Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών

CERTIFIED EDUCATOR IN LEARNING DIFFICULTIES SCREENING Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής στην Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών Το "Certified Educator in Learning Difficulties Screening" είναι ένα πιστοποιητικό εξειδικευμένων δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στην ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών.…

Continue Reading Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών

Διδακτική και Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας

VOCATIONAL TRAINING PROGRAM IN TEACHING GREEK AS A SECOND OR FOREIGN LANGUAGE ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ Ή ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ Ο σκοπός του προγράμματος…

Continue Reading Διδακτική και Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας

Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

VOCATIONAL DIPLOMA IN TRAINING UNIT MANAGEMENT ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει γνώσεις και δεξιότητες στο σχεδιασμό, προγραμματισμό και τη διοίκηση…

Continue Reading Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

VOCATIONAL TRAINING PROGRAM IN SPECIAL EDUCATION ISSUES ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση σε θέματα…

Continue Reading Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Σχολική Ψυχολογία

DIPLOMA IN SCHOOL PSYCHOLOGY ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τον ρόλο και τη λειτουργία της ψυχολογίας στον χώρο του σχολείου. Πραγματοποιείται παρουσίαση…

Continue Reading Σχολική Ψυχολογία

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Υποστήριξη Προσφύγων & Μεταναστών

VOCATIONAL TRAINING PROGRAM IN INTERCULTURAL EDUCATION ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι οι επιμορφούμενοι να καταστούν αποτελεσματικοί στην άσκηση των καθηκόντων…

Continue Reading Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Υποστήριξη Προσφύγων & Μεταναστών

Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών σε Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

VOCATIONAL TRAINING PROGRAM IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO STUDENTS WITH LEARNING DIFFICULTIES ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό…

Continue Reading Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών σε Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Παιδαγωγική

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το πρόγραμμα παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες της παιδαγωγικής επιστήμης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, εξετάζει θέματα διαφοροποιημένης μάθησης και…

Continue Reading Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Παιδαγωγική

Επιστήμες της Εκπαίδευσης

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το πρόγραμμα παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες της παιδαγωγικής επιστήμης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις…

Continue Reading Επιστήμες της Εκπαίδευσης