεωρητικές σας γνώσεις σε εικονικό εργαστήριο και να δείτε στην πράξη πώς να φροντίζετε αλλά και πώς να προλαμβάνετε ή να εξουδετερώνετε πιθανούς κινδύνους που μπορεί να βλάψουν (ανεπανόρθωτα) το δίκτυό σας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

♣ Μέθοδος Παρακολούθησης: αποκλειστικά μέσω Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης: Ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πρόσβαση σε πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό (βίντεομαθήματα, παρουσιάσεις, σημειώσεις κλπ.) και μελετά μόνος του σε δικό του χρόνο με ελεύθερο ωράριο καθώς δεν χρειάζεται να παρακολουθήσει ζωντανά μαθήματα-τηλεδιασκέψεις.

♣ Διάρκεια: έως 3 μήνες. Ο καταρτιζόμενος αποκτά πρόσβαση στην πλατφόρμα για το παραπάνω διάστημα, μέσα στο οποίο μπορεί να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του.

♣ Πιστοποίηση: Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης, ο καταρτιζόμενος συμμετέχει σε εξετάσεις για αναγνωρισμένη πιστοποίηση. Οι εξετάσεις υλοποιούνται εξ’ αποστάσεως με τηλεεπιτήρηση από το φορέα πιστοποίησης, είναι ατομικές και προγραμματίζονται σε ημέρα και ώρα που εξυπηρετεί τον καταρτιζόμενο. Οι εξετάσεις αποτελούνται από ένα τεστ ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, στις οποίες ο καταρτιζόμενος θα πρέπει να απαντήσει σωστά σε ποσοστό 70% και άνω για να πετύχει. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο καταρτιζόμενος δικαιούται μία επανεξέταση δωρεάν.

♣ Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος και την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης χορηγούνται:

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης επιμορφωτικού προγράμματος 400 ωρών στο αντικείμενο: IT and Cyber Security.
 • Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση με τίτλο: «IT and Cyber Security Expert Certificate».
 • Συνοδευτικό έντυπο Europass με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος, του τρόπου υλοποίησής του και τις ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες ECVET.

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Κεφάλαιο 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 • 1.1 : Αξιολόγηση Κινδύνου
 • 1.2 : Εκτίμηση Κινδύνου
 • 1.3 : Ορολογία Αξιολόγησης Κινδύνου
 • 1.4 : Ενεργώντας για την Αξιολόγηση Κινδύνου
 • 1.5 : Κίνδυνοι στο Cloud
 • 1.6 : Εικονικοποίηση

Κεφάλαιο 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

 • 2.1 : Πολιτικές, Πρότυπα και Οδηγίες
 • 2.2 : Εφαρμογή Πολιτικών
 • 2.3 : Τύποι Ελέγχου & Ψευδοθετικά-Ψευδοαρνητικά
 • 2.4 : Ανάλυση Επιπτώσεων
 • 2.5 : Ανάκαμψη από Καταστροφή

Κεφάλαιο 3. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

 • 3.1 : Εποπτεία Δικτύου
 • 3.2 : Πλάνο Ασφαλείας
 • 3.3 : Εποπτεία Αρχείων Καταγραφής
 • 3.4 : Ασφάλεια Λειτουργικού Συστήματος

Κεφάλαιο 4. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

 • 4.1 : Ασφαλίζοντας το Δίκτυο
 • 4.2 : Πλάνο Ασφαλείας
 • 4.3 : Αναφορά Ζητημάτων Ασφάλειας
 • 4.4 : Σύγκριση Ελέγχων Ανίχνευσης και Πρόληψης

Κεφάλαιο 5. Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ TCP/IP

 • 5.1 : Η συλλογή πρωτοκόλλων TCP-IP
 • 5.2 : Πρωτόκολλα και Υπηρεσίες

Κεφάλαιο 6. ΔΙΚΤΥΑ

 • 6.1 : Σχεδιασμός Ενός Ασφαλούς Δικτύου
 • 6.2 : Συσκευές Δικτύωσης
 • 6.3 : Σύστημα Ανίχνευσης Εισβολής
 • 6.4 : Σύστημα Ανίχνευσης Εισβολής στο Δίκτυο
 • 6.5 : Σύστημα Πρόληψης Εισβολής στο Δίκτυο

Κεφάλαιο 7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

 • 7.1 : Βασικά Στοιχεία Ελέγχου Πρόσβασης
 • 7.2 : Πρωτόκολλο RADIUS

Κεφάλαιο 8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

 • 8.1 : Ασύρματα Δίκτυα
 • 8.2 : Αδύναμα Σημεία Ασυρμάτων Δικτύων

Κεφάλαιο 9. CLOUD COMPUTING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

 • 9.1 : Cloud Computing
 • 9.2 : Εικονικοποίηση

Κεφάλαιο 10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 • 10.1 : Ασφάλεια Εφαρμογών
 • 10.2 : Βέλτιστες Πρακτικές

Κεφάλαιο 11. MALWARE

 • 11.1: Malware

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Picture of Δούμας Θωμάς

Δούμας Θωμάς

Από το 2009 έως και σήμερα, εργάζεται ως Full Stack Web Developer και System Administrator. Ως ελεύθερος επαγγελματίας, έχει συνεργαστεί με πλήθος εταιρειών για τη δημιουργία των ιστοσελίδων και των ηλεκτρονικών τους καταστημάτων, όπως επίσης και για τη δημιουργία των εταιρικών τους δικτύων ή τη βελτίωση των δικτύων που προϋπήρχαν, με στόχο τη μέγιστη δυνατή απόδοση και ασφάλεια των συστημάτων τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.

Πρόγραμμα Κατάρτισης

"*" indicates required fields

*

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιατί να μας επιλέξετε.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Ναουμίδου” αποτελεί ένα boutique εκπαιδευτικό κέντρο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 100 πιο σύγχρονα και καινοτόμα εκπαιδευτήρια της Ελλάδας.