ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Απέκτησε πτυχίο Αξιωματικού Μηχανικού στην ιδιωτική Σχολή Μηχανικών Βάρνας για τον ναυτικό εμπορικό στόλο, με την σφραγίδα του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (Ι.Μ.Ο.).

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ