Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ - CERTIFIED EDUCATOR IN LEARNING DIFFICULTIES SCREENING Το Πρόγραμμα "Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών-Certified Educator in Learning Difficulties Screening" αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης εξειδικευμένων…

Continue ReadingΑνίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών

Διδακτική και Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ Ή ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Ο σκοπός του προγράμματος είναι η προσέγγιση των πιο σύγχρονων αρχών και τεχνικών της επικοινωνιακής μεθόδου διδασκαλίας,…

Continue ReadingΔιδακτική και Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας

Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Σκοπός του προγράμματος "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ" είναι να παρέχει γνώσεις και δεξιότητες στο σχεδιασμό, προγραμματισμό και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού,…

Continue ReadingΟργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Το πρόγραμμα "ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" έχει σκοπό να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση σε θέματα ειδικής αγωγής. Στο τέλος του…

Continue ReadingΕιδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Σχολική Ψυχολογία

ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ DIPLOMA IN SCHOOL PSYCHOLOGY Στόχος του προγράμματος "ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ" είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τον ρόλο και τη λειτουργία της ψυχολογίας στον χώρο του σχολείου.…

Continue ReadingΣχολική Ψυχολογία

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Υποστήριξη Προσφύγων & Μεταναστών

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι οι επιμορφούμενοι να καταστούν αποτελεσματικοί στην άσκηση των καθηκόντων τους όσον αφορά τη διαχείριση της πολιτισμικής…

Continue ReadingΔιαπολιτισμική Εκπαίδευση, Υποστήριξη Προσφύγων & Μεταναστών

Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών σε Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Το πρόγραμμα "Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες" έχει ως στόχο να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εκπαίδευση, κατάρτιση…

Continue ReadingΔιδασκαλία Ξένων Γλωσσών σε Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

Παιδαγωγική Επιστήμη

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Το Πρόγραμμα "Παιδαγωγική Επιστήμη" παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες της παιδαγωγικής επιστήμης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, εξετάζει θέματα διαφοροποιημένης…

Continue ReadingΠαιδαγωγική Επιστήμη

Επιστήμες της Εκπαίδευσης

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει τις γνώσεις που θα βοηθήσουν αποφασιστικά τους επιμορφούμενους να αποσαφηνίσουν βασικές αρχές και αξίες των επιστημών της εκπαίδευσης,…

Continue ReadingΕπιστήμες της Εκπαίδευσης