Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (MSc, 1.5 Έτος ή 3 Εξάμηνα) – Εξ Αποστάσεως

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (MSc) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διάρκεια Σπουδών 3 εξάμηνα Μέθοδος Φοίτησης Εξ Αποστάσεως Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Κόστος 12.060€ Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική Ελάχιστες Ευρωπαϊκές…

Continue ReadingΔιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (MSc, 1.5 Έτος ή 3 Εξάμηνα) – Εξ Αποστάσεως

Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MΑ)

Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MΑ) Κοινό Πρόγραμμα με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διάρκεια Σπουδών 4 εξάμηνα Μέθοδος Φοίτησης Εξ Αποστάσεως Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Τραπεζική, Λογιστική…

Continue ReadingΤραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MΑ)

Δημόσια Διοίκηση (MPA)

Δημόσια Διοίκηση (MPA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διάρκεια Σπουδών 3 Εξάμηνα Μέθοδος Φοίτησης Εξ Αποστάσεως Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Δημόσια Διοίκηση Κόστος 9.450€ Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες…

Continue ReadingΔημόσια Διοίκηση (MPA)

Φαρμακορρύθμιση/Κανονιστικές Υποθέσεις (MSc)

Φαρμακορρύθμιση/Κανονιστικές Υποθέσεις (MSc) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διάρκεια Σπουδών 3 εξάμηνα Μέθοδος Φοίτησης Εξ Αποστάσεως Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Φαρμακορρύθμιση/Κανονιστικές Υποθέσεις Κόστος 7.600€ Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες…

Continue ReadingΦαρμακορρύθμιση/Κανονιστικές Υποθέσεις (MSc)

Πληροφορική με Ειδικεύσεις: Ασφάλεια Κυβερνοχώρου, Κινητά Συστήματα & Τεχνολογίες Blockchain (MSc)

Πληροφορική με Ειδικεύσεις: Ασφάλεια Κυβερνοχώρου, Κινητά Συστήματα & Τεχνολογίες Blockchain (MSc) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διάρκεια Σπουδών 3 εξάμηνα Μέθοδος Φοίτησης Εξ Αποστάσεως Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Πληροφορική Κόστος 12.060€…

Continue ReadingΠληροφορική με Ειδικεύσεις: Ασφάλεια Κυβερνοχώρου, Κινητά Συστήματα & Τεχνολογίες Blockchain (MSc)

Επιστήμη Δεδομένων (MSc)

Επιστήμη Δεδομένων (MSc) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διάρκεια Σπουδών 3 εξάμηνα Μέθοδος Φοίτησης Εξ Αποστάσεως Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Επιστήμη Δεδομένων Κόστος 12.060€ Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες…

Continue ReadingΕπιστήμη Δεδομένων (MSc)

Νομική (LLM στην Ελληνική)

Νομική (LLM στην Ελληνική) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διάρκεια Σπουδών 3 εξάμηνα Μέθοδος Φοίτησης Εξ Αποστάσεως Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Νομική Κόστος 6.300€ Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες…

Continue ReadingΝομική (LLM στην Ελληνική)

Νομική (LLM στην Αγγλική)

Νομική (LLM στην Αγγλική) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διάρκεια Σπουδών 3 εξάμηνα Μέθοδος Φοίτησης Εξ Αποστάσεως Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Νομική Κόστος 6.300€ Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες…

Continue ReadingΝομική (LLM στην Αγγλική)

Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων (LLM)

Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων (LLM) Κοινό Πρόγραμμα με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διάρκεια Σπουδών 2 έτη Μέθοδος Φοίτησης Εξ αποστάσεως Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο…

Continue ReadingΔίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων (LLM)

Διεθνείς Σχέσεις και Σπουδές Ανατολικής Μεσογείου (MA στην Ελληνική)

Διεθνείς Σχέσεις και Σπουδές Ανατολικής Μεσογείου (MA στην Ελληνική) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διάρκεια Σπουδών 1.5 έτος ή 3 εξάμηνα Μέθοδος Φοίτησης Εξ Αποστάσεως Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Διεθνείς Σχέσεις…

Continue ReadingΔιεθνείς Σχέσεις και Σπουδές Ανατολικής Μεσογείου (MA στην Ελληνική)