Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (MSc, 1.5 Έτος ή 3 Εξάμηνα) – Εξ Αποστάσεως

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (MSc) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διάρκεια Σπουδών 3 εξάμηνα Μέθοδος Φοίτησης Εξ Αποστάσεως Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Κόστος 12.060€ Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική Ελάχιστες Ευρωπαϊκές…

Continue ReadingΔιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (MSc, 1.5 Έτος ή 3 Εξάμηνα) – Εξ Αποστάσεως

Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MΑ)

Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MΑ) Κοινό Πρόγραμμα με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διάρκεια Σπουδών 4 εξάμηνα Μέθοδος Φοίτησης Εξ Αποστάσεως Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Τραπεζική, Λογιστική…

Continue ReadingΤραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MΑ)

Δημόσια Διοίκηση (MPA)

Δημόσια Διοίκηση (MPA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διάρκεια Σπουδών 3 Εξάμηνα Μέθοδος Φοίτησης Εξ Αποστάσεως Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Δημόσια Διοίκηση Κόστος 9.450€ Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες…

Continue ReadingΔημόσια Διοίκηση (MPA)