Ταυτότητα – Ναυτική Ακαδημία Βάρνας

Η Ναυτική Ακαδημία Βάρνας. NAVALACADEMY ΑΕΝ Βάρνας. Η Ναυτική Ακαδημία Βάρνας είναι αναγνωρισμένο κρατικό πανεπιστήμιο στη Βουλγαρία και θεωρείται το πιο διάσημο κέντρο εκπαίδευσης Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού των Βαλκανίων.Οι σπουδές…

Continue ReadingΤαυτότητα – Ναυτική Ακαδημία Βάρνας

Σχολή Ηλεκτρολόγω

Σχολή Ηλεκτρολόγων. Ναυτική Ακαδημία Βάρνας navalacademy Απέκτησε πτυχίο Αξιωματικού-Ηλεκτρολόγου στην ιδιωτική Σχολή Ηλεκτρολόγων Βάρνας που θα στελεχώνει τον ναυτικό εμπορικό στόλο σύμφωνα με τα θεσπισμένα πρότυπα (STCW). Περιγραφή. Πρόγραμμα Σπουδών…

Continue ReadingΣχολή Ηλεκτρολόγω

Σχολή Ναυπηγών

Σχολή Ναυπηγών. Ναυτική Ακαδημία Βάρνας navalacademy Απέκτησε πτυχίο Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού στην ιδιωτική Σχολή Ναυπηγών και ασχολήσου με την μελέτη το σχεδιασμό, την κατασκευή και την ναυτιλιακή οικονομία. Περιγραφή. Πρόγραμμα…

Continue ReadingΣχολή Ναυπηγών

Σχολή Μηχανικώ

Σχολή Μηχανικών. Ναυτική Ακαδημία Βάρνας navalacademy Απέκτησε πτυχίο Αξιωματικού Μηχανικού στην ιδιωτική Σχολή Μηχανικών Βάρνας για τον ναυτικό εμπορικό στόλο, με την σφραγίδα του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (Ι.Μ.Ο.). Περιγραφή. Πρόγραμμα…

Continue ReadingΣχολή Μηχανικώ

Σχολή Εμποροπλοιάρχων

Σχολή Εμποροπλοιάρχων. Ναυτική Ακαδημία Βάρνας navalacademy Απόκτησε πτυχίο Αξιωματικού Γέφυρας στην Σχολή Εμποροπλοιάρχων Βάρνας σύμφωνα με τα θεσπισμένα πρότυπα (STCW) του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (I.M.O.). Περιγραφή. Τίτλος Σπουδών Αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ…

Continue ReadingΣχολή Εμποροπλοιάρχων