Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διάρκεια Σπουδών 3 Εξάμηνα Μέθοδος Φοίτησης Εξ αποστάσεως Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Κόστος 6.660€ Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική και Ελληνική Ελάχιστες Ευρωπαϊκές…

Continue ReadingΔιοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Αλυσίδα Συστοιχιών και Ψηφιακό Νόμισμα (MSc)

Αλυσίδα Συστοιχιών και Ψηφιακό Νόμισμα (MSc) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διάρκεια Σπουδών 3 εξάμηνα Μέθοδος Φοίτησης Εξ Αποστάσεως Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Αλυσίδα Συστοιχιών και Ψηφιακό Νόμισμα Κόστος 7.600€ Γλώσσα…

Continue ReadingΑλυσίδα Συστοιχιών και Ψηφιακό Νόμισμα (MSc)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχίο, 4 έτη) – Εξ Αποστάσεως (στην Ελληνική)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχίο, 4 έτη) – Εξ Αποστάσεως (στην Ελληνική) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διάρκεια Σπουδών 4 έτη Επίπεδο Τίτλου Σπουδών Πτυχίο (1ος Κύκλος Σπουδών) Τίτλος Σπουδών Bachelor of Business Administration…

Continue ReadingΔιοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχίο, 4 έτη) – Εξ Αποστάσεως (στην Ελληνική)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχίο)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχίο) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διάρκεια Σπουδών 4 έτη Μέθοδος Φοίτησης Εξ αποστάσεως Τίτλος Σπουδών Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Κόστος 6.300€ Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική και Ελληνική Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές…

Continue ReadingΔιοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχίο)